ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ТОРГОВО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Білоцерківської міської ради

e-mail: [email protected]   [email protected]

Графік роботи: Понеділок -четверг  з 08:00 до 17:00,  п’ятниця з 08:00 до 15:45

обідня перерва з 13:00 до 13:45


Загальні положення

Відділу з питань торгово - побутового обслуговування населення і громадського харчування /далі - відділ/, є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про захист прав споживачів»,  законами України, постановами, Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншим чинним законодавством України, а також рішеннями Білоцерківської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018року №87,Статутом територіальної громади міста Біла Церква,затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VI, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики  інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314.

Відділ має власний штамп зі своїм найменуванням. Керівництво відділом здійснює його начальник , який призначається і звільняється з посади міським головою.

Положення про відділ з питань торгово - побутового обслуговування населення і громадського харчування затверджено рішенням Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2018 року №2571-55-VI.

Відділ постійно здійснює взаємодію з депутатами, постійними комісіями міської ради, відділами, управліннями і службами міської ради, з органами державного управління, а також з організаціями, установами та підприємствами, що займаються вирішенням питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського харчування, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

Основні завдання

Основним завданням відділу є реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної, оптово-роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (підприємства ресторанного господарства) і побутового обслуговування населення на основі використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технічної політики у сфері торговельної діяльності і побутового обслуговування населення.

Запровадження затверджених в установленому порядку правил торгівлі, громадського харчування  і побутового обслуговування населення  на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Здійснює в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами сфери торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.

Координація роботи підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення незалежно від форм власності, пов'язаної з розвитком їх інфраструктури, регулювання ринку товарів і побутових послуг, організація місцевих ринків, проведення ярмарків, виставкових заходів, виїзної та позамагазинної торгівлі, ярмаркових заходів, сприяння розвитку всіх форм торговельного і побутового обслуговування населення.

Бере участь у розробленні та організації виконання програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення та громадського харчування.

Аналізує діяльність підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення  Білоцерківської міської територіальної громади ,систематизує її показники і готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств. Проводить поточне та перспективне планування розвитку сфери торгівлі, закладів громадського харчування та побуту.


Функції відділу

Залучає у порядку, визначеному законодавством, підприємства, установи і організації до участі в розвитку торговельного та побутового обслуговування населення на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Відділ організовує проведення ярмарків, виставково-ярмаркових заходів, приймає участь в аукціонах для закупівлі та продажу товарів на рівні Білоцерківської міської територіальної громади.

Координує діяльність, пов'язану з визначенням спеціалізації підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.

Вивчає порядок формування цін на товари і побутові послуги, готує пропозиції, спрямовані на його вдосконалення.

Аналізує стан правового регулювання торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, готує пропозиції щодо його удосконалення.

Здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, громадського харчування, та побуту всіх форм власності норм і правил, що регламентують їх діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Надає методичну, консультативну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі, громадського харчування, та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення і з інших питань, що належать до компетенції відділу.

Розглядає скарги, звернення та пропозиції з питань торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення , вживає оперативні заходи по усуненню виявлених недоліків.

Координує діяльність підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, а також ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів незалежно від форм власності.

Готує проекти рішень на розгляд виконавчого комітету про встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад а також за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери торгівлі, громадського харчування, ресторанного господарства та побуту незалежно від форм власності.

Здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, громадського харчування, та побуту всіх форм власності норм і правил, що регламентують їх діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Надає методичну, консультативну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі, громадського харчування, та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення і з інших питань, що належать до компетенції відділу.

Розглядає скарги, звернення та пропозиції з питань торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення , вживає оперативні заходи по усуненню виявлених недоліків.

Координує діяльність підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, а також ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів незалежно від форм власності.

 Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.

Контролює дотримання режиму роботи підприємств торгівлі, громадського харчування,  та побуту всіх форм власності.

 Розглядає пропозиції інших місцевих органів державної виконавчої влади , приймає щодо них рішення, проводить прийом громадян.

 Сприяє створенню інфраструктури підтримки розвитку підприємництва, створює рівноправні умови для всіх форм підприємницької діяльності на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.

 Інформує суб’єктів підприємництва про виставково-ярмаркові заходи з метою освоєння нових ринків збуту виробленої продукції.

 Розробляє інформаційні та технологічні картки по видачі документів дозвільного характеру, документів по організації конкурсів, вносить зміни до інформаційних та технологічних карток.

 Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення передбачені Положенням про консультації з громадськістю на територіі Білоцерківської міської територіальної громади у питаннях віднесених до повноважень Відділу.

 Погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року №180.

 Виконує інші функції згідно з покладеними на Відділ завданнями та дорученнями

 З метою здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування та недопущення незаконної торговельної діяльності, відділ має право вимагати наявності усіх необхідних документів для здійснення такої діяльності та перевіряти їх наявність відповідно до чинного законодавства України.

У випадках, коли уповноваженими працівниками Відділу було виявлено порушення чинного законодавства України,  працівники відділу мають право притягнути таких осіб до адміністративної відповідальності (відповідно до ст. 255 КУпАП та ст.ст.152, 155, 155-2, 156, 156-1, 156-2, 159-160, 175-1 КУпАП).

 


Інформація про штатний розпис відділу

п/п

П.І.Б.

Посада

Робочий ном. тел..

1

Беркут Марія Василівна

Начальник відділу

5-33-13

2

Присяжна Таміла Вікторівна

Головний спеціаліст відділу

5-33-13