Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

 

Контактний номер телефону: (04563) 9-94-82;

Електронна адреса департаменту:  [email protected]

Адреса сайту департаменту:-

Графік роботи департаменту:  робочі дні: понеділок – четвер:  з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 15-45.
обідня перерва: з 13-00 до 13-45; субота-неділя: вихідні.

структурний підрозділ департаменту – відділ-центр оперативного реагування працює цілодобово, без вихідних, святкових днів та обідньої перерви


Загальні положення департаменту

1.1. Департамент житлово-комунального  господарства  Білоцерківської міської ради (далі - департамент) є виконавчим органом Білоцерківської міської ради (далі – міська рада), утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним раді. Метою створення департаменту є забезпечення на території Білоцерківської міської територіальної громади реалізації державної політики у сфері  житлово-комунального  господарства.

1.2. Департамент є правонаступником управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, відділу охорони навколишнього  природного середовища Білоцерківської міської ради, відділу обліку та розподілу житла Білоцерківської міської ради, відповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 29 вересня 2016 року   № 268-17-VII «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради її виконкому та їх чисельності».

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами  Президента України та Кабінету Міністрів України, Кодексом  етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради 27.02.2018 року № 87,  Статутом територіальної громади міста  Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року № 6, Порядком організації договірної роботи, затвердженого  рішенням  виконавчого комітету  міської ради від 24 квітня 2018 року № 180, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної   безпеки   системи   електронного   документообігу,   затвердженого   12 вересня 2017 року № 314, рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Департамент  є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах  банків та Державного казначейства, печатку із відображенням Державного герба України і своїм найменуванням, печатку «для документів».

Повна назва департаменту: Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

Скорочена назва департаменту: ДЖКГ БМР.

1.5. Департамент у процесі  виконання  покладених  на  нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, постійними комісіями міської ради,  підприємствами,  установами та організаціями об'єднаннями громадян, не залежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

1.6. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. Гранична чисельність працівників  департаменту затверджується Білоцерківською міською радою. Штатний розпис департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується згідно із чинним законодавством України.

1.7. Майно департаменту є комунальною власністю Білоцерківської міської  територіальної громади і закріплене за ним на праві оперативного управління.


Основні завдання департаменту:

2.1участь у формуванні та реалізації єдиної політики міської ради у житлово-комунальному господарстві Білоцерківської міської територіальної громади та розробці механізмів реалізації прийнятих ними рішень;

2.2. координація діяльності підприємств усіх форм власності, що надають послуги у сфері житлово-комунального господарства Білоцерківської міської територіальної громади;

2.3. облік житла, що належить до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади;

2.4.сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Білоцерківській міській територіальній громади;

2.5. виконання комплексу заходів з утримання, поточного ремонту, капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів та елементів благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади; капітального ремонту, реконструкції житлового фонду комунальної власності; сприяння реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади, здійснює заходи з контролю та  координації за  їх будівництвом у межах своєї компетенції;

2.6.  участь  у  реалізації  державної  політики  у сфері екологічної безпеки, санітарного стану та благоустрою населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і   технологічного   стану   систем   тепло -,   водопостачання  та водовідведення,   запобігання  підтопленню населених пунктів Білоцерківської міської територіальної громади, ліквідації його наслідків;

2.7. проведення  організаційної та методичної роботи,  спрямованої на  реалізацію  державної  політики  у  сфері  охорони  праці   та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

2.8. облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

2.9. здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах;

2.10. здійснення контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах Білоцерківської міської територіальної громади, відповідно до компетенції;

2.11. здійснення контролю за  дотриманням природоохоронного законодавства підприємствами, установами, організаціями.

2.12. здійснення контролю  за охороною та відновленням зелених насаджень;

2.13. запобігання правопорушень в сфері паркування транспортних засобів на території Білоцерківської міської територіальної громади;

2.14. здійснення контролю за правилами зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів на території Білоцерківської міської територіальної громади;

2.15. притягнення винних осіб до відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису);

2.16. відповідно  до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква директор департаменту бере участь у підготовці щорічного звіту міського голови перед міською радою  та Білоцерківською міською територіальною громадою.


Функції департаменту:

3.1 контролює виконання  заходів,  спрямованих на  забезпечення  сталої  роботи житлово-комунального господарства Білоцерківської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період, об'єктів галузі в умовах виникнення  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф і ліквідації їх наслідків,  проводить моніторинг  підготовки  житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

3.2. вживає заходів по поліпшенню  роботи підприємств з енергозбереження і оснащення відповідних об'єктів житлово-комунального господарства засобами обліку  згідно  завдань державних та регіональних програм;

3.3. подає проекти рішень, що стосуються роботи департаменту, на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради;

3.4. здійснює закупівлю товарів,  робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

3.5. розглядає в установленому порядку у  межах  своєї компетенції інформаційні запити, звернення громадян, підприємств, установ і організацій,  здійснює  прийом  громадян  та  вживає  відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

3.6. інформує  населення  через  засоби масової інформації про програми розвитку житлово-комунального господарства Білоцерківської міської територіальної громади, організовує їх громадське обговорення;

3.7.  здійснює розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;

3.8. видає ордери на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

3.9.  забезпечує реалізацію екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища;

3.10. здійснює реалізацію             рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану території Білоцерківської міської територіальної громади, раціонального використання місцевих природних ресурсів, їх відтворення;

3.11. здійснює координацію діяльності підприємств, організацій, установ, розташованих на території Білоцерківської міської територіальної громади з питань охорони навколишнього природного середовища;

3.12. розробляє проекти місцевих екологічних програм та бере участь у розробці регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;

3.13. формує перелік природоохоронних заходів для фінансування із місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища;

3.14. відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення порушень в сфері охорони навколишнього природного середовища, складає протоколи для наступного накладання штрафів на посадових  осіб і громадян;

3.15. погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і природних ресурсів;

3.16. організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи;

3.17. готує матеріали, а в разі потреби організовує публічні  обговорення щодо отримання суб’єктами господарювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

3.18. здійснює контроль за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на  території Білоцерківської міської територіальної громади;

3.19. здійснює заходи по ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території Білоцерківської міської територіальної громади;

3.20. готує матеріали для надання згоди на розміщення на території Білоцерківської міської територіальної громади місць чи об'єктів для зберігання та/або захоронення відходів;

3.21. надає вихідні дані для розробки генерального плану, зон планування та детального плану забудови території Білоцерківської міської територіальної громади;

3.22. розглядає матеріали оцінки впливу на стан  навколишнього  природного  середовища  проєктної   документації  на  будівництво  об’єктів,  що становлять  підвищену  екологічну небезпеку;

3.23. здійснює контроль за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів басейну річки Рось;

3.24. здійснює контроль за використанням та охороною надр на території Білоцерківської міської територіальної громади;

3.25. здійснює збір, обробку та аналіз інформації про стан навколишнього природного середовища Білоцерківської міської територіальної громади;

3.26. інформує населення  про стан навколишнього природного середовища Білоцерківської міської територіальної громади;

3.27. організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян Білоцерківської міської територіальної громади;

3.28. проводить перевірки щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, належного дотримання правил паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів на території Білоцерківської міської територіальної громади;

3.29. бере участь в обговоренні та узгодженні проектів щодо організації паркувальних місць на території Білоцерківської міської територіальної громади, іншої технічної документації з даного питання, вносить відповідні пропозиції;

3.30. вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану паркування транспортних засобів на території Білоцерківської міської територіальної громади;

3.31. погоджує (візує) проєкти  договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до  Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням  виконавчого комітету  міської ради від 24 квітня 2018 року № 180;

3.32. сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення, передбачені Положенням про консультації з громадськістю  в місті Біла Церква (додаток 6) , що є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, у питаннях, віднесених до повноважень департаменту;

3.33. виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.

Структура Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради


Штатний розпис

 

№ п/п Назва структурних підрозділів та посад ПІБ Номер телефону, електронна адреса
  Директор департаменту Іванова Ольга Олегівна (04563) 9-94-82
      [email protected]
1 Управління житлового господарства    
1.1 Начальник управління Макійчук Руслан Володимирович [email protected]
2 Відділ експлуатації житла    
2.1 Начальник відділу Савченко Олег Іванович [email protected]
2.2 Головний спеціаліст відділу Щербина Владислав Віталійович [email protected]
3 Відділ обліку та розподілу житла    
3.1 Начальник відділу Дебольська Віра Іванівна (04563) 9-95-15
      [email protected]
3.2 Головний спеціаліст відділу Яковець Олександра Олександрівна (04563) 9-95-15
      [email protected]
4 Відділ розвитку ОСББ, ОСН та управління житловим фондом    
4.1 Начальник відділу Балабуха Людмила Юріївна (04563) 9-95-46
      [email protected]
4.2 Головний спеціаліст відділу Валковська Галина Павлівна (04563) 9-95-46
      [email protected]
5 Управління благоустрою та екології    
5.1 Заступник директора департаменту -начальник управління Колотницька Альона Володимирівна [email protected]
6 Відділ санітарного утримання та озеленення об’єктів благоустрою    
6.1 Начальник відділу Осіпенко Михайло Валерійович [email protected]
6.2 Головний спеціаліст відділу Іванюк Меланія Миколаїнва [email protected]
    Моцна Марія Олександрівна  
    Коваленко Ярослав Вікторович  
7 Відділ охорони навколишнього природного середовища    
7.1 Начальник відділу Брездіна Ірина Валентинівна [email protected]
7.2 Головний спеціаліст відділу Мацькевич Сергій Олександрович [email protected]
8 Управління дорожнього господарства    
8.1 Заступник директора департаменту-начальник управління Погасій Олексій Олегович (04563) 9-94-82
      [email protected]
9 Відділ утримання дорожнього господарства    
9.1 Начальник відділу Коваленко Сергій Вікторович (04563) 9-95-48
      [email protected]
9.2 Спеціаліст 1-ї категорії Шкляренко Яна Василівна (04563) 9-95-48
      [email protected]
10 Відділ експлуатації та ремонту дорожнього господарства    
10.1 Начальник відділу Посудевський Руслан Леонідович (04563) 9-95-36
      [email protected]
10.2 Головний спеціаліст-інженер відділу Рогова Олена Сергіївна (04563) 9-95-36
  Головний спеціаліст Ліченко Олександра Віталіївна [email protected]
11 Відділ по контролю за паркуванням    
11.1 Начальник відділу    
11.2 Головний спеціаліст – інспектор з паркування Новицький Андрій Віталійович, [email protected]
    Усенко Олександр Анатолійович  
12 Організаційний відділ    
12.1 Начальник відділу Закрасняна Юлія Петрівна (04563) 4-93-05
      [email protected]
12.2 Головний спеціаліст відділу Кравчук Альона Олексіївна, (04563) 4-93-05
    Такуєв Олександр Валерійович, [email protected]
    Степченко Тамара Борисівна  
12.3 Секретар Погасій Ганна Анатоліївна (04563) 39-94-82
      [email protected]
13 Планово-економічний відділ    
13.1 Начальник відділу Мельник Людмила Володимирівна [email protected]
13.2 Головний спеціаліст відділу Богачук Людмила Петрівна, [email protected]
    Івашкевич Тетяна Ігорівна  
14 Відділ бухгалтерського обліку та звітності    
14.1 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер Капран Олена Юріївна (04563) 39-95-44 
      [email protected]
14.2 Головний спеціаліст-бухгалтер Мазур Юлія Миколаївна, (04563) 39-95-44
    Круковець Алла Сергіївна, [email protected]
    Харкова Альона Вікторівна,  
    Беш Алла Миколаївна  
       
15 Відділ з питань публічних закупівель    
15.1 Начальник відділу Горобченко Валерій Вікторович [email protected]
15.2 Головний спеціаліст Жданюк Вікторія Миколаївна, [email protected]
    Павлюк Лілія Тарасівна,  
    Германенко Олександр Миколайович,  
    Ясногор Людмила Станіславівна  
       
16 Управління телекомунікацій    
16.1 Заступник директора департаменту-начальник управління Щербина Світлана Вікторівна (04563) 4-93-06 [email protected]
17 Відділ–центр оперативного реагування    
17.1 Начальник відділу Кузнецова Світлана Юріївна (04563) 4-93-06
      [email protected]
17.2 Спеціаліст 1-ї категорії Демківська Олена Володимирівна (04563) 4-93-06
      [email protected]
17.3 Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин Горобченко Ганна Миколаївна, (04563) 4-93-06
    Ковтун Олена Олександрівна, [email protected]
       
    Гончаренко  Андрій Андрійович,  
       
    Брижицька Оксана Миколаївна  
       
18 Відділ експлуатації системи відеоспостереження та цифровізації    
18.1 Начальник відділу Перехрестенко Олег Вікторович (04563) 4-93-06
      [email protected]
18.2 Головний спеціаліст Корчевський Роман Ігорович, (04563) 4-93-06
      [email protected]
    Стадник Олександр Григорович