Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради

Контактні номера телефону: 5-22-42, 5-22-46, 5-15-58;

Електронна адреса: [email protected];

Адреса сайту: https://ditubc.ucoz.ua/

Графік роботи: з 9.00 години до 18.00 години, перерва з 13.00 години до 13.45 години, прийом громадян щовівторка з 9.00 години до 18.00 години.


Загальні положення

Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради (далі – служба) є виконавчим органом і самостійним структурним підрозділом міської ради.

Служба є юридичною особою публічного права та неприбутковою бюджетною установою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Утримання служби здійснюється за рахунок місцевого бюджету відповідно до вимог чинного законодавства України.

Службі заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між засновником та працівниками служби (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

У разі припинення діяльності служби (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) має бути здійснена передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

Служба утворюється згідно з рішенням Білоцерківської міської ради, підзвітна та підконтрольна Білоцерківській міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові. Методичне керівництво діяльністю служби здійснює служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації.

Служба створюється з метою реалізації в місті державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Конвенцією ООН «Про права дитини», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, наказами начальника служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженим згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженим згідно з рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженим згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314, а також цим Положенням.

Служба дотримується регламенту роботи, затвердженого виконавчим комітетом міської ради, веде внутрішню документацію, має право видавати накази в межах компетенції.


Основні завдання служби у справах дітей

Реалізація в Білоцерківській міській територіальні громаді державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень.

Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

Ведення державної статистики щодо дітей.

Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Визначення пріоритетних напрямів поліпшення в Білоцерківській міській територіальній громаді становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

Штатний розпис служби у справах дітей

 

№ п/п

ПІП

Посада

Контактний телефон

1.

Гончарук Марина Валентинівна

Начальник служби

5-15-58

Відділ захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2.

Махаринський Григорій Володимирович

Заступник начальника служби – начальник відділу

5-22-46

3.

Дишлюк Альона Василівна

Головний спеціаліст

5-22-46

4.

Степаненко Леся Вікторівна

Головний спеціаліст

5-22-46

5.

Степашкіна Валентина Володимирівна

Головний спеціаліст

5-22-46

Відділ опіки та піклування

6.

Дишлюк Володимир Олександрович

Начальник відділу

5-15-58

7.

Онищенко Наталія Вікторівна

Головний спеціаліст

5-22-46

8.

Бількевич Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст

5-15-58

9.

Кисельова Валентина Миколаївна

Старший інспектор

5-22-42

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

10.

Кобалія Валентина Федорівна

Начальник відділу – головний бухгалтер

5-22-46

11.

Солохненко Світлана Борисівна

Заступник начальника відділу

5-22-46

 12.

Івановська-Ганюченко Наталія Леонідівна

Головний спеціаліст

5-22-42