Управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради

Е-mail:[email protected]

Телефон: 5-31-08, 5-56-91       

Графік роботи управління:

Понеділок - четвер - з 8:00 до 17:00 год.

п’ятниця - з 8:00 до 15:45 год

обідня перерва - з 13:00 до 13:45 год

субота- неділя - вихідний.

Загальні положення управління

1. Управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради (надалі — Управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, підзвітним та підконтрольним міській раді, виконавчому комітету, заступнику міського голови згідно розподілу обов'язків та міському голові.

2. Управління у межах своєї компетенції здійснює регулювання земельних відносин Білоцерківської міської територіальної громади (далі – територіальної громади), забезпечує проведення земельної реформи з урахуванням інтересів територіальної громади та раціонального використання земель.

3. Управління є виконавчим органом Білоцерківської міської ради та здійснює функції і повноваження місцевого самоврядування на території Білоцерківської міської територіальної громади, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим чинним законодавством України.

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Кабінету Міністрів України, Президента України, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VІІ та зареєстрованого Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року №6, рішеннями  міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу затверджений 12 вересня 2018 року №313,  іншими нормами чинного законодавства України.

Місія Управління

1. Створення умов для раціонального та економічно-обґрунтованого використання земель, здійснення заходів щодо розвитку ринку земель територіальної громади.

2. Регулювання земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

3. Реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання земельних ресурсів, реформування земельних відносин.

4. Внесення пропозицій щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

5. Інші повноваження відповідно до завдань Управління та чинного законодавства України.

Основні завдання та функції Управління

1. Створення та супровід інформаційної системи земельно-кадастрового обліку земель територіальної громади, вдосконалення методів ведення земельно-кадастрової інформації на основі GIS технологій.

2. Ведення моніторингу стану земель і їх використанням, збирання та аналіз інформації про фактичне використання земель в межах території Білоцерківської міської територіальної громади.

3. Забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до відання Управління.

4. Організація роботи з підготовки і проведення продажу земельних ділянок та прав на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) на земельних торгах.

5. Підготовка матеріалів та внесення пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади.

6. Організація і здійснення землеустрою та моніторингу земель територіальної громади.

7. Організація робіт з проведення інвентаризації земель територіальної громади.

8. Організація робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель та експертної грошової оцінки земельних ділянок.

9. Організація та супровід виконання землевпорядних робіт на території територіальної громади.

10. Надання відомостей з Державного земельного кадастру уповноваженими посадовими особами, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин та відповідають кваліфікаційним вимогам, з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення надання таких відомостей відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. Участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва і внесення пропозицій на розгляд ради щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди.

12. Підготовка проєктів рішень для розгляду на сесії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, автором яких є міський голова і виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, забезпечення їх перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства України в межах компетенції, подальше візування, в порядку, визначеному діючим Регламентом Білоцерківської міської ради. Технічна підготовка проєктів рішень для розгляду на сесії міської ради з питань земельних відносин і земельного кадастру, автором яких є постійна депутатська комісія Білоцерківської міської ради, до предмета відання якої належать питання земельних відносин та земельного кадастру, на підставі протоколів засідань постійної комісії.

13. Розробка і подання, в разі необхідності, на розгляд сесії міської ради регуляторних актів та інших нормативних документів, що стосуються регулювання земельних відносин.

14. Проведення прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління згідно затвердженого графіку. Участь Управління при розгляді земельних спорів, вирішення яких відноситься до повноважень Управління.

15. Підготовка проєктів договорів оренди землі та додаткових угод до них, договорів про встановлення земельних сервітутів, договорів на право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та договорів на право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), стороною в яких є Білоцерківська міська рада, ведення їх обліку відповідно до прийнятих рішень міської ради.

16. Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення, у питаннях, віднесених до повноважень Управління.

Штатний розпис управління

з/п 

ПІБ 

Посада 

Робочий ном.тел. 

1

Борзак Олеся Василівна

начальник управління

(04563)5-31-08

2

Камінецький Віталій Леонідович

заступник начальника управління

(04563)39-18-30

Відділ приватизації та орендних відносин

3

Зборівська Людмила Володимирівна

начальник відділу

(04563)39-18-08

4

Зайчикова Олена Михайлівна

головний спеціаліст відділу

(04563)39-18-08

5

Бутін Алла Леонідівна

головний спеціаліст відділу

(04563)5-56-91

6

 

головний спеціаліст відділу

(04563)39-18-08

Відділ землеустрою та земельного кадастру

7

Зик Антон Сергійович

начальник відділу

(04563)5-56-91

8

Чайка Олена Анатоліївна

головний спеціаліст відділу

(04563)5-56-91

9

Кубашевська Ольга Олегівна

головний спеціаліст відділу

(04563)5-31-08

Відділ по роботі з сільськими населеними пунктами

10

 

начальник відділу

(04563)5-56-91

11

Макеєнко Ірина Олександрівна

головний спеціаліст відділу

12

Дембіцька Мальвіна Сергіївна

головний спеціаліст відділу

13

 

головний спеціаліст відділу