ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту рішення міської ради «Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква»

Дата : 
2018-02-27

У зв’язку з відсутністю актуального Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква, з метою недопущення порушення чинного законодавства України, виникає необхідність затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква, який буде відповідати чинному законодавству України, державним будівельним нормам та  нормативно-правовим актам прийнятим на місцевому рівні.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про рекламу», закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 9 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» постанови кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року  № 554-28-VII «Про затвердження концепції розміщення зовнішньої реклами в м. Біла Церква» та рішення Білоцерківської міської ради від 29 червня 2017 року № 942-34-VII «Про внесення змін до Класифікатора рекомендованих типових конструкцій  для розміщення зовнішньої реклами в м. Біла Церква, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради «Про затвердження Концепції  розміщення  зовнішньої реклами в м. Біла Церква» від 23 березня 2017 року  № 554-28-VII», міська рада повідомляє про оприлюднення проекту  регуляторного акта: «Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла Церква»

Метою прийняття даного рішення є упорядкування розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква, збереження архітектурно-просторової цілісності зон загального користування, дотримання будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень,  вимог щодо охорони навколишнього природного  середовища  та  раціонального  використання територій, охорони  історико-культурної   спадщини,   земельно-господарського устрою. А також, приведення зовнішнього  вигляду зовнішньої реклами у відповідність сучасним вимогам, в свою чергу з врахуванням історичного значення міста Біла Церква.

З проектом рішення та аналізом впливу зазначеного регуляторного акта  можна ознайомитися в мережі Інтернет на офіційному сайті Білоцерківської міської ради  https://bc-rada.gov.ua/  та в управлінні містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради (тел. 5-59-18).

Термін прийняття зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта становить 1 (один) місяць з дня його оприлюднення.

Зауваження  та пропозиції  щодо проекту регуляторного акта приймаються в друкованому та електронному вигляді протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу розробником даного проекту за адресою: м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 75, прим. 134, каб. № 8, управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради з  9-00  до 18-00, крім суботи та неділі.

Заступник міського голови                                     О.Бакун