Організаційний відділ міської ради

 

Контактний телефон: (04563)5-11-23

Електронна адреса відділу: [email protected]

 

Графік роботи:

Початок робочого дня 8 год 00 хв.

Перерва на обід 13 год.00 хв. - 13 год.45 хв.

Кінець робочого дня : понеділок -четвер   17 год. 00 хв.

П'ятниця    15 год. 45 хв.

Вихідні дні : субота, неділя


Загальні положення відділу:

1. Оpганiзацiйний вiддiл Білоцерківської міської ради (далі – відділ) є самостійним структурним  підрозділом Білоцерківської міської ради без статусу юридичної особи.

2. Відділ утворюється Білоцерківською міською радою.

3. Положення про відділ затверджується рішенням  міської ради.

4. Відділ підконтрольний міській раді, підзвітний секретарю Білоцерківської міської ради.

5. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, Регламентом Білоцерківської міської ради, рішеннями Білоцерківської міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови,  Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року № 87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2018 року № 313, а також цим Положенням.

6. Діяльність відділу здійснюється на основі  покладених на нього завдань та функцій у взаємодії з постійними та тимчасовими контрольними комісіями міської ради, відділами, управліннями, департаментом та іншими  службами, а також організаціями, установами та підприємствами, розташованими на території міста, незалежно від форм власності в межах своїх повноважень.Основні завдання відділу:

1. Надання депутатам міської ради необхідної допомоги у здійсненні ними депутатських повноважень.

2. Надання практичної і методичної допомоги в роботі постійним комісіям, тимчасовим комісіям міської ради та іншим утвореним міською радою депутатських комісій, груп у підготовці і проведенні їх засідань.

3. Організаційне забезпечення підготовки і проведення сесій міської ради.

4. Реєстрація прийнятих радою рішень, збереження переліків рішень ради.

5. Тиражування та розсилка прийнятих радою рішень виконавцям.

6. Ведення протоколів пленарних засідань міської ради.

7. Здійснює оформлення, облік та зберігання протягом встановленого строку рішень, протоколів сесій міської ради, постійних комісій.

8. Забезпечує упорядкування документів та підготовку до здачі в архів.

9. Узагальнення пропозицій до плану міської ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатів міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету, міського голови та заступників міського голови.

10. Реєстрація кореспонденції відповідно до номенклатури справ відділу.

11. Реєстрація посвідчень помічників-консультантів депутатів міської ради.

12. Надає консультації управлінням, відділам міської ради з питань, що виникають в ході підготовки проектів рішень міської ради.

13. Підготовка та розміщення матеріалів на офіційному сайті міської ради:

- нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, проекти рішень, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

- графік, місце проведення та порядок денний засідань міської ради, постійних і тимчасових депутатських комісій;

- протоколи засідань міської ради, постійних і тимчасових депутатських комісій;

- інформація про персональне голосування депутатами;

- відвідування пленарних засідань та постійних комісій міської ради;

- внесені депутатами проекти рішень та депутатські запити;

- графіків прийому виборців депутатами міської ради;

- Регламент Білоцерківської міської ради, Положення про постійні комісії міської ради, склад постійних комісій міської ради;

-  звіти депутатів міської ради, постійних комісій міської ради (депутатських фракцій, груп);

- інформація про депутатські фракції та групи, інші матеріали, що підлягають оприлюдненню відповідно до чинного законодавства;

- інформація, надана депутатами для розміщення на веб-сайті міської ради.

14. Контроль за дотриманням термінів виконання депутатських звернень, запитів, протокольних доручень.

15. Забезпечення підготовки процедури таємного голосування у випадках, передбачених чинним законодавством України.

16. Здійснення прийому громадян з питань, що належать до сфери діяльності відділу і вжиття заходів своєчасного розгляду пропозицій, заяв та скарг.

17. Підготовка відповідей на заяви, інформаційні запити за резолюцією.

18. Виконання покладених на відділ повноважень, передбачених Регламентом Білоцерківської міської ради.

19. Відповідно до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква начальник відділу щороку сприяє у роботі щодо  звіту міського голови перед міською радою та територіальною громадою міста Біла Церква.


Функції відділу:

1. Розроблення необхідних довідкових та інформаційних матеріалів і сприяння у проведенні звітів депутатів перед виборцями, здійснення інших заходів, пов’язаних з проведенням звітів депутатів і постійних комісій міської ради (депутатських фракцій, груп).

2. Здійснення підготовки та проведення навчань депутатів міської ради.

3. Повідомлення членів  постійних комісій міської ради про час, дату та порядок денний засідання комісій (за вказівкою голови постійної комісії).

4. Оприлюднення інформації на веб-сайті міської ради  та інформування представників засобів масової інформації про час, дату та порядок денний засідання комісій.

5. Участь у підготовці необхідних документів, проектів рішень міської ради.

6. Підготовка проекту порядку денного сесії відповідно до оприлюднених і підготовлених проектів рішень з дотриманням вимог чинного законодавства.

7. Підготовка розпоряджень про скликання пленарних засідань міської ради.

8. Повідомлення депутатів ради і доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії міської ради та її пленарних засідань та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

9. Забезпечення депутатів міської ради сесійними матеріалами (порядок денний сесії, проекти рішень) та інше.

10. Обслуговування програмно-технічного комплексу системи електронного голосування сесій міської ради.

11. Опрацювання місцевих ініціатив відповідно до Положення про місцеві ініціативи в місті Біла Церква.

12. Сприяння проведенню інститутами громадського суспільства, громадськими радами, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при Білоцерківській міській раді та її виконавчих органах, громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Біла Церква, що регулюються Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Біла Церква.


Інформація про штатний розпис організаційного відділу:

№п/п

ПІБ

Посада

Робочий ном. тел.

1.

Грабовська Тетяна Борисівна

начальник відділу

(04563)5-11-23

2.

Миколенко Яна Вікторівна

головний спеціаліст відділу

(04563)5-11-23

3.

Василенко Наталія Григорівна

головний спеціаліст відділу

(04563)5-11-23