ЗАПИТ цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування: Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04055009

1.3. Місцезнаходження: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 15

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35420104034523 в ГУДКСУ у Київській обл., МФО 821018

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Орел Юлія Миколаївна – головний спеціаліст відділу аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста управління економіки міської ради, тел. (04563)59605, e-mailbceconomy@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 400 000,00 грн. (чотириста тисяч грн. 00 коп.)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: bc-rada.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання обладнання для трансляції та запису

ЛОТ 1- обладнання передавальне для трансляції;

ЛОТ 2 -  обладнання для запису.

(ДК 016-2010 – 26.30.1 – Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні;

ДК 016-2015 – 32200000-5 – Передавальна апаратура для радіотелефонії, радіотелеграфії,  радіомовлення і телебачення)

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 

ЛОТ 1 - камера PT20X-SDI-GY – 3 шт., міні перетворювач FIDO-T – 1 шт., міні перетворювач FIDO-R – 1шт., сервер потокового відео з можливістю онлайн трансляції NVS-25 – 1 шт.; 

ЛОТ 2 – відеокамера Sony HXR-NX 100 в комплекті (штатив ManfrottoMVH500AH,755XBK - 1 шт., сумка Manfrotto CC-193 PL - 1 шт., радіо мікрофон Sennheiser ew 135-p G3 - 1 шт., додатковий акумулятор NP-F970 - 2 шт., Флешнакопичувач Trancend ts16sdu (або аналог з негіршими характеристиками) - 2 шт., відеосвітло F&V VL003-150 (або аналог з негіршими характеристиками) - 1 шт, акумулятор Panasonic eneloop AA 1900 mAч Ni-MH – 4 шт., зарядний пристрій для акумуляторів TechnolineВС700 – 1 шт) – 1 шт. 

4.3. Місце поставки товарів: 09117, вул. Ярослава Мудрого, 15, м. Біла Церква Київської області

4.4. Строк поставки товарів: до кінця 2016 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов’язань Сторонами.

5. Основні умови договору: відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та розділу IX Закону України «Про здійснення державних закупівель»

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів з дати розкриття цінових пропозицій

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання: 09117, вул. Ярослава Мудрого, 15, каб. 6,  м. Біла Церква, Київська обл., особисто або поштою

7.2. Строк: 29.04.2016 р. до 10 год. 00 хв.

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце: 09117, вул. Ярослава Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська обл.

8.2. Дата: 29.04.2016 р

8.3. Час: 11 год. 00 хв.

9. Додаткова інформація:

9.1. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, та підготовлені безпосередньо Учасником викладаються українською мовою.

9.2. Учасники подають цінові пропозиції щодо предмета закупівлі в цілому визначеного згідно вимогами цього запиту. Пропозиція, що подається Учасником, повинна містити наступні документи та інформацію:

9.2.1. Заповнену форму цінової пропозиції згідно з Додатком 1 цього запиту цінових пропозицій (Учасник не має права відступати від встановленої форми).

9.2.2. Документальне підтвердження повноважень щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі та/або договору про закупівлю:

- у разі, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписуються керівником підприємства (організації), то повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з  протоколу установчих (загальних) зборів або рішенням засновника та копією наказу (розпорядження) про призначення;

- у разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (завіряє) не керівник, а уповноважена ним особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі підписувати (завіряти) документи пропозиції конкурсних торгів, подається довіреність (доручення) на цю особу учасника про надання повноважень цій особі підписувати (завіряти) документи пропозиції конкурсних торгів, а також надається копія паспорту цієї особи.

- у разі, якщо учасником є фізична особа – копію паспорта громадянина (у разі, якщо підписувати цінову пропозицію та/або договір про закупівлю буде особа уповноважена фізичною особою - учасником необхідно додатково надати оригінал довіреності, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис цінової пропозиції та/або договору про закупівлю).

9.2.3. Нотаріально завірена копія Статуту зі змінами (у разі наявності)

9.2.4. Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для фізичної особи-підприємця – оригінал або нотаріально засвідчену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

9.2.5. Копію довідки про включення Учасника до ЄДРПОУ (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – копію ідентифікаційного коду або копію облікової картки платника податків).

9.2.6. Копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку.

9.2.7. Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсну на дату розкриття цінових пропозицій.

9.2.8. Інформація про відповідність запропонованих товарів технічним, кількісним та іншим вимогам, викладеним у Додатку 2 цього запиту. Учасник у складі своєї цінової пропозиції повинен надати підписаний уповноваженою особою Додаток 2, що буде свідчити про можливість надання послуг з урахуванням, вимог вказаного додатку.

9.2.9. Довідку у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та печаткою (за наявності) про те, що:

- учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

9.2.10. У випадку, якщо статутом або іншим установчим документом встановлено, що укладення договорів на суму, яка перевищує встановлену суму в Статуті або іншому установчому документі потребує затвердження такого договору загальними зборами чи іншим органом юридичної особи, а цінова пропозиція учасника перевищує зазначену у Статуті суму, Учасник повинен надати документальне підтвердження від такого органу юридичної особи, який в подальшому буде затверджувати договір про закупівлі у разі акцепту пропозиції учасника та укладення з ним договору про закупівлю, зобов’язання затвердити договір про закупівлю.

9.2.11. Істотні умови договору, які обовязково включаються до договору про закупівлю (додаток № 3)

      9.3. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі вцілому або стосовно будь-якого одного або декількох лотів, наведених в технічних вимогах. Кожний учасник має право подати лише одну цінову пропозицію щодо предмета закупівлі (у тому числі до визначеного у ціновій пропозиції лота).

      9.4. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та засвідчена печаткою Учасника (крім учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) та запечатана в одному конверті, який повинен містити: напис «Не відкривати до _______________» (зазначається дата та час розкриття цінових пропозицій), адресу та повну назву замовника; адресу та повну назву учасника; назву процедури закупівлі та назву предмета закупівлі (полотово або вцілому).

      Документи, що складаються безпосередньо Учасником та необхідність у складенні яких випливає зі змісту цієї цінової пропозиції (форми довідок, листи тощо), окрім вимог зазначених вище, повинні оформлюватись на фірмовому бланку Учасника за його наявності, із зазначенням ПІБ та посади уповноваженої на підпис документів цінової пропозиції особи Учасника, дати складення документу та реєстраційного номеру.

      Копії документів (за виключенням нотаріальних, а також зворотних сторінок копій, на яких не міститься жодна інформація), які надаються у складі цінової пропозиції учасником обов’язково завіряються наступним чином: зазначаються словосполучення «Згідно з оригіналом», посада особи, що завіряє копію, ПІБ, яка завіряє копію, дата завірення копії. У випадках, коли в даному запиті наявна вимога Замовника щодо надання копії документа – це означає, що має бути надана копія, а у всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально завіреної копії відповідного документа.

      9.5. При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, враховується ціна предмету закупівлі та всі витрати, пов’язані з виконанням зобов'язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору, з усіма податками, зборами та обов’язковими платежами відповідно до законодавства України.

9.6. Загальна вартість цінової пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції.

9.7. Учасник самостійно відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій на товар, який є предметом закупівлі, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.

9.8. Усі витрати, що Переможець процедури передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховують в загальній ціні Пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

9.9. Ціни зазначаються у національній валюті замовника – гривнях.

9.10. Переможцем визначається учасник, цінова пропозиція якого визнана найкращою у результаті оцінки цінових пропозицій. Критерієм оцінки - є найнижча ціна серед пропозицій, які не були відхилені.

Заступник міського голови,
Голова тендерного комітету                                                                 В.В. Гнатюк