Звіт про базове відстеження проекту регуляторного акту «Про тарифи на ритуальні послуги».

Дата : 
2018-01-02

1. Загальні відомості про регуляторний акт:

Проект рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про тарифи на ритуальні послуги».

2. Виконавець заходів з відстеження: КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг».

3. Цілі прийняття регуляторного акту: Метою прийняття рішення є приведення тарифів на ритуальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням інтересів населення та відшкодування фактичних витрат підприємства, які відповідають діючим нормативно-правовим і законодавчим актам України.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 27.11.2017 р. по 26.12.2017 р.

5. Тип відстеження: базове.

6. Методи одержання результатів базового обстеження: для проведення базового              відстеження використовувався статистичний метод (дані бухгалтерського обліку).

7. Дані та припущення на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання: даними на основі яких відстежується результативність регуляторного акту є дані бухгалтерського обліку, а також  виконання  робіт по договорам  УЖКГ з  КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг».

8. Кількісні значення показників результативності акта: 

№ п/п

Показники

Один. вим.

Середньомісячний показник напередодні прийняття регуляторного акту
станом на 01.12.2017 р.

Середньомісячний показник через рік після його прийняття станом на 01.12.2018 р.
( прогноз)

1.

Надано послуг з поховання

одиниць

140

140

2.

Вартість наданих ритуальних послуг

тис. грн.

750,0

820

 

3.

Витрати населення на одне поховання.

 

 грн.

5 357

5 857

 

4.

Кількість поховань невідомих громадян за рахунок місцевого бюджету

одиниць

2

2

 

5.

Результативність діяльності підприємства:

- чистий прибуток

- збиток

тис. грн.

 

               1,9

 

 

              5,2

Начальник КП БМР «Спецкомбінат»                                                                                С.І. Грисюк