Управління охорони здоров’я

Адреса: м. Біла Церква, вул. Водопійна, 19

Телефон: 38-89-04 факс 38-89-03

e-mail: uoz@bc-rada.gov.ua

Розпорядок роботи: 9.00 - 18.00 ( п’ятниця 9.00 - 17.00 ) перерва 13.00 - 14.0


Структура управління

 

Посада

ПІП

№ телефону

Начальник управління

Яблонський Денис Іванович

38-89-04

Приймальна

 

38-89-04

Заступник начальника

Гадіяк Людмила Василівна

 

38-89-02

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи

 

38-89-06

Начальник інформаційно-аналітичного відділу

Яковлева Ольга Анатоліївна

38-89-05

Начальник відділу медичного обліку та статистики

Крушинський Микола Віталійович

38-89-05

Начальник відділу економіки бухгалтерського обліку та звітності

Двірник Оксана Сергіївна

38-89-07

Прийом громадян начальником управління з особистих питань – середа 09.00 – 12.00

Прийом громадян заступником начальника управління з особистих питань – четвер 09.00 – 12.00


Загальні положення (із Положення про управління охорони здоров'я, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради №333-18-VII від 03.11.2016 року).

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради (надалі – Управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради і утворюється її рішенням.

Управління створено міською радою відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Забезпечує реалізацію державної та міської політики у сфері охорони здоров’я.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Основні завдання управління

Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я.

Аналіз стану охорони здоров’я в місті, прогнозування розвитку та удосконалення мережі закладів охорони здоров’я незалежно від типів і форм власності згідно із потребою громадян у медичній допомозі, розробка та організація виконання міських програм розвитку охорони здоров’я.

Забезпечення в межах наданих повноважень доступності медицини на території міста, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.

Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формуванню здорового способу життя, забезпеченню високого рівня працездатності та довголіття.

Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та соціальних нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.

Здійснення організаційно-методичного керівництва та перевірки діяльності закладів охорони здоров’я, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква, організація їх фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, координація діяльності цих закладів.

Сприяння  розвитку  мережі  закладів охорони здоров’я  усіх  форм власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я.

Зміцненняматеріально-технічноїбазикомунальнихзакладівохорониздоров’я,забезпечення проведення та підвищення рівня акредитації закладів охорони здоров’я.

Комплектування закладів охорони здоров’я медичними працівниками, в тому числі керівними кадрами, удосконалення професійної кваліфікації медичних працівників, їх перепідготовка та атестація згідно з чинним законодавством України.

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників закладів охорони здоров’я.

Здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.

Здійснює управління закладами охорони здоров’я комунальної власності та інших форм власності, контроль та координацію діяльності аптечними закладами комунальної власності, розташованими на території міста.

Контролює дотримання лікувальними міськими закладам охорони здоров’я законодавства у сфері охорони здоров’я, державних вимог щодо якості та обсягу послуг відповідно до рівня і профілю закладу охорони здоров’я.


Заклади підпорядковані управлінню охорони здоров'я Білоцерківської міської ради

1. Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1»

м. Біла Церква 09107, вул. Ярослава Мудрого, 49,  5-19-53, btshospital1@gmail.com

 

2.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №2»

м. Біла Церква 09112, вул. Семашка, 9, 6-51-51  bsclinica2@ukr.net

 

3.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3»

м. Біла Церква 09109, вул. Карбишева,12 6-02-00  bc.ml.3@ukr.net

 

4.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4»

м. Біла Церква 09100, вул. Василя Стуса ,41, 5-32-85 pntmo@ukr.net

 

5.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок»

м. Біла Церква 09113, вул. Семашка  7, 6-30-25  bcroddom@gmail.com

 

6. Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка»

м. Біла Церква 09113, вул. Січневий прорив, 2, 34-66-77   bcstomat@gmail.com

 

7.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м. Біла Церква 09110, вул. Івана Мазепи,65   6-03-12  centr.pmsd@ukr.net

 

8.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» м. Біла Церква 09110, вул. Шевченка,69   5-16-32  bc.cpmsd2@ukr.net

 

9.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Міська госпрозрахункова поліклініка профоглядів»  м. Біла Церква 09117, вул. Театральна,8   5-16-87  mgpp@ukr.net

 

10. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка» м. Біла Церква 09113, Бул. Олександрійський, 159,  6-31-75  bcmsgp@ukr.net

 

11.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» м. Біла Церква 09100, вул. Семашка,9,  6-94-93  bcpab@ukr.net


Заклади підпорядковані управлінню охорони здоров'я Білоцерківської міської ради

1. Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1»

м. Біла Церква 09107, вул. Ярослава Мудрого, 49,  5-19-53, btshospital1@gmail.com


2.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №2»

м. Біла Церква 09112, вул. Семашка, 9, 6-51-51  bsclinica2@ukr.net


3.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3»

м. Біла Церква 09109, вул. Карбишева,12 6-02-00  bc.ml.3@ukr.net


4.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4»

м. Біла Церква 09100, вул. Василя Стуса ,41, 5-32-85 pntmo@ukr.net


5.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок»

м. Біла Церква 09113, вул. Семашка  7, 6-30-25  bcroddom@gmail.com


6. Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка»

м. Біла Церква 09113, вул. Січневий прорив, 2, 34-66-77   bcstomat@gmail.com


7.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1»

м. Біла Церква 09110, вул. Івана Мазепи,65   6-03-12  centr.pmsd@ukr.net


8.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»

м. Біла Церква 09110, вул. Шевченка,69   5-16-32  bc.cpmsd2@ukr.net


9.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Міська госпрозрахункова поліклініка профоглядів» 

м. Біла Церква 09117, вул. Театральна,8   5-16-87  mgpp@ukr.net


10. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка»

м. Біла Церква 09113, Бул. Олександрійський, 159,  6-31-75  bcmsgp@ukr.net


11.Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро»

м. Біла Церква 09100, вул. Семашка,9,  6-94-93  bcpab@ukr.net


Заклади обласного підпорядкування

Комунальний заклад Київської обласної ради «Обласна стоматологічна поліклініка»

м. Біла Церква 09117, вул. Підвальна, 28-А,5-45-82 osp2011@ukr.net


Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр крові»

м. Біла Церква 09113, Бул. Олександрійський, 171 34-50-01 kock@ukrpost.ua


Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер»

м. Біла Церква 09107, вул. Ярослава Мудрого,56  5-12-19  bconco.stat@gmail.com


Комунальний заклад Київської обласної ради «Протитуберкульозний диспансер»

м. Біла Церква 09100, вул. 2-й Рокитнянський провулок, 9-А, 5-11-45 tubd@ukr.net


Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня №2»

м. Біла Церква 09100, вул. Шолом-Алейхема, 46,5-36-74 obllikarnya@bel.com.ua


Комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини»

м. Біла Церква 09113, вул. Крижанівського, 6,34-55-68 childrenhome@mail.ru


Філія комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» «Білоцерківська станція екстренної медичної допомоги»

м. Біла Церква 09117, вул. Водопійна,40, 5-14-82  bcshmd@ukr.net


Філія Київського обласного лікувально-фізкультурного диспансерум.

Біла Церква 09117, вул. Шевченка,52,  5-34-33