Повідомлення про установчі збори щодо створення Громадської ради при виконавчому комітету Білоцерківської міської ради

Дата : 
2018-09-13

ПОВІДОМЛЕННЯ

про установчі збори щодо створення Громадської ради при виконавчому комітету Білоцерківської міської ради


Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про затвердження Положення про  Громадську раду при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» від 23 серпня  2016 року № 371, рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 серпня 2016 року № 371 та про ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради»  від 28 серпня 2018 року №408 повідомляємо про проведення установчих зборів щодо створення Громадської ради при виконавчому комітету Білоцерківської міської ради.

Місце: м.Біла Церква, вул. Я.Мудрого, 15, велика зала міської ради   

Дата:     «_15_»__листопада__ 2018 р.

Початок: о  __16__год.


Порядок подання заяв для участі в установчих зборах

Документи приймаються з 14.09.2018 року по 16.10.2018 року з 10.00 по 17.00 за адресою – м.Біла Церква, вул..Я.Мудрого,15,каб.7.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень із питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.


Порядок проведення установчих зборів

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.


До складу ініціативної групи входять:

Постівий Сергій Олександрович – голова ініціативної групи, керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

Лаврусь Павло Анатолійович – секретар ініціативної групи, член громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (за згодою);


Члени ініціативної групи:

Бочаров Сергій Олексійович – президент громадської організації «Клуб любителів бігу «Білоцерківський марафон» (за згодою);

Вукс Анна Сергіївна – голова громадської організації «ПроМам» (за згодою);

Даценко Юрій Володимирович – віце-президент ГО «Федерація спортивних видів боротьби» (за згодою);

Деркач Микола Федорович – представник громадської організації «ГІПС» (за згодою);

Дорошенко Катерина Сергіївна –  голова студентської ради міста (за згодою);

Заплішна Наталя Іванівна – член громадської ради при виконавчому комітеті  Білоцерківської міської ради (за згодою);

Камінна Ніна Миколаївна – голова громадської організації «Ми – особливі» (за згодою);

Коча Ігор Юрійович  – член громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (за згодою);

Кучер Ольга Василівна – член громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (за згодою);

Піскоцький Михайло Іванович – начальник загального відділу виконавчого комітету;

Садаєва Ольга Іванівна – член громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (за згодою);

Склярова Галина Миколаївна – член громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (за згодою);

Турій Олег Володимирович – начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради;

Хіврич Сергій Володимирович – член громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (за згодою);

Хозєєв Микола Анатолійович – представник міської громадської організації «Громадське формування з охорони громадського порядку «ЩИТ» (за згодою).

Відповідальна особа – Турій Олег Володимирович, [email protected], (0456) 39-28-71.


Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради