ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ щодо розроблення детального плану частини території - «Залізничне селище» в місті Біла Церква

Дата : 
2017-10-30

Білоцерківська міська рада запрошує представників територіальної громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів міста Біла Церква для участі в громадських слуханнях щодо розроблення  детального  плану частини території - «Залізничне селище» в місті Біла Церква. 

Даний детальний план території  м. Біла Церква розроблений на виконання ст.ст. 16,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на основі Генерального плану міста Біла Церква з метою: уточнення положення генерального плану населеного пункту та визначення планувальної організації і розвитку частини території. 

Детальний план частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква розроблений з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, забезпечення реалізації  програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Біла Церква; розвитку міської території, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища; встановлення гарантій та визначеності щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;

Підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської території;
забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання території міста Біла Церква та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та забудови;
здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

До складу  проекту детального плану частини території  «Залізничне селище» в місті Біла Церква входять графічні та текстові матеріали.

В текстових матеріалах визначаються загальні вимоги до забудови та благоустрою міста; види забудови та використання земельних ділянок; єдині умови та обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок; функціональна класифікація території міста; перелік переважних, супутніх та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок в різних територіальних зонах.

До графічних матеріалів входять графічні матеріали  детального  плану частини території  «Залізничне селище» в місті Біла Церква

У змісті  детального  плану частини території  «Залізничне селище» в місті Біла Церква  визначені:

      -     режими забудови та використання території,

-         органи, уповноважені на реалізацію ДПТ та їх компетенція,

-         регулювання забудови та іншого використання земельних ділянок,

-         внесення доповнень та змін до ДПТ,

-         об’єкти нерухомого майна невідповідні до ДПТ,

-         погодження відхилень від ДПТ.

   При розробці даної містобудівної документації відображені допустимі види забудови та використання території.

Детальний план частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква  розроблений ТОВ ПБФ «Аркада» на замовлення управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради міської ради на підставі рішення Білоцерківської міської ради від 26 січня 2017 року № 454-24-VII «Про внесення змін до Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Біла Церква на період 2015-2019 рр., затвердженої рішенням міської ради від 31 березня 2015 року № 1444-73-VI», рішення міської ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква» від 27 квітня 2017 року № 664-30VІІ та на виконання ст. 16,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

З матеріалами детального плану частини території  «Залізничне селище» в місті Біла Церква  можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради міської ради у розділі «Актуально».

Також з матеріалами детального плану можна ознайомитися  у приміщенні холу управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради за адресою: бул.Олександрійський, 75, м. Біла Церква.

 Ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації можна до з 03.11.2017 р. по 03.12.2017 р.

Зауваження та пропозиції у письмовому вигляді приймаються з 03.11.2017 року до 03.12.2017 року за адресою: 09100, м. Біла Церква, бул.Олександрійський, 75 прим. 134 каб. 11.  (Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської  ради) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил у відповідності до п.9 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 555.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій до проекту містобудівної документації в.п. начальника управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, головний архітектор міста  Захарченко П.А.           

Презентація проекту детального плану частини території  «Залізничне селище» в місті Біла Церква  відбудеться  «10» листопада 2017 року о «16-00» годині у великому залі Білоцерківської міської ради за адресою. вул. Ярослава Мудрого, 15.

________________________________________________________________________________
           За додатковою інформацією звертатися за тел. 5-59-18 в управління містобудування та архітектури Білоцерківської  міської ради.

 

1, 2. Схема розміщення території в планувальній структурі м. Біла Церква М 1 : 50 000, Схема розташування території в планувальній структурі житлового району "Північний" М 1 : 5000

3. План існуючого використання території М 1:2000

4. Проектний план. План червоних ліній М 1:2000

5. Схема організації руху транспорту і пішоходів Креслення поперечних профілів вулиць М 1:2000

6. Схема обмежень М 1:2000

7.  Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:2000