Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

Електронна адреса управління: [email protected]

Адреса сайту управління: http://uszn.org.ua

Телефон: (04563) 5-34-93

Графік роботи: понеділок – п'ятниця з 08:00 – 16:30, обідня перерва з 12:00 - 12:30

 

Прийом громадян з питань призначення та виплати соціальних допомог:

пров. Ковальський, буд.14, кабінет №4, №5, (тел.: 0972548933).

Години прийому: понеділок - п’ятниця з 8:00 до 16:00.

Інформатор-координатор (попередній запис на прийом, консультування)

(тел.: 0972548933)

Години прийому: понеділок - п’ятниця з 8:00 до 16:30.

 

Прийом громадян з питань опіки та піклування:

пров. Ковальський буд.14, кабінет № 2 (тел.: 39-14-41).

Години прийому: понеділок, середа, п’ятниця з 8:00 до 12:00.

 

Прийом громадян з питань надання соціальних послуг:

пров. Ковальський, буд.14, каб. № 6. (тел.: 39-12-14).

Години прийому: понеділок - п’ятниця з 8:00 до 16:00.

 

Прийом громадян з питань встановлення статусів та видачі посвідчень ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України:

б-р Михайла Грушевського, буд. 6 (тел.: 096-29-10-106, 050-688-58-23).

Години прийому: понеділок - п’ятниця з 9:00 до 17:30.

 

Прийом громадян з питань соціального забезпечення дітей та осіб з інвалідністю (реабілітація та забезпечення технічними засобами): пров. Ковальський, буд.14, каб. № 1 (тел.: 0972548933)

Години прийому: понеділок - п’ятниця з 8:00 до 14:00.

 

Прийом громадян з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення санаторно-курортним лікуванням: пров. Ковальський, буд.14, каб. №3 (тел.: 0972548933).

Години прийому: понеділок - п’ятниця з 8:00 до 16:00.

 

Прийом внутрішньо переміщених осіб (консультації, питання виплати допомог): пров. Ковальський буд.14, кабінет №2 (тел.: 39-14-41  066-034-50-33).

Години прийому: понеділок - п’ятниця з 8:00 до 16:00.

 

Прийом внутрішньо переміщених осіб (облік, оформлення допомоги на проживання)

б-р Михайла Грушевського, буд. 6 (тел.:063-429-35-66, (04563)58534).

Години прийому: понеділок - п’ятниця з 9:00 до 17:30.

 

 

Загальні положення про управління

1. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (далі – управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради (далі – міська рада), що утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним міському голові, міській раді, виконавчому комітету міської ради.

2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланк з власним найменуванням, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, банків.

3. У своїй діяльності управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, наказами директора департаменту соціального захисту Київської обласної державної адміністрації, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.

4. Метою створення та діяльності управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та виконання заходів із соціального захисту населення, передбачених місцевими та обласними програмами.

5. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.


Основні завдання управління:

– призначення та виплата державної допомоги сім’ям з дітьми;

– забезпечення реалізації права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного та адресного надання соціальної підтримки, в тому числі всіх видів державних соціальних допомог та компенсацій;

– здійснення контролю за правильністю призначення та виплати пенсій та допомоги на поховання;

– забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, зокрема щодо осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– розроблення міської програми «Турбота», програм соціального захисту ветеранів та інших соціально незахищених верств населення міста;

– участь, у межах своєї компетенції, у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

– організація роботи щодо вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними або обмежено дієздатними особами з питань призначення помічника дієздатної особи у відповідності до чинного законодавства.

 

Функції управління:

1. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення.

2. Виконує функції головного розпорядника коштів державного та місцевого бюджетів на здійснення заходів з виконання державних та місцевих програм соціального захисту населення.

3. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.

4. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

5. Через уповноважених посадових осіб, приймає участь в роботі рад, комісій, робочих груп, створених при міській раді чи її виконавчому комітеті.

6. Розробляє в межах своєї компетенції проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету та проводить аналіз вказаних проєктів в частині надання додаткових гарантій щодо соціального захисту населення.

7. Розробляє програму «Турбота», програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій населення тощо.

8. Подає уповноваженим органам пропозиції щодо формування проекту місцевого бюджету.

9. Аналізує стан реалізації програм соціального захисту населення, здійснення заходів соціальної підтримки соціально незахищених верств населення, надання громадянам встановлених законодавством пільг та подає пропозиції з цих питань.

10. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

11. Підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище.

12. Формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги.

13. Отримує доступ та використовує в роботі єдині та держані реєстри, інформаційні системи для виконання покладених завдань.

14. Веде облік внутрішньо переміщених осіб та в установленому порядку формує базу «Єдина Web-орієнтована інформаційна технологія формування сегменту «Облік ВПО».

15. Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та міської рад.

17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

18. Забезпечує захист персональних даних.

19. Надає (приймає звернення, призначає і виплачує) допомоги, соціальні стипендії компенсації, передбачені чинним законодавством України.

20. Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, а також вартості санаторно-курортного лікування.

21. Здійснює прийом звернень громадян щодо надання житлових субсидій.

22. У відповідності до чинного законодавства веде облік та забезпечує громадян санаторно-курортним лікуванням.

23. У відповідності до чинного законодавства видає посвідчення особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертвам нацистських переслідувань, ветеранам праці та іншим категоріям громадян.

24. Організовує прийом та передачу Київській обласній державній адміністрації документів для визначення/підтвердження/поновлення статусу особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оформляє довідки про період проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю та формує подання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради для внесення на розгляд відповідної комісії Київської обласної державної адміністрації.

25. Сприяє здобуттю особами з інвалідністю освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

26. Сприяє у разі потреби влаштуванню до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

27. Забезпечує осіб з інвалідністю в установленому порядку засобами пересування та реабілітації.

28. Забезпечує наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

29.Здійснює прийом і оформлення документів для постановки осіб з інвалідністю на чергу для забезпечення автомобілями у встановленому законодавством порядку.

30.Здійснює оформлення документів для направлення дітей з інвалідністю до реабілітаційних установ системи соціального захисту населення.

31. Координує роботу з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

32. Координує роботу з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

33. Проводить роботу щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян.

34. Здійснює нагляд за правильністю призначення і виплати пенсій та допомоги на поховання померлих пенсіонерів.

35. Здійснює організаційне та методичне забезпечення діяльності підпорядкованих структурних підрозділів.

36. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

37. Через засоби масової інформації інформує населення з питань, що належать до компетенції управління.

38. Сприяє у консультаціях з громадськістю, що проводиться у формі публічного громадського обговорення, передбачені Положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень управління.

39. Організовує роботу щодо вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними або обмежено дієздатними особами з питань призначення помічника дієздатної особи у відповідності до чинного законодавства.

40. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо призначення помічником над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

41. Видає посвідчення особам, яких призначено опікунами, піклувальниками, помічниками дієздатних осіб.

42. Здійснює контроль за діяльністю опікунів, піклувальників, помічників дієздатних осіб шляхом вжиття заходів щодо отримання звітів, обстеження умов проживання тощо.

43. Виконує інші функції у відповідності до покладених завдань.

 

Штатний розпис

управління соціального захисту населення

Білоцерківської міської ради

 

№з/п

ПІП

Посада

Робочий номер телефону

1

Терещук

Юлія Вікторівна

Начальник управління

5-34-93

2

Різник Ярослав Михайлович

Заступник начальника управління

5-34-93

Відділ опіки і піклування

3

Івашева Тетяна Василівна

Начальник відділу опіки і піклування

39-14-41

4

Гирявець Марина Вікторівна

Заступник начальника відділу опіки і піклування - головний юрисконсульт

39-14-41

5

Радчук Валентина Петрівна

Головний спеціаліст відділу опіки і піклування

39-14-41

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

6

Максимченко Інна Петрівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

5-13-96

7

Севериненко Наталія Іванівна

Головний спеціаліст – заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

8

Змієвська Людмила Володимирівна

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

9

Науменко Юлія Олександрівна

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

10

Михайленко Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

11

Євенко Юлія Анатоліївна

Головний спеціаліст - фахівець з питань публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

Відділ організаційно-правової роботи

12

Жуковська Алевтина Олександрівна

Начальник відділу організаційно-правової роботи

39-12-42

13

Дружиніна Олена Миколаївна

Головний спеціаліст відділу організаційно-правової роботи

39-12-42

14

Войцехівська Юліана Володимирівна

Головний спеціаліст відділу організаційно-правової роботи

5-34-93

15

Остапчук Євгеній Борисович

Головний спеціаліст відділу організаційно-правової роботи

39-12-42

16

Порубанська Наталія Василівна

Діловод відділу організаційно-правової роботи

5-34-93

Відділ соціального забезпечення

17

Борисенко Світлана Миколаївна

Начальник відділу соціального забезпечення

5-34-54

18

Голоско Ірина Сергіївна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-59-82

19

Дусенок Олена Вікторівна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-34-54

20

Іванків Марина Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-59-82

21

Ільніцька Наталія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-34-54

22

Клочко Галина Петрівна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-34-54

23

Савчук Катерина Сергіївна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-59-82

Відділ соціальних послуг

24

Корчевая Олена Веніамінівна

Начальник відділу соціальних послуг

39-12-14

25

Дудкіна Рита Олександрівна

Заступник начальника відділу соціальних послуг

39-12-14

26

Паламарчук Катерина Степанівна

Головний спеціаліст відділу соціальних послуг

39-12-14

27

Винарчук Тетяна Валеріївна

Головний спеціаліст відділу соціальних послуг

39-12-14

28

Денисенко Любов Василівна

Головний спеціаліст відділу соціальних послуг

39-12-14

29

Андрієвська Катерина Михайлівна

Головний спеціаліст - соціальний менеджер відділу соціальних послуг

39-12-14

30

Романюк Олег Васильович

Головний спеціаліст - соціальний менеджер відділу соціальних послуг

39-12-14

31

Маренич Ніна Василівна

Головний спеціаліст - соціальний менеджер відділу соціальних послуг

39-12-14

Відділ з питань ветеранів війни та встановлення статусів

32

Яковець Віта Віталіївна

Начальник відділу з питань ветеранів війни та встановлення статусів

39-12-14

096-291-01-06

33

Геник Артем Владиславович

Заступник начальника відділу з питань ветеранів війни та встановлення статусів

050-688-58-23

34

Нехта Ірина Іванівна

Головний спеціаліст відділу з питань ветеранів війни та встановлення статусів

39-12-14

096-291-01-06

35

Малиш Тамара Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу з питань ветеранів війни та встановлення статусів

050-688-58-23

36

Гонтаренко Надія Володимирівна

Головний спеціаліст відділу з питань ветеранів війни та встановлення статусів

050-688-58-23

Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами

37

Цигура Лариса Григорівна

Начальник відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами

5-85-34;

066-034-50-33

38

Лазаренко Марина Миколаївна

Заступник начальника відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами

5-85-34;

066-034-50-33

39

Бойко Наталія Юріївна

Головний спеціаліст відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами

066-034-50-33

40

Ніколаєвська Лариса Едуардівна

Головний спеціаліст відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами

5-85-34;

066-034-50-33

41

Семченко Олена Олександрівна

Головний спеціаліст відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами

5-85-34;

066-034-50-33

42

Шеховцева Олена Володимирівна

Головний спеціаліст відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами

5-85-34;

066-034-50-33

Відділ прийому громадян

43

Лиса Тамара Миколаївна

Начальник відділу прийому громадян

097-254-89-33

44

Ступак Галина Миколаївна

Заступник начальника відділу прийому громадян

097-254-89-33

45

Кречківська Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

097-254-89-33

46

Подиман Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

097-254-89-33

47

Романенко Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

097-254-89-33

48

Салій Ольга Іванівна

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

097-254-89-33

49

Стовбецька Ірина Корнелівна

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

097-254-89-33

50

Мокрієнко Юлія Миколаївна

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

097-254-89-33

Відділ призначення і виплати допомог

51

Кушикова Тетяна Іванівна

Начальник відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

52

Мусієнко Інеса Сергіївна

Заступник начальника відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

53

Галь Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

54

Кравець Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

55

Макаренко Марина Яківна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

56

Філатова Ірина Петрівна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

57

Черевко Наталія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

58

Шараєвська Юлія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

59

Авдоніна Людмила Михайлівна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

60

Ягодзінська Мирослава Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

61

Касьянова Аліна Вячеславівна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

62

Дейчук Віта Валентинівна

Головний спеціаліст відділу призначення і виплати допомог

068-944-32-63

Службовці та робітники

63

Мацкевич Дмитро Романович

Водій автотранспортних засобів управління, завідувач господарства

5-34-93

64

Мельник Віктор Григорович

Сторож-двірник

5-34-93