Керівний склад міської ради

09117, вул. Ярослава Мудрого, 15, факс 39-21-59,

E-mail: [email protected]


Дикий Г.А.
Дикий Геннадій Анатолійович
Міський голова

- забезпечує виконання Конституції України та повноважень, визначених ст.42 Закону України “Про  місцеве самоврядування  в Україні:

- координує і контролює діяльність усіх  відділів, управлінь і служб міської ради та виконавчого    комітету;

 безпосередньо спрямовує роботу:

- відділу  оборонно-мобілізаційної роботи;

-відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення  і громадського харчування.

Взаємодіє та сприяє діяльності:

- Білоцерківського відділу поліції Головного управління  національної поліції України в Київській області;

- міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області;

- Білоцерківської місцевої прокуратури;

- Білоцерківського міськрайонного суду;

народився 31 березня 1969 року в м. Біла Церква. Громадянин України.
Освіта – повна вища, в 1996 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Обладнання і технологія зварювального виробництва».
Трудову діяльність розпочав у 1991 році слюсарем-ремонтником Білоцерківського виробничого об’єднання «Білоцерківшина». З січня 1993 року по лютий 1994 року працював слюсарем на малому підприємстві «Техмашпродукція».
З лютого 1994 року по липень 1997 року - експедитор ТОВ «Спеціалізована ремонтно-будівельна фірма «Житловик».
З березня 1998 року і до листопада 2015 року працював директором приватного підприємства «Будмаркет». Обирався депутатом Білоцерківської міської ради шостого скликання.
Одружений, має сина і двох доньок.
 Киришун Дмитро Володимирович


 Секретар міської ради

Спрямовує свою діяльність згідно з повноваженнями, визначеними Законами    України “Про місцеве самоврядування в Україні” та "Про статус депутатів місцевих рад", Регламентом Білоцерківської міської ради.

 Координує та контролює роботу організаційного відділу     Білоцерківської міської ради;

- організовує підготовку сесій міської ради; питань, що виносяться на розгляд міської ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

- за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

- сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень;

- організовує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства України здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування;

- забезпечує зберігання офіційних документів міської ради та забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому чинним законодавством України порядку, у тому числі до  електронних носіїв, на яких зафіксована інформація про проведення пленарних засідань міської ради;

- повідомляє депутатів Ради і доводить до відома населення інформацію про час та місце проведення сесії міської ради, її пленарних засідань, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

 - вирішує за дорученням міського голови або Ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її органів. 

Народився 10 червня 1985 року у м. Біла Церква.
Громадянин України.
Освіта - вища:
у 2017 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій» з освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Менеджмент»;
у 2018 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» з освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямком підготовки «Правознавство»;
у 2019 році закінчив Класичний приватний університет з освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» в галузі знань «Цивільна безпека» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»;
у 2020 році закінчив Навчально-науковий Інститут заочного та дистанційного навчання Національної Академії Внутрішніх справ з освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 
Трудова діяльність: 
2006 – 2013 роки – приватний підприємець;
2013 – 2018 роки – засновник та директор приватного підприємства «ТУТ», яке у 2016 році перейменоване у приватне підприємство «Покров-Груп»;
01.09.2015 – 29.07.2016 роки – заступник директора Державного підприємства «Український центр підготовки охоронців»;
10.02.2020 – 09.12.2020 роки – юрист ТОВ «Шерлог Холмс».
Громадська діяльність:
депутат Узинської міської ради VII скликання;
Голова Правління Громадської організації «Білоцерківська організація спорту».
Одружений, має сина.