Юридичне управління Білоцерківської міської ради

Контактні телефони: 38-30-24 (каб.8).

Електронна адреса: [email protected][email protected]

 Адреса сайту: https://bc-rada.gov.ua, https://new.bc-rada.gov.ua.

Графік роботи: з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 13.45.


Загальні положення Управління

Юридичне управління Білоцерківської міської ради  (далі - Управління), є виконавчим органом Білоцерківської міської ради, яке створене відповідно до рішення 17 сесії 7 скликання Білоцерківської  міської ради від 29 вересня 2016 року № 268-17-VII «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради її виконкому та їх чисельності».

Управління є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради без статусу юридичної особи.

Управління  підзвітне і підконтрольне керуючому справами.

У своїй діяльності Управління  діє відповідно до  Конституцією України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейської хартії місцевого самоврядування, інших міжнародних договорів та правових актів, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актів Президента України, декретів, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.02.2018 року № 87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року № 6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року № 314 цим Положенням та іншими нормативними актами.

Управління  утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Реорганізація та ліквідація Управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

Положення про Управління затверджується рішенням Білоцерківської міської ради.

3міни і доповнення до цього Положення  вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Основні завдання та функції юридичного управління

Реалізація державної правової політики та організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Білоцерківською міською радою, виконавчими органами міської ради, їх керівниками та посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Захист інтересів територіальної громади в особі Білоцерківської  міської ради, міського голови, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

Забезпечення взаємодії міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правоохоронними органами України.

Надання аналітичної, інформаційно-довідкової та методичної допомоги з правових питань міському голові та виконавчим органам Білоцерківської міської ради.

Розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Білоцерківської міської ради, міського голови, та її виконавчих органів.

Здійснює правову експертизу проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших актів, що подаються на підпис міському голові, погоджує (візує або візує з зауваженнями) їх за наявності віз керівників відповідних виконавчих органів.

Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного та іншого законодавства.

Відповідно до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква начальник управління щороку сприяє у роботі щодо  звіту міського голови перед міською радою та територіальною громадою міста Біла Церква.


Штатний розпис Управління

№ п/п

ПІБ

Посада

Робочий телефон

1.

Швець Сергій Сергійович 

начальник юридичного управління Білоцерківської міської ради

(04563) 8-30-24

2.

Ротаєнко Нінель Валентинівна

заступник начальника  юридичного управління –начальник відділу правового забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів юридичного управління Білоцерківської міської ради

 

3.

Цикерда Надія Геннадіївна

головний спеціаліст відділу правового забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів юридичного управління Білоцерківської міської ради

 

4.

Самборук Олександра Едуардівна

головний спеціаліст відділу правового забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів юридичного управління Білоцерківської міської ради

5.

Геращенко Альона Петрівна

начальник відділу земельних відносин та архітектури юридичного управління Білоцерківської міської ради

 

6.

Корнієнко Ігор Миколайович

головний спеціаліст відділу земельних відносин та архітектури юридичного управління Білоцерківської міської ради

 

7.

Голуб Владислав Олегович

головний спеціаліст відділу земельних відносин та архітектури юридичного управління Білоцерківської міської ради

 

8.

Борман Олена Ігорівна

начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами нерухомості юридичного управління Білоцерківської міської ради

 

9.

Мукоїда Інна Ігорівна

головний спеціаліст відділу господарських відносин та роботи з об’єктами нерухомості юридичного управління Білоцерківської міської ради

 

10.

Морська Тетяна Володимирівна

головний спеціаліст відділу господарських відносин та роботи з об’єктами нерухомості юридичного управління Білоцерківської міської ради