Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Андрея Шептицького, буд.2 м. Біла Церква:

Контактний номер телефону: (04563) 9-94-82;

Електронна адреса департаменту:  [email protected]

Адреса сайту департаменту:-

Графік роботи департаменту:  робочі дні: понеділок – п’ятниця; вихідні дні: субота-неділя; робочий час: з 8-30 до 17-00, обідня перерва: з 13-00 до 13-30; структурний підрозділ департаменту – відділ-центр оперативного реагування працює цілодобово, без вихідних, святкових днів та обідньої перерви


Загальні положення департаменту

1.1. Департамент житлово-комунальногогосподарстваБілоцерківської міської ради (далі - департамент) є виконавчим органом Білоцерківської міської ради (далі – міська рада), утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним раді. Метою створення департаменту є забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері  житлово-комунального  господарства.

1.2. Департамент є правонаступником управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, відділу охорони навколишньогоприродного середовища Білоцерківської міської ради, відділу обліку та розподілу житла Білоцерківської міської ради, відповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 29 вересня 2016 року№ 268-17-VII «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради її виконкому та їх чисельності».

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актамиПрезидента України та Кабінету Міністрів України, Кодексометичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради 27.02.2018 року № 87,Статутом територіальної громади містаБіла Церква, затвердженого рішенням міської ради 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року № 6, Порядком організації договірної роботи, затвердженого  рішенням  виконавчого комітету  міської ради від 24 квітня 2018 року № 180, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної   безпеки   системи   електронного   документообігу,   затвердженого   12 вересня 2017 року № 314, рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Департаментє юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установахбанків та Державного казначейства, печатку із відображенням Державного герба України і своїм найменуванням, печатку «для документів».

Повна назва департаменту: Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

Скорочена назва департаменту: ДЖКГ БМР.

1.5. у процесівиконанняпокладенихнаньогозавдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, постійними комісіями міської ради,підприємствами,установами та організаціями об'єднаннями громадян, не залежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

1.6. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність працівників департаменту затверджується Білоцерківською міською радою. Штатний розпис департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується згідно із чинним законодавством України.

1.7. Майно департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста Білої Церкви і закріплене за ним на праві оперативного управління;


Основні завдання департаменту:

2.1. участь у формуванні та реалізації єдиної політики міської ради у житлово-комунальному господарстві міста та розробці механізмів реалізації прийнятих ними рішень;

2.2. координація діяльності підприємств усіх форм власності, що надають послуги у сфері житлово-комунального господарства міста;

2.3. облік житла, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;

2.4.сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті;

2.5. виконання комплексу заходів з утримання, поточного ремонту, капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів та елементів благоустрою міста; капітального ремонту, реконструкції житлового фонду; сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

2.6.  участь  у  реалізації  державної  політики  у сфері екологічної безпеки, санітарного стану та благоустрою населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і   технологічного   стану   систем   тепло -,   водопостачання  та водовідведення,   запобігання   підтопленню   міста, ліквідації його наслідків;

2.7. проведення  організаційної та методичної роботи,  спрямованої на  реалізацію  державної  політики  у  сфері  охорони  праці   та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

2.8. облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

2.9. здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах;

2.10. контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах території міста;

2.11. контроль за  дотриманням природоохоронного законодавства підприємствами, установами, організаціями та внесення пропозицій щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними природоохоронного законодавства;

2.12 контроль за охороною та відновленням зелених насаджень;

2.13. відповідно  до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква директор департаменту сприяє у роботі щодо щорічного звіту міського голови перед міською радою  та територіальною громадою міста Біла Церква;


Функції департаменту:

3.1. контролює виконання  заходів,  спрямованих на  забезпечення  сталої  роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, об'єктів галузі в умовах виникнення  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф  і ліквідації їх наслідків,  проводить моніторинг  підготовки  житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

3.2. вживає заходів по поліпшенню  роботи підприємств з енергозбереження і оснащення відповідних об'єктів житлово-комунального господарства засобами обліку  згідно  завдань державних та регіональних програм;

3.3. подає проекти рішень, що стосуються роботи департаменту, на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради;

3.4.  забезпечує виконання комплексу заходів з утримання, поточного ремонту, капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів та елементів благоустрою міста; капітального ремонту, реконструкції житлового фонду; сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

3.5. здійснює закупівлю товарів,  робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

3.6. розглядає в установленому порядку у  межах  своєї компетенції інформаційні запити, звернення громадян, підприємств, установ і організацій,  здійснює  прийом  громадян  та  вживає  відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

3.7. інформує  населення  через  засоби масової інформації про програми розвитку житлово-комунального господарства міста, організовує їх громадське обговорення;

3.8.  здійснює розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;

3.9. видає ордери на заселення жилої площі;

3.10.  здійснює реалізацію екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища;

3.11. здійснює реалізацію рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану міської території, раціонального використання місцевих природних ресурсів, їх відтворення;

3.12. здійснює координацію діяльності підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста з питань охорони навколишнього природного середовища;

3.13. розробляє проекти місцевих екологічних програм та бере участь у розробці регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;

3.14. формує перелік природоохоронних заходів для фінансування із міського фонду охорони навколишнього природного середовища;

3.15. відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення порушень в сфері охорони навколишнього природного середовища, надає приписи про усунення виявлених порушень, складає протоколи для наступного накладання штрафів на посадових  осіб і громадян;

3.16. погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і природних ресурсів;

3.17. організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи;

3.18. готує матеріали, а в разі потреби організовує публічні  обговорення щодо отримання суб’єктами господарювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

3.19. здійснює контроль за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на  території міста;

3.20. здійснює заходи по ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території міста;

3.21. готує матеріали для надання згоди на розміщення на території міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів;

3.22. надає вихідні дані для розробки генерального плану, зон планування та детального плану забудови території міста;

3.23. розглядає матеріали оцінки впливу на стан  навколишнього  природного  середовища  проектної   документації  на  будівництво  об’єктів,  що становлять  підвищену  екологічну небезпеку;

3.24. здійснює контроль за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів басейну річки Рось;

3.25. здійснює контроль за використанням та охороною надр на території міста;

3.26. здійснює збір, обробку та аналіз інформації про стан навколишнього природного середовища міста;

4.27. інформує населення  про стан навколишнього природного середовища міста;

3.28. організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян міста;

3.29. погоджує (візує) проекти  договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до  Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням  виконавчого комітету  міської ради від 24 квітня 2018 року № 180;

3.30. сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення, передбачені Положенням про консультації з громадськістю  в місті Біла Церква у питаннях, віднесених до повноважень департаменту;

3.31. виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.


Штатний розпис

№  п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Робочий номер телефону

1

Савченко Олег Іванович

Директор департаменту

(04563) 9-94-82

2

Погасій Олексій Олегович

Заступник директора департаменту- начальник управління дорожнього господарства департаменту

(04563) 9-94-82

3

Колотницька Альона Володимирівна

Заступник директора департаменту- начальник управління благоустрою та екології департаменту

 

 

 

Відділ -центр оперативного реагування

 

4

Іванова Ольга Олегівна

Начальник відділу

(04563) 4-93-06

5

Медяний Олексій Григорович

Головний спеціаліст

(04563) 4-93-06

6

Гончаренко Андрій Андрійович

Спеціаліст 1 категорії 

(04563) 4-93-06

7

Кузнецов  Юрій Олександрович

Інспектор

(04563) 4-93-06

8

Плоденко Лілія Миколаївна

Спеціаліст 1 категорії 

(04563) 4-93-06

9

Брижицька Оксана Миколаївна

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

(04563) 4-93-06

10

Чернишова Ірина Степанівна

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

(04563) 4-93-06

11

Горобченко Ганна Миколаївна

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

(04563) 4-93-06

12

Кузнецова Світлана Юріївна

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

(04563) 4-93-06

 

 

Управління житлового господарства

 

13

Макійчук Руслан Володимирович

Начальник управління

 

 

 

відділ експлуатації житла

 

14

 

Начальник відділу

 

15

Щербина Владислав Віталійович

Головний спеціаліст

 

 

 

відділ обліку та розподілу житла

 

16

Щербина Світлана Вікторівна

Начальник відділу

(04563) 9-95-15

17

Зубенко Юлія Володимирівна

Головний спеціаліст

(04563) 9-95-15

 

 

відділ розвитку ОСББ,ОСН та управління житловим фондом

 

18

Горобченко Валерій Вікторович

Начальник відділу

 

19

Сатко Ніна Федорівна

Головний спеціаліст

(04563) 9-95-46

 

 

Управління благоустрою та екології

 

 

 

Відділ санітарного утримання та озеленення об'єктів благоустрою

 

20

Осіпенко Михайло Валерійович

Начальник відділу

 

21

Павлюк Лілія Тарасівна

головний спеціаліст

 

22

Бортнік Оксана Миколаївна

головний спеціаліст

 

 

 

Відділ охорони навколишнього природного середовища

 

23

Гапонова Тетяна Василівна

Начальник відділу

 

24

Брездіна Ірина Валентинівна

Головний спеціаліст

 

25

Моцна Марія Олександрівна

Спеціаліст 1 категорії 

 

 

 

Управління дорожнього господарства

 

 

 

Відділ утримання дорожнього господарства

 

26

Коваленко Сергій Вікторович

Начальник відділу

(04563) 9-95-48

27

 

Спеціаліст 1 категорії 

(04563) 9-95-48

 

 

Відділ експлуатації та ремонту дорожнього господарства

 

28

Посудевський Руслан Леонідович

Начальник відділу

 

29

 

Головний спеціаліст 

(04563) 9-95-36

30

Бублій Ірина Іванівна

Головний спеціаліст 

 

 

 

Організіційний відділ

 

31

Дебольська Віра Іванівна

Начальник відділу

 

32

Такуєв Олександр Валерійович

Головний спеціаліст

(04563) 4-93-05

33

Балабуха Людмила Юріївна

Головний спеціаліст

 

34

Закрасняна Юлія Петрівна

Головний спеціаліст

 

35

Степченко Тамара Борисівна

Секретар

(04563) 4-94-82

36

Чумак Катерина Павлівна

Прибиральниця

 

 

 

Планово-економічний відділ

 

37

Мельник Людмила Володимирівна

Начальник відділу

 

38

Богачук Людмила Петрівна

Головний спеціаліст

 

39

Плескачова Тетяна Іванівна

Головний спеціаліст

 

 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

40

Капран Олена Юріївна

Начальник відділу

(04563) 9-95-44

41

Доленко Юлія Сергіївна

Головний спеціаліст

(04563) 9-95-44

42

Харкова Альона Вікторівна

Головний спеціаліст

(04563) 9-95-44

43

Рогова Олена Сергіївна

Головний спеціаліст

(04563) 9-95-44

44

Аввакумова Світлана Володимирівна

Головний спеціаліст

(04563) 4-93-06