ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІСЬКОГО КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У 2019 РОЦІ

Дата : 
2019-03-13

Протокол  № 2 від 11.03.2019

На виконання Розпорядження Білоцерківського міського голови від 04 березня 2019 року № 37-Р «Про оголошення конкурсу соціальних проектів для реалізації Програми розв’язання пріоритетних проблем міста Біла Церква з використанням механізму соціального замовлення у 2019 році» конкурсна комісія визначила наступні умови конкурсу.

1.1. Конкурс проводиться у такі терміни:

прийняття заявок на конкурс – з 18 березня до 18.00 17 квітня 2019 року;

- попередній розгляд конкурсних пропозицій – з 18 до 25 квітня 2019 року;

- публічний захист соціальних проектів – з 26 до 28 квітня 2019 року;

- підбиття й оголошення підсумків конкурсу – до 18.00 30 квітня 2019 року.

1.2. Соціальні проекти мають бути спрямовані на вирішення таких завдань:

1) соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітація;

2) сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;

3) соціально-психологічна реабілітація та адаптація внутрішньо перемі­щених осіб, учасників АТО, ООС та членів їх сімей;

4) сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Біла Церква;

5) сприяння вирішенню соціальних проблем молоді;

6) розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей та сімей з дітьми

7) інші соціально важливі для населення міста проекти.

1.3. Вимоги до учасників конкурсу:

- у конкурсі можуть брати участь міські, обласні, всеукраїнські та міжна­родні громадські об'єднання, благодійні організації, творчі спілки, націо­нально-культурні товариства, органи самоорганізації населення (далі – організації), зареєстровані в установле­ному порядку, які наділені правом юридичної особи, мають статус неприбуткових і статути яких передбачають відповідну діяльність;

- тривалість практичної роботи організації, що подає заявку на участь в конкурсі, у відповідній галузі соціальної сфери повинна бути не менше одного року на момент закінчення терміну подачі заявок;

- умовою участі в конкурсі є відсутність в організації-учасника заборго­ваності зі сплати податків і відрахувань до державних цільових фондів;

- одна організація може подавати на конкурс не більше трьох конкурсних пропозицій.

1.4. Для участі у конкурсі організація подає наступні документи:

а) заявку на участь в конкурсі встановленої форми (наведена в додатку А), із посиланням на рішення керівного органу організації, за підписом керівника, завіреним печаткою;

б) соціальний проект, спрямований на вирішення певної соціальної проблеми (подається у паперовому вигляді та на цифровому носії (флеш-карта, CD чи DVD диск) в запечатаному конверті, скріпленому печаткою організації);

в) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

г) копію Статуту або Положення про організацію;

д) довідку територіального органу фіскальної служби про відсутність заборгованості по податкових платежах і відрахуваннях;

е) підтвердження можливості внести в реалізацію свого соціального проекту додаткові ресурси у вказаних нею обсягах;

ж) копію ліцензії у разі, якщо виконання конкретного соціального замовлення потребує здійснення ліцензованих видів діяльності, а також інші документи, що підтверджують відповідність організації кваліфікаційним вимогам;

з) інформацію про досвід роботи організації у зазначеній сфері, джерела фінансування, матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

і) рекомендації державних органів, установ, громадських організацій (якщо є);

До заявки додається підписаний заявником опис представлених доку­ментів (у двох примірниках), на одному з яких, що залишається у заявника, при подачі заявки секретар комісії робить відмітку про її реєстрацію конкурс­ною комісією.

1.5. Конкурсна комісія оцінює проекти, що надійшли на конкурс, за такими критеріями:

а) відповідність завданням конкурсу і основним вимогам до проектів;

б) практична можливість реалізувати проект в реальних умовах;

в) очікуваний економічний та соціальний ефекти від реалізації проекту.

1.6. Враховується також організаційна, фінансова, технічна спромож­ність організації, наявність у неї досвіду роботи у відповідній сфері та обсяг ресурсів, які організація планує додатково залучити.

1.7. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту складає до 50,0 тисяч гривень.

1.8. Бюджетне фінансування проектів, що визнані переможцями конкурсу, здійснюється в межах загального обсягу бюджетних коштів в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, виділених на фінансування соціальних проектів у затвердженому бюджеті міста Біла Церква на 2019 рік. У разі виділення міською радою додаткового фінансування, підтримку отримають наступні за рейтингом проекти.

1.9. Конкурсна комісія приймає заявки на конкурс та надає необхідну інформацію та консультації, починаючи з 26 березня 2019 року кожен вівто­рок, середу і четвер у приміщенні Білоцерківської міської ради (каб. 5, 1-й поверх) з 10.00 до 12.00 за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15. Телефон: 067 898-79-60.

1.10. Публічні консультації щодо підготовки проектів на конкурс відбу­дуться 15 і 25 березня, а також 5 квітня з 10.00 до 12.00 у приміщенні Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви.

1.11. Аплікаційні форми конкурсу

Заявка            https://drive.google.com/file/d/12BN2HB5xDJqmdkRq5f1gS4EVps8gVb1c/view

Аплікаційна форма https://drive.google.com/file/d/1l2fhhdcPhtMvUt6n0R3PNm6Q5XwqOBcx/view

             Голова комісії                                                             Ю.В Богатиренко

            Секретар комісії                                                          В.І.Панько