Відділ енергоефективності Білоцерківської міської ради

Адреса: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3  кімн. 202

Електронна пошта: [email protected]

Графік роботи:  з 8.00 до 17.00; п’ятниця з 8.00 до 15.45

 обідня перерва: з 12.00 до 12.45

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ енергоефективності Білоцерківської міської ради (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради без статусу юридичної особи.

1.2. Відділ утворений рішенням  Білоцерківської міської ради від 29.09.2016 року №268-17-VII.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Білоцерківської міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням та іншими актами.

1.4. Положення про відділ, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням міської ради.

1.5. Структура, чисельність відділу та штатний розпис затверджується міською радою.

1.6. Відділ підпорядковується заступнику міського голови згідно розподілу обов’язків.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1.1. Завданням Відділу є реалізація державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження.

1.2. Функціями Відділу є:

1.2.1. Запровадження та забезпечення функціонування і розвитку системи енергетичного менеджменту в м. Біла Церква для здійснення моніторингу ефективності використання енергетичних та інших ресурсів.

1.2.2. Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетними організаціями міста.

1.2.3. Визначення економічної доцільності та погодження розрахунків техніко- економічних проектів заходів з енергозбереження, що впроваджуються структурними підрозділами Білоцерківської міської ради у порядку визначеному чинним законодавством України.

1.2.4. Надання рекомендацій щодо впровадження енергозберігаючих заходів для скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери.

1.2.5. Розробка пропозицій та проектів рішень щодо затвердження міських програм з питань підвищення енергоефективності та енергозбереження, участь у розробці проектів інших програм розвитку міста для врахування пріоритетних напрямків розвитку енергоефективності та енергозбереження, а також в межах покладених завдань та функцій, контроль за їх реалізацією.

1.2.6. Інформування зацікавлених сторін про заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження, державну та міську політику зі сталого енергетичного розвитку, можливості для енергозбереження та залучення фінансування для підвищення енергоефективності; співпраця із іншими структурними підрозділами, засобами масової інформації, громадськими організаціями та іншими установами і організаціями для проведення інформаційних кампаній з питань енергозбереження та енергоефективності.

1.2.7. Забезпечення проведення обстежень (експрес-аналізів) в бюджетних будівлях з метою ефективного використання енергоресурсів та визначення пріоритетних для впровадження енергозберігаючих заходів.

1.2.8. Контроль за реалізацією енергозберігаючих заходів в бюджетних установах, підприємствах та організаціях міста.

1.2.9. Постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів, пільгових кредитів, державного фінансування та інших форм фінансової і технічної підтримки для реалізації проектів з підвищення енергоефективності та енергозбереження.

1.2.10. Підготовка у співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським головою, заявок на отримання грантів міжнародної технічної допомоги та інших форм фінансової та технічної підтримки для реалізації проектів в сфері сталого енергетичного розвитку міста.

1.2.11. Забезпечення участі міста в розподілі коштів державних цільових фондів та програм шляхом підготовки відповідних проектних пропозицій, запитів, концепцій, тощо.

1.2.12. Координація співпраці структурних підрозділів міської ради, громадських організацій, органів виконавчої влади, інших фізичних та юридичних осіб з метою реалізації програм та проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та енергозбереження в місті.

1.2.13. Розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними структурними підрозділами інших міст в Україні та за кордоном, долучення до міжнародних проектів та ініціатив в частині підвищення енергоефективності в містах, енергозбереження та зниження викидів парникових газів.

1.2.14. Сприяння розвитку співробітництва в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» та виконанню зобов'язань щодо скорочення на своїй території викидів СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, а також підвищення стійкості за рахунок адаптації до наслідків зміни клімату.

                                             Штатний розпис

ПІБ

Посада

Робочий ном. тел.

 

1.

Кудінов Олексій Віталійович

начальник відділу   

 

2.

Коробенко Лариса Степанівна

головний спеціаліст відділу