Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 20 березня 2014 року №1175-57-VI «Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції»

Дата : 
2018-03-21

Звіт про періодичне відстеження

результативності регуляторного акта –

рішення міської ради від 20 березня 2014 року №1175-57-VI 

«Про затвердження методики розрахунку розміру орендної

плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції»

 1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення міської ради від 20 березня 2014 року №1175-57-VI «Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції»

 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта: Управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради

 3. Цілі прийняття акта: вдосконалення земельних відносин в сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати, диференціації ставок відповідно до цінності земельних ділянок та терміну оренди, покращення порядку справляння орендної плати.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта: з 20 лютого 2018 року по 20 березня 2018 року

5. Тип відстеження регуляторного акта: Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний, статистичний (кількість отриманих коштів до місцевого бюджету, сплачених суб’єктами господарювання за земельні ділянки, які передані в оренду).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: За даними відділу у м.Білій Церкві міськрайонного управління у Білоцерківському районі та м.Білій Церкві Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а саме нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, які передані на умовах оренди суб’єктам господарювання та суми надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за земельні ділянки.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:  

№ п/п

Показники

Період 

за 2014 рік,  тис. грн.

 

за 2015 рік,  тис. грн.

за 2016 рік,    тис. грн.

 

за 2017 рік,   тис. грн.

 

Прогноз на 2018 р.тис. грн.

1.

Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок, які передані на умовах оренди суб’єктам господарювання, з них:

51 855, 948

89 311, 274

24 495, 046

69 680, 766

60 000, 000

 

 - під виробничими базами

39 687, 901

86 512, 458

15 899, 995

63 142, 105

50 000, 000

 

 - під автостоянками

5 483, 459

1 105, 583

4 942, 524

2 069, 881

5 000, 000

 

 - під об`єктами АЗС

6 684, 588

1 693, 233

3 652, 527

4 468, 780

5 000, 000

2.

Орендна плата за земельні ділянки, які передані на умовах оренди суб’єктам господарювання, за вказаний період:

1 792, 851

2 749, 485

843, 802

1 941, 437

2 000, 000

 

 - під виробничими базами

1 230, 813

2 581, 510

476, 374

1 678, 449

1 500, 000

 

 - під автостоянками

160, 963

47, 326

148, 276

64, 460

200, 000

 

 - під об`єктами АЗС

401, 075

120, 649

219, 152

198, 528

300, 000

3.

Сума надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за земельні ділянки, за вказаний період:

1 792, 851

2 749, 485

843, 802

1 941, 437

2 000, 000

 

 - під виробничими базами

1 230, 813

2 581, 510

476, 374

1 678, 449

1 500, 000

 

 - під автостоянками

160, 963

47, 326

148, 276

64, 460

200, 000

 

 - під об`єктами АЗС

401, 075

120, 649

219, 152

198, 528

300, 000

4.

Кількість укладених договорів оренди землі за вказаний період, кількість:

56

40

20

48

40

 

 - під виробничими базами

37

34

15

42

30

 

 - під автостоянками

14

4

2

3

5

 

 - під об`єктами АЗС

5

2

3

3

5

  

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

За результатами періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що він підлягає скасування у зв'язку із зменшенням надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за землю та приведенням  методики нарахування орендної плати до кодів КВЦПЗ згідно класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за №1011/18306, а також  необхідно затвердити новий регуляторний акт щодо методики розрахунку орендної плати за землю в м. Біла Церква, розробка якого включена в План діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, що затверджений рішення міської ради  від 30 листопада 2017 року №1619-40-VII.