СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Адреса: 09107, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 8

E-mail: ssd@bc-rada.gov.ua

Сайт: http://ditubc.ucoz.ua/

код ЄДРПОУ 35615529


Працюємо: з 9.00 години до 18.00 години, перерва: з 13.00 години до 13.45 години

Прийом громадян: вівторок з 9.00 години до 18.00 години


Начальник служби у справах дітей - Кисельова Валентина Миколаївна, тел. 5-22-42


Начальник відділу опіки та піклування - Дишлюк Володимир Олександрович, тел. 5-15-58


Начальник відділу захисту прав та інтересів дітей - Махаринський Григорій Володимирович тел. 5-22-46


Головний бухгалтер - Кобалія Валентина Федорівна, тел. 5-22-46


Головний спеціаліст відділу захисту прав та інтересів дітей - Степаненко Леся Вікторівна, тел. 5-22-46


Головний спеціаліст відділу опіки та піклування - Поліщук Віра Миколаївна, тел. 5-15-58


Головний спеціаліст відділу опіки та піклування - Бількевич Наталія Володимирівна, тел. 5-15-58


Головний спеціаліст відділу захисту прав та інтересів дітей - Дишлюк Альона Василівна, тел. 5-22-46


Головний спеціаліст відділу опіки та піклування - Онищенко Наталія Вікторівна, тел. 5-22-46


Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради є виконавчим органом і самостійним структурним підрозділом міської ради.


Місія служби

1. Реалізація в м. Біла Церква державної  політики  з питань  соціального   захисту    дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень; 

2. Розроблення і здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими структурними підрозділами  виконавчої  влади,  органами  місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій бездоглядності   та безпритульності;

4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5. Здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6. Ведення державної статистики щодо дітей; 

7. Ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків   сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

8. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським  організаціям,  громадянам  практичної  та методичної  допомоги,  консультацій  з  питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9. Влаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження  стану соціального захисту дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11. Визначення пріоритетних напрямів  поліпшення  в м. Біла Церква  становища  дітей,  їх  соціального  захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба у справах дітей координує діяльність комісії з питань захисту прав дитини – дорадчого органу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Засідання комісії відбуваються не рідше одного разу на місяць або за потребою.

При службі у справах дітей функціонує сім’я патронатного вихователя з метою термінового влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків.


 

Службі підпорядкований Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який діє на підставі відповідного положення, затвердженого міською радою, а також центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода», який діє на підставі окремого положення, затвердженого начальником служби.


Адреса центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода»: 09100, м. Біла Церква, вул. Пушкінська, 29

Директор центру - Яшан Наталія Петрівна, тел. 39-90-55

E-mail: zlagoda-1@ukr.net


Центр соціально – психологічної реабілітації дітей «Злагода» – це заклад соціального захисту, створений для тривалого (стаціонарного) або денного перебування у ньому дітей віком від 2 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах та членам їх сімей, які стали жертвами фізичного, сексуального, психологічного та/або економічного насилля надання їм комплексної соціальної, педагогічної, психологічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Центр  розрахований на перебування 50 дітей та 2 родин.


Основними завданнями центру «Злагода» є:

 • здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до центру;
 • надання дітям комплексу соціальних та правових послуг;
 • проведення соціальної, психолого – педагогічної корекцій з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини;
 • сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї;
 • влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання;
 • забезпечення  відвідування  дітьми загальноосвітніх або інших
  навчальних  закладів  чи  індивідуальному  навчанню  з урахуванням
  потреб та можливостей дитини;
 • надання  психологічної  та  інших видів допомоги батькам (або
  особам,  які  їх  замінюють)  дітей,  які  перебувають  в  центрі,
  спрямованої на повернення дитини до сім’ї;
 • здійснення соціального захисту дітей та батьків, які стали жертвами фізичного, сексуального, психологічного та/або економічного насилля.
 • сприяння формування у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки;
 • здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей;
 • розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і батьків.

Центр «Злагода» провадить свою діяльність за такими напрямами:

 • соціально-психологічне діагностування;
 • соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація;
 • адаптація до сімейного оточення;
 • соціально-медична реабілітація та оздоровлення;
 • надання притулку та соціальна підтримка дітей та батьків, які стали жертвами фізичного, сексуального, психологічного та/або економічного насилля;
 • правове забезпечення.

У центрі «Злагода» функціонують відділення:

 • тривалого (стаціонарного) перебування,
 • денного перебування
 • відділення невідкладної допомоги дітям та їх батькам, які стали жертвами фізичного, сексуального, психологічного та/або економічного насилля (стаціонарне перебування).

До центру «Злагода» приймаються:

 • діти  з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і не  в  змозі  подолати  їх  за допомогою власних можливостей, якщо батьки  з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність тощо) не  можуть  забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються   від   виконання   батьківських  обов’язків,  вживають алкоголь, наркотичні засоби;
 • діти,  які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх замінюють;
 • діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти,     які     зазнали     насильства     і     потребують соціально-психологічної допомоги, постраждали від торгівлі дітьми;
 • безпритульні діти;
 • діти та їх батьки, які стали жертвами фізичного, сексуального, психологічного та/або економічного насилля

Прийняття дітей до центру здійснюється цілодобово:

 • за направленням служби у справах дітей Білоцерківської міської ради;
 • згідно з актом структурних підрозділів у справах дітей органів внутрішніх справ;
 • за рішенням органу опіки та піклування  Білоцерківської міської ради;
 • за особистим зверненням дитини.

 

Про прийняття дітей згідно з актом структурних підрозділів органів Національної  поліції, або за особистим зверненням дитини, та її батьків, які стали жертвами фізичного, сексуального, психологічного та/або економічного насилля  центр  протягом  одного  робочого  дня повідомляє службі у справах дітей Білоцерківської міської ради.

В центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» можуть проходити курс реабілітації та отримувати кваліфіковану психологічну допомогу не лише діти, а й їх батьки. Дана професійна допомога надається шляхом підвищення батьківської компетентності, залучення їх як партнерів до процесу реабілітації за розробленою програмою тренінгового курсу «Батьківство в радість».