Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради

Дата : 
2017-05-05

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, Порядку проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Білоцерківської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 25 грудня 2015 року № 231-К та з метою забезпечення конституційного права рівного доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування . оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради.

Умови конкурсу:

В конкурсі можуть взяти участь особи чоловічої або жіночої статі, які є громадянами України, мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», «Землевпорядкування та кадастр». Мають стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років, вміють працювати з комп’ютерною технікою, вільно володіють українською мовою.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

            - визнані в установленому порядку недієздатними;

            - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

            - у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

            - позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

            - в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до органу місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс, такі документи:

            - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

- подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК;

            - заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

            - автобіографія;

            - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

            - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

            - копію документа, який посвідчує особу;

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

            - копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

            - довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

            - швидкозшивач.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу. Додаткова інформація за тел. 5-25-43.