Міське фінансове управління

 Адреса: б-р Олександрійський, 113, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Телефон/ факс : (04563) 6-10-12

 E-mail: mfu@bc-rada.gov.ua


Години роботи: 

понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 18.00

обідня перерва: з 13.00 до 13.45


 

Начальник управління

Терещук Світлана Григорівна

 6-37-20

     

Заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу

Володіна Світлана Mиколаївна

 6-03-77

     

Бюджетний відділ

 

Головний спеціаліст

Коляновська Світлана Григорівна

6-03-77

     

Головний спеціаліст

Кувіца Наталія  Анатоліївна

6-41-15

     

Головний спеціаліст

Шевченко Олена Федорівна

6-41-15

     

Головний спеціаліст

Григор Наталія Миколаївна

6-41-15

     

Головний спеціаліст

Собчук Людмила Вікторівна

6-03-77

     

Спеціаліст І категорії

Карпенко Олена Миколаївна

6-41-15

     

Спеціаліст І категорії

Ілляшенко Марина Вікторівна

6-41-15


Відділ доходів

 

Начальник відділу

Луконіна Тетяна Миколаївна

6-45-09

     

Головний спеціаліст

Мордусенко Галина Володимирівна

6-45-09

     

Спеціаліст І категорії

Паншина Тетяна Анатоліївна

6-45-09

     

Спеціаліст І категорії

Невідома Яна Олександрівна

6-45-09


Відділ розрахунків за енергоносії

 

Начальник відділу

Грабова Олена Олексіївна

6-54-77

     

Головний спеціаліст відділу

Григор Світлана Дмитрівна

6-54-77

     

Спеціаліст І категорії

Ткаченко Ірина Олександрівна

6-54-77

     

Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

 

Начальник відділу – головний бухгалтер

Горчинська Валентина Павлівна

6-52-30

     

Заступник начальника відділу

Литвиненко Юлія Анатоліївна

6-52-30

     

Головний спеціаліст

Бут Максим Володимирович

6-47-02

 

1. Загальні положення

 

1.1. Фінансове управління Білоцерківської міської ради ( далі Управління ) є структурним підрозділом міської ради і утворюється її рішенням. Відносини між органами місцевого самоврядування та управлінням, що перебуває в комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах підпорядкованості , підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування та Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.


2. Основними завданнями управління є :

 

2.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

 

2.2. Загальна організація та управління виконанням бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу;

 

2.3. Фінансове забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку міста;

 

2.4. Удосконалення методів бюджетного планування та механізму фінансування витрат;

 

2.5. Здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству України показників затвердженого бюджету міста, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ та інші повноваження у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, передбачені Бюджетним кодексом та законом про Державний бюджет України.


3. Функції управління

 

3.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

 

3.2. Проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 

3.3. Приймає участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету;

 

3.4. Організовує роботу, пов”язану із складанням проекту міського бюджету; складає проект рішення про міський бюджет, вносить пропозиції щодо термінів подання і порядку розгляду проекту бюджету та подає його на розгляд сесії міської ради;

 

3.5. Складає розпис доходів і видатків міського бюджету;

 

3.6. Доводить до головних розпорядників коштів витяги із затвердженого річного розпису призначень бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету;

 

3.7 Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.

 

3.8. Здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, бюджетних програм, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та інших заходів, передбачених законодавством в межах і у відповідності до бюджетних призначень;

 

3.9. У процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету міста;

 

3.10. Готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини міського бюджету;

 

3.11. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

 

3.12. Готує проекти рішень щодо внесення змін до бюджету міста та подає їх на розгляд сесії міської ради;

 

3.13. Проводить аналіз звітів про виконання бюджету міста по доходах та видатках;

 

3.14. Аналізує зведення показників за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів бюджетних коштів;

 

3.15. Готує проекти рішень про затвердження бюджету міста та подає на розгляд сесії міської ради;

 

3.16. Разом з іншими структурними підрозділами Білоцерківської міської ради, Державною фіскальною службою України, Державною казначейською службою України забезпечує надходження доходів до бюджету міста та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

 

3.17. Проводить разом із Державною фіскальною службою України аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує пропозиції щодо наповнення міського бюджету, а також надання податкових пільг;

 

3.18. Проводить оцінку доходів з урахуванням втрат у результаті наданих податкових пільг; готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

 

3.19. Приймає участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності її працівників, фонду оплати їх праці, витрат на її утримання.

 

3.20. Здійснює за потреби місцеві запозичення та обслуговування боргу;

 

3.21. Здійснює інші функції, пов`язані з виконанням покладених на управління завдань.