Управління економічного розвитку

Телефон: (04563) 9-08-21

Електронна адреса: [email protected]

Адреса сайту: economy.bc-rada.gov.ua

Положення про управління: 

Графік роботи: пн.-чт: 8-00 – 17-00, пт: 8-00 – 15-45 


Загальні положення

Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради є виконавчим органом Білоцерківської міської ради,структурним підрозділом міської ради без статусу юридичної особи, утворюється рішенням міської ради, підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевогосамоврядування, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств України, Державної регуляторної служби України, Бюджетним кодексом України, розпорядженнями голови обласної державної (військової) адміністрації,розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Порядком роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради,затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314 з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. Положення про управління, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням міської ради.


Основні завдання управління

 • Розробка та аналіз виконання місцевих цільових програм з питань соціально-економічного, цифрового розвитку громади, з питань розвитку підприємництва, сільського господарства, залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в громаді, з питань організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.
 • Розробка стратегії розвитку громади, моніторинг стану виконання пріоритетних цілей, завдань та заходів.
 • Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками), пов’язаної з розробленням та реалізацією заходів стратегії розвитку громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, щодо розвитку і підтримки підприємництва, залучення інвестицій, міжнародної співпраці, розвитку експортного потенціалу, сільського господарства, регуляторної політики.
 • Звітування та інформування населення про економічний розвиток громади у різних галузях економіки, розповсюдження публічної інформації.
 • Відповідно до статтей 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква підготовка звіту міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету.
 • Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері надання державної допомоги суб’єктам господарювання.
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності громади.
 • Впровадження заходів щодо створення сприятливих умов для: розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в громаді, активізації кластерних ініціатив в промисловому секторі економіки, створення сприятливих умов для функціонування індустріальних парків, залучення внутрішніх та закордонних інвестицій, активізації міжнародної співпраці, співпраці з містами-партнерами та міжнародними організаціями, сприяти розвитку агропромислового сектору громади.
 •  Координація та організація роботи по контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.
 • Забезпечення в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.
 • Здійснення внутрішнього контролю та аудиту у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення діяльності підконтрольних суб’єктів.
 • Сприяння використанню наявних та створенню нових інформаційних ресурсів, інтернет-речей, електронних реєстрів та баз даних, програмного забезпечення, інструментів електронної демократії, елементів системи «Розумна громада».
 • Забезпечення підтримки та зростання прозорості та підзвітності Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів.
 •  Взаємодія зі структурними підрозділами міської ради, іншими органами місцевогосамоврядування, органами державної влади, з метою координації дій та надання методичної і практичної допомоги з питань, що належать до компетенції управління.
 • Супровід в роботі Єдиної інформаційної системи управління бюджетом громади.

Структурні підрозділи управління економічного розвитку міської ради:

1. Відділ стратегічного планування та економічного аналізу управління економіки Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого,15 каб. 6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: (04563) 9-08-21

Електронна пошта[email protected]

 2. Відділ внутрішнього контролю та аудиту управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого 38\12, каб. 17, м. Біла Церква Київської області

Телефон: (04563) 9-08-21

Електронна поштаbcaudit@ukr.net

 

 3. Відділ розвитку підприємництва і інвестицій управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради 

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15, каб. 6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: (04563) 9-08-21

Електронна поштаc[email protected]

 

4. Відділ міжнародної співпраці управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15, каб. 6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: (04563) 9-08-21

Електронна поштаc[email protected]

 

5. Відділ цифрової трансформації та відкритих даних управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15, каб. 4, м. Біла Церква Київської області

Телефон: (04563) 9-08-21

Електронна пошта: [email protected]

 

 


Штатний розпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Електронна адреса

Контактний номер телефону

Орел Юлія Миколаївна

Начальник управління

[email protected]

04563 9-08-21

Відділ стратегічного планування та економічного аналізу

Карпухно Анна Петрівна

Начальник відділу – заступник начальника управління

[email protected]

04563 9-08-21

Перев'язко Людмила Юріївна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Клименчук Катерина Олександрівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Блага Ірина Сергіївна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Відділ розвитку підприємництва і інвестицій

Шаповал Олена Миколаївна

Начальник відділу

[email protected]

04563 9-08-21

Романчук Вікторія Михайлівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Сердюкова Ольга Василівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Кузьменчук Олена Іванівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Відділ міжнародної співпраці

Развадовська Ганна Вікторівна

Начальник відділу

[email protected]

04563 9-08-21

-

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Відділ внутрішнього контролю та аудиту

Доленко Юлія Сергіївна

Начальник відділу

bcaudit@ukr.net

04563 9-08-21

 Черкас Ольга Петрівна

Головний спеціаліст bcaudit@ukr.net 04563 9-08-21 

Аввакумова Світлана Володимирівна

Головний спеціаліст  bcaudit@ukr.net 04563 9-08-21 

Грищенко Алла Миколаївна

Головний спеціаліст bcaudit@ukr.net04563 9-08-21 

Відділ цифрової трансформації та відкритих даних

Колотницький Юрій Юрійович

Начальник відділу

opendata@bc-rada.gov.ua

04563 9-08-21

 Гринчук Карім Віталійович

Головний спеціаліст opendata@bc-rada.gov.ua 04563 9-08-21