Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради

Адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15, кабінети 7, 22

Телефон: (04563) 39-28-71 (каб. 7), тел./факс: 5-59-83 (каб. 22)

Графік роботи: з 9.00 до 18.00

Обідня перерва з 13.00 до 13.45

 E-mail: bts.politica@bc-rada.gov.uabts.politica@meta.ua

ПосадаПІБ
Начальник відділу Турій Олег Володимирович
Головний спеціаліст відділу     Гавва Олена Аркадіївна
Головний спеціаліст відділу Лук’янець Олена Олексіївна
Спеціаліст 1 категоріїВисочанська Тетяна Володимирівна

Основними завданнями відділу є: забезпечення взаємодії міського голови, міської ради та виконавчого комітету із засобами масової інформації міста для висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, роз’яснення політики міської влади, інформування населення про основні напрямки роботи, сприяння зв’язкам міського голови, міської ради та виконавчого комітету з міськими організаціями політичних партій, інших об’єднань громадян.

Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:

- бере участь у пiдготовцi матерiалiв для засобiв масової iнформацiї з метою забезпечення конституцiйного права громадян на задоволення їхніх iнформацiйних потреб з метою поінформованості про події, що відбуваються в місті, забезпечує присутність на них працівників відділу та підготовку ними відповідної інформації;

- забезпечує взаємодiю з редакцiями мiсцевих друкованих та радiоелектронних засобiв масової інформації; надає їм матеріали й офіційні новини про дiяльнiсть мiської ради, її виконавчого комiтету та про важливі події, що відбуваються в місті;

- надає необхідні матеріали для зустрічей міського голови із представниками засобів масової інформації міста, організовує проведення прес-конференцій, зустрічей в «прямому ефірі» депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, представників комунальних підприємств та організацій з метою інформування населення про вирішення важливих проблем Білої Церкви;

- розповсюджує за дорученням міського голови заяви, повідомлення, звернення та роз’яснювальні інформаційні й довідкові матеріали про роботу органів місцевого самоврядування;

- координує діяльність відділів, управлінь, служб щодо організації інформаційної роботи з наповнення та подальшого функціонування офіційного сайту Білоцерківської міської ради та веб-порталу Кабінету Міністрів України через управління з питань внутрішньої політики Київської обласної державної адміністрації;

- здiйснює аналiтичний огляд публiкацiй у пресi стосовно проблем мiста;

- забезпечує iнформування відповідно до чинного законодавства України управління з питань внутрiшньої полiтики облдержадмiнiстрацiї про головнi подiї суспiльно-полiтичного та соцiально-економiчного життя міста;

- аналiзує дiяльнiсть органiзацiй полiтичних партiй та iнших об’єднань громадян на територiї мiста;

- готує відповідно до чинного законодавства України документи для повідомлення суб’єктів суспільно-політичного процесу та правоохоронних органів про акції, що проводяться на території міста; 

- організовує заходи щодо діяльності консультативно-дорадчих органів;

- органiзовує пiдготовку проектiв рішень сесії міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  мiського  голови з питань, що належать до компетенцiї вiддiлу.

- бере участь у навчаннях, семiнарах, конференцiях з питань компетенцiї вiддiлу, що органiзовуються обласною державною  адмiнiстрацiєю, Секретаріатом Президента,  Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiжнародними фондами та iншими органiзацiями.

 - сприяє зв’язкам  міського голови, міської ради та виконавчого комітету з міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами тощо.