Управління охорони здоров’я

Телефон: 

38-89-04, факс 38-89-03

e-mail: 

[email protected][email protected]

Розпорядок роботи: 

8.00 - 17.00 (п’ятниця 8.00 - 15.45), перерва 13.00 - 13.45


Загальні положення

Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради (надалі – Управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради і утворюється її рішенням.

Управління створено міською радою відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Управління забезпечує реалізацію державної та міської політики у сфері охорони здоров’я.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Основні завдання управління

Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я.

Аналіз стану охорони здоров’я в місті, прогнозування розвитку та удосконалення мережі закладів охорони здоров’я незалежно від типів і форм власності згідно із потребою громадян у медичній допомозі, розробка та організація виконання міських програм розвитку охорони здоров’я.

Забезпечення в межах наданих повноважень доступності медицини на території міста, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.

Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формуванню здорового способу життя, забезпеченню високого рівня працездатності та довголіття.

Здійснення організаційно-методичного керівництва та перевірки діяльності закладів охорони здоров’я, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква, організація їх фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, координація діяльності цих закладів.

Сприяння  розвитку  мережі  закладів охорони здоров’я  усіх  форм власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я.

Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, забезпечення проведення та підвищення рівня акредитації закладів охорони здоров’я.

Комплектування закладів охорони здоров’я медичними працівниками, в тому числі керівними кадрами, удосконалення професійної кваліфікації медичних працівників, їх перепідготовка та атестація згідно з чинним законодавством України.

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників закладів охорони здоров’я.

Здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.

Здійснення управління закладами охорони здоров’я комунальної власності та інших форм власності, контролю та координації діяльності аптечними закладами комунальної власності, розташованими на території міста.

Здійснення контролю за дотриманням лікувальними міськими закладам охорони здоров’я законодавства у сфері охорони здоров’я, державних вимог щодо якості та обсягу послуг відповідно до рівня і профілю закладу охорони  здоров’я, стандартів лікування та соціальних нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.


Структура управління

Назва штатної посади ПІП № телефону
1 2 3
Т.в.о. начальника  управління охорони здоров’я, начальник відділу  організаційно-кадрової роботи Ковальчук Ольга Григорівна 38-89-03
Інформаційно-аналітичний відділ
Заступник начальника управління –начальник відділу   38-89-05
Головний спеціаліст Сиволоцька Ірина Федорівна  
Головний спеціаліст Пономаренко Катерина Петрівна  
     
Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу  – головний бухгалтер Затока Тамара Миколаївна  38-89-07
Головний спеціаліст    
Відділ організаційно-кадрової роботи
     
Спеціаліст І категорії Бондаренко Інна Миколаївна  38-89-06
 

 


 

 

 ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я МІСТА

КНП БМР "Білоцерківська лікарня №1" 

Рогов Анатолій Володимирович 

Керівник установи - Головний лікар

5-19-53

 

Масло Анатолій Григорович 

Заступник головного лікаря з медичної частини

5-19-52

 

Ралко Андрій Григорович

Заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи

5-19-54

 

  

реєстратура вузьких спеціалістів

5-12-79

 

КНП БМР "Білоцерківська лікарня №2" 

Головенко Ніна Василівна 

Керівник установи – Генеральний директор

6-51-51

 

Ільченко Микола Григорович 

Медичний директор

6-05-49

 

Скобіна Ірина Іванівна  

Заступник медичного директора з поліклінічного розділу роботи

6-53-14

 

Яблонський Денис Іванович

Заступник медичного директора з хірургічної роботи

6-00-10

 

КНП БМР "Білоцерківська лікарня №3" 

Дідич Тетяна Володимирівна 

Керівник установи – Генеральний директор

6-02-02 

 

Акименко Ніна Вікторівна 

Медичний директор

6-02-02

 

Бондара Оксана Василівна 

Заступник генерального директора з поліклінічного розділу роботи

6-84-68

 

КНП БМР "Білоцерківська лікарня №4" 

Надточій Іван Іванович 

Головний лікар

5-12-00

 

КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» 

Черненко Людмила Вікторівна 

Генеральний директор

6-03-12

 

Сільнова Ольга Олексіївна 

Заступник генерального директора з медичного обслуговування дорослого населення

6-02-13

 

Кухаренко Галина Юріївна

Заступник генерального директора з охорони дитинства та материнства

6-02-13

 

КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Музиченко Галина Миколаївна 

Керівник установи - Головний лікар

5-16-32

 

Люта Руслана Анатоліївна

Заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства

5-13-13

 

Солодовник Мирослава Степанівна

Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення

5-87-36

 

КНП БМР «Білоцерківський пологовий будинок» 

Бондар Анатолій Андрійович 

Керівник установи – Генеральний директор

5-30-25

 

Солодовник Володимир Олександрович 

Медичний директор

6-25-14

 

КНП БМР «Дитяча стоматологічна поліклініка» 

Скульська Світлана Василівна 

Керівник установи – Генеральний директор

34-75-64

 

Прокопович Надія Іванівна 

Завідувач відділенням

34-66-77

 

КП БМР „Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка” 

Степанова Тетяна Вадимівна 

Керівник установи - Головний лікар

6-31-75

 

Нечасова Олена Василівна 

Заступник головного лікаря з медичної частини

6-31-75

 

КНП БМР "Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро" 

Маменко Борис Миколайович 

Керівник установи – начальник бюро

6-94-93

 

КЗ БМР Міська госпрозрахункова поліклініка профоглядів 

Курінна Юлія Володимирівна

Керівник установи - Головний лікар

5-16-87

 

Завгородня Руслана Анатоліївна

Заступник головного лікаря

5-16-87

 

КНП КОР "Київський обласний центр крові" 

Демський Віталій Васильович 

Керівник установи – в.о. генерального директора

34-51-02

 

Петренко Оксана Володимирівна 

Медичний директор

34-50-01

 

КНП КОР «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер» 

Репецька Людмила Григорівна 

Керівник установи – Генеральний директор

5-90-91

 

Вдовиченко Мирослав Васильович 

Медичний директор

39-03-88

 

Чернишенко Катерина Вікторівна 

Заступник генерального директора

5-12-19

 

КНП КОР "Київська обласна дитяча лікарня № 2" 

Бігарі Наталія Володимирівна 

Керівник установи – Генеральний директор

5-36-74

 

Байкалова Раїса Аврамівна 

Медичний директор

5-10-32

 

Драбинко Олена Олександрівна

Заступник генерального директора

5-90-11

 

КНП КОР "Спеціалізований обласний будинок дитини" 

Грибан Тетяна Павлівна 

Керівник установи - Головний лікар

34-55-68

 

Коваленко Катерина Костянтинівна 

Заступник головного лікаря з медичної частини

34-55-68

 

КНП КОР "Обласна стоматологічна поліклініка" 

Літун Микола Євгенович 

Керівник установи - Головний лікар

5-45-82

 

Ковальчук Діана Іванівна

Заступник головного лікаря з медичної частини

5-55-64

 

КНП КОР «Київський обласний центр реабілітаційної медицини № 2» 

Погрібний Владислав Вікторович  

Завідувач відділення

5-34-33

 

КНП «Білоцерківська центральна районна лікарня» Маловільшанської сільської ради 

Лопот Олександр Андрійович 

Керівник установи - Директор

30-15-03