БЮДЖЕТ м. БІЛА ЦЕРКВА НА 2016 рік

Видаткова частина місцевого бюджету сформована з урахуванням змін, внесених до Бюджетного  кодексу України та основних завдань бюджетної політики, спрямованих на забезпечення збалансування місцевих бюджетів.

В бюджеті міста на 2016 рік передбачене запровадження розміру мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі: з 01.01.2016 року – 1 378 грн., 01.05 16. – 1450 грн., 01.12.16. – 1550 грн.; Розмір мінімальної заробітної плати в грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 року зросте на 12,5%.

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між розміром мінімальної заробітної плати та розміром посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

У  2016 році передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму, який порівняно з грудня 2015 р. збільшиться на 12,5%, а саме: з 1 січня 2016 року –       1330 грн.,  1 травня – 1399 грн., з 1 грудня – 1496 грн.
Розподіл фінансового ресурсу місцевого бюджету здійснювався з урахуванням першочергових видатків (захищених статей), враховуючи необхідність здійснення заходів, спрямованих на економію коштів місцевого бюджету та підвищенням ефективності їх використання, а також з урахуванням підсумків погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів місцевого бюджету.

Бюджет міста на 2016 рік за видатками по загальному фонду затверджений в сумі 1 097 152 717 грн., в т.ч. на утримання бюджетної сфери міста ( за виключенням субвенцій з державного бюджету соціального спрямування) –  677 344 217  грн.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

До складу органів місцевого самоврядування входять виконавчий комітет Білоцерківської міської ради та  13 відділів та управлінь  Білоцерківської міської ради.

Загальна штатна чисельність працівників  становить  342,5  штатних одиниць. Середня заробітна плата працівників по галузі складає  4600 грн.

Бюджетом  міста на 2016 рік  по загальному фонду затверджені  видатки в сумі          30 738 204 грн., в тому числі на:
-    заробітну плату – 22 468 997  грн;
-    нарахування на оплату праці - 4 943 180 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці);
 -   придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 598 225 грн. (придбання  паперу,  бухгалтерських та статистичних бланків, канцтоварів, господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для автомобілів, передплата  періодичних видань та інші);
-    оплата послуг  -982 282 грн. ( послуги зв»язку , інтернет, програмне забезпечення, технічне обслуговування обладнання та комп»ютерів, експлуатаційні  витрати  , охорона приміщень ,страхування водіїв, транспортних засобів і майна та інші);
-     видатки на відрядження - 54 110 грн;
-    оплату  комунальних послуг та енергоносіїв - 1 653 910 грн. (  оплата теплопостачання, водопостачання та водовідведення ,електроенергії,  природног газу);
-   окремі заходи – 12 500  грн. (на навчання членів комітету з конкурсних торгів);
-  інші поточні видатки -25 000грн.( сплата податків та зборів, та інших обов’язкових платежів до бюджету).

ОСВІТА

В підпорядкуванні управління освіти та науки Білоцерківської міської ради на 2016 рік знаходиться 75 установ, а саме:
-  36 дошкільних закладів
-  23 загальноосвітніх щколи
-   2 вечірніх школи
-   1 спеціальна школа для дітей з вадами у фізичному та (або) розумовому розвитку
-   4 позашкільних заклади
-   5 професійно-технічних закладів
-   науково-методичний центр
-   централізована бухгалтерія
-   центр практичної психології та міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
Загальна штатна чисельність працівників освіти  становить 4 869,25 штатних одиниць, в тому числі педагогічних працівників 2 855,75 штатних одиниць. Середня зарплата працівників установ та закладів освіти на 2016 рік складає 3 406 грн., у т.ч. педагогічних працівників загальноосвітніх закладів 4 416 грн.
 Бюджетом міста на 2016 рік затверджені видатки в сумі 340 838 059 грн., в тому числі на:
     -    заробітну плату – 199 029 400 грн. (згідно чинного законодавства);
     - нарахування на оплату праці – 43 786 450 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі   22 % від фонду оплати праці);
       - придбання періодичних видань, статистичних бланків, канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для автомобілів, господарських товарів та інші– 1 187 650 грн.;
     -    медикаменти та перев’язувальні матеріали – 128 970 грн.;
     -    продукти харчування – 17 581 687 грн., у тому числі:
-  на харчування дітей в дитячих садочках – 13 364 187 грн., . (із розрахунку 16,70 грн. на 1 дитину в день  з січня  та 20 грн. на 1 дитину з липня ). Харчування пільгових категорій дітей (діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, діти, які відвідують санаторні та спеціальні групи) – безкоштовне  - здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;
- на харчування дітей в загальноосвітніх школах пільгових категорій (діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених сімей) – 2 500 000 грн. ;
- на харчування учнів в професійно-технічних закладах пільгових категорій  – 1 157 500 грн.;

-     на харчування дітей в пришкільних таборах – 560 000 грн.

- оплату послуг  - 2 036 076 грн. (послуги зв’язку, санстанції, медичний огляд працівників, технічне обслуговування обладнання та комп’ютерної техніки, охорона приміщень, страхування водіїв, транспортних засобів та майна, оренда приміщень та інше);

-    видатки на відрядження – 64 290 грн. грн.;

-   оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 68 602 707  грн. (теплопостачання, вода та водовідведення, електроенергія, природний газ);

-   окремі заходи  – 40 530 грн. (на навчання членів комітету з конкурсних торгів);

-  виплат стипендій та допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 8 294 379 грн.;

 -    інші видатки – 85 920 грн. (на оплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету).

ОХОРОНА ЗДОРОВ”Я

В підпорядкуванні управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради знаходиться 10 установ, а саме чотири лікарні загального профілю, пологовий будинок, дитяча поліклініка, центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, дитяча стоматологічна поліклініка, патологоанатомічне бюро та інформаційно-аналітичний центр  медичної статистики та здоров’я „Медінстат”. Ліжковий фонд установ охорони здоров»я становить 1195 ліжок звичайного стаціонару, 344 ліжка денного стаціонару та 30 ліжок стаціонару денного перебування. Загальна штатна чисельність працівників охорони здоров’я становить 3 582,0 штатних одиниць, в тому числі лікарів 778,5 штатних одиниць. Середня заробітна плата по галузі складає 2 776 грн., лікарів - 4 200 грн
 Бюджетом міста на 2016 рік затверджені видатки в сумі 185 395 615 грн., в тому числі на:
      - виплату заробітної плати – 119 343 286 грн. ( відповідно до чинного законодавства);
      - нарахування на заробітну плату - 26 255 523 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці);
       - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 2 353 548 грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для автомобілів невідкладної допомоги та інших лікарняних закладів, господарських товарів, періодичних видань, статистичних бланків, канцтоварів та інші);
      - медикаменти та перев’язувальні матеріали – 3 902 000 грн. (придбання наркотичних засобів, медикаментів, лабораторних реактивів та інших засобів медичного призначення);
      - продукти харчування - 2 500 142 грн. (в тому числі спецхарчування осіб, в зв»язку з шкідливими умовами праці);
      - оплату послуг  - 1 768 185 грн. (в тому числі послуги зв’язку, охорона приміщень, обслуговування ліфтів, страхування водіїв, транспортних засобів та майна, оренду обладнання, технічне обслуговування обладнання та комп»ютерів, комунальні послуги,  оплата послуг станції переливання крові, санстанції та інші);
      - видатки на відрядження - 446 525 грн. (в тому числі видатки на підвищення рівня кваліфікації медичних працівників);
      - оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 26 081 533 грн. (тепло, вода та водовідведення, електроенергія, природний газ);
      - окремі заходи  - 40 620 грн. (на навчання членів комітету з конкурсних торгів);
      - виплату пенсій і допомоги - 646 600 грн. на виплату пільгових пенсій (відповідно листа Управління пенсійного фонду України у м. Біла Церква Київської області від 01.12.2015 № 20900/02);
      - інші виплати населенню – 1 990 000 грн. на видатки що направляються на:
            - 1 500 000 грн. на пільгові рецепти на виконання постанови  міністерства охорони здоров’я № 1303 від 17.08.1998 року «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;
           - 200 000 грн. пільгове зубопротезування;
           - 290 000 грн. на виконання «Білоцерківської міської цільової програми з надання медико-психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та їх сім»ям на 2015-2017 роки»;
     Інші видатки - 67 653 грн. на оплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Роботу щодо соціального захисту та соціального забезпечення населення міста здійснюється управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, відділом у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради, службою у справах дітей Білоцерківської міської ради. В підпорядкуванні вищевказаних головних розпорядників коштів знаходяться 15 установ, а саме:
 Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради: територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Шанс»;
Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради: дитячий оздоровчий табір «Лісова казка», центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 10 клубів підлітків за місцем проживання;
Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради: центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода».
В міському бюджеті на 2016 рік затверджено видатки  на фінансування заходів та закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення  за рахунок коштів міського бюджету в сумі 21 333 012 грн., в тому числі:
Міська комплексна  програма «Турбота» –   3 500 000 грн., що передбачає використання коштів на:
- надання адресної одноразової та натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам;
   - доплату до пенсій та привітання з днем народження  громадянам, які досягли 100 річного та 90 річного  віку;
         - надання грошової допомоги на поховання осіб, які не являлись пенсіонерами, були безробітними та не перебували на обліку в центрі зайнятості;
        - надання юридичних та інформаційних послуг малозабезпеченим громадянам;
        - надання адресної допомоги сім’ям з дітьми, які знаходяться під супроводом спеціалізованої служби підтримки сімей;
       - фінансування заходів з відзначення пам’ятних, ювілейних дат, загальнодержавних, суспільно-значимих, місцевих свят, визволення України, Київської області та м. Біла Церква, вшанування учасників партизанського руху, по визначенню  річниці аварії на ЧАЕС, Дня вшанування учасників бойових дій;
       - надання фінансової допомоги для закупівлі овочів малозабезпеченим громадянам;
       - надання грошової допомоги дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей випускникам 9-х та 11-х  класів;
      - надання адресної грошової допомоги інвалідам по зору, тяжко хворим та лежачим пенсіонерам-інвалідам в частковій оплаті за користування телефоном та інші заходи;
- придбання новорічних подарунків, проведення новорічних ранків, різдвяних обідів;
  - інформування населення та інші заходи соціального характеру.
 Надання пільг почесним громадянам міста –  288 965 грн. (амбулаторне лікування, та відшкодування житлово-комунальних послуг).
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів та соціального спрямування  – 310 600 грн..
Виплата компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами – 608 547 грн..
Міська комплексна програма подолання бездоглядності, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» на 2009 – 2017 роки –  141 000 грн., в який передбачено видатки на проведення заходів в сумі 44 650 грн. та  виплати на експериментальну прийомну сім’ю в сумі 96 350 грн., а саме: виплата двом батькам-вихователям – 67 196 грн. та допомога на виховання однієї дитини віком до 6 років –         29 154 грн..
Міська цільова програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї на 2016-2020 роки – 483 600 грн. (заходи відповідно до пунктів програми – 282 000 грн., виплата стипендій міського голови кращім студентам, премії міського голови, матеріальна допомога сім’ям та особам, які опинились в складних життєвих обставинах – 201 600 грн.);
Комплексна програма Білоцерківської міської ради по організації та фінансовому забезпеченню мобілізації, призову, та приписки громадян у м. Біла Церква на 2016 рік – 180 000 грн..
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2016 році –      639 000 грн., в тому числі: перевезення організованих груп дітей, які потребують особливої соціальної уваги до оздоровчих закладів – 40 000 грн., придбання путівок до оздоровчих закладів та перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та дітей учасників антитерористичної операції до цих закладів – 599 000 грн..
 Видатки на виконання депутатських повноважень  становлять  841 176 грн.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) забезпечує обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів допомоги. Штатна чисельність працюючих          75,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 2 679 грн.
Бюджетом міста затверджено видатки в сумі 3 130 034 грн., а саме:
 виплату заробітної плати – 2 426 893 грн.;
 нарахування на оплату праці - 533 917 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі     22 % від фонду оплати праці) ;
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю (паливно-мастильні матеріали) –     44 300 грн.;
продукти харчування – 2 000 грн.;
оплату послуг - 25 225 грн (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, ремонт автомобілів, експлуатаційні видатки, вивіз сміття та інші) ;
видатки на відрядження – 3 000 грн.;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія, газ) –                94 699 грн.
Центр соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Шанс»  забезпечує реабілітацію дітей-інвалідів з ДЦП та інвалідів. Штатна чисельність працюючих 31 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 3 536 грн.
Бюджетом міста затверджено видатки в сумі 2 752 744 грн. а саме:
 виплата заробітної плати – 1 315 374 грн.;
 нарахування на оплату праці - 289 382 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі     22 % від фонду оплати праці) ;
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 86 000 грн. (канцтовари, миючі засоби, госптовари,  передплата періодичних видань, паливно-мастильні матеріали) ;
медикаменти та перев’язувальні матеріали для підопічних – 4 100 грн.
продукти харчування (із розрахунку 15,32 грн. в день на 1 дитину-інваліда) –            122 254 грн.;
 оплату послуг - 33 120 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, вивіз сміття та інші) ;
видатки на відрядження – 4 000 грн.;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія) –  890 124 грн.
окремі заходи  -  8 150 грн. (навчання на курсах підвищення кваліфікації медичного персоналу);
інші видатки -  240 грн.(сплата податку на спец використання води).
Дитячий оздоровчий табір «Лісова казка». Штатна чисельність працюючих              11,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата 1 792 грн. Затверджено видатки в сумі           355 657 грн., в тому числі на:
 виплату заробітної плати – 247 335 грн.;
 нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 54 414 грн.;
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю (канцтовари, госптовари) – 6 882 грн.;
оплату послуг – 8178 грн. (послуги зв’язку, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки) ;
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв (електроенергія) – 38 850 грн.
 Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Штатна чисельність працюючих  14 одиниць (посадові особи місцевого самоврядування – 8 одиниць, фахівці із соціальної роботи 6 одиниць), середньомісячна заробітна плата – 4 538 грн. Затверджено видатки на 2016 рік в сумі 1 019 939 грн., в тому числі на:
 виплату заробітної плати – 762 478 грн.;
 нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 167 745 грн.;
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 17 700 грн. (канцтовари, госптовари,  передплата періодичних видань, ремонт автомобілів, паливно-мастильні матеріали та інші) ;
оплату послуг – 27 816 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, ремонт автомобілів, експлуатаційні видатки та інші) ;
видатки на відрядження – 1 950 грн.;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія) –               42 250 грн.
Клуби підлітків за місцем проживання. Штатна чисельність 78 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 2 806 грн. Затверджено видатки на 2016 рік в сумі 4 053 346 грн., в тому числі на:
 виплату заробітної плати – 2 626 553 грн.;
 нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 577 841 грн.;
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 58 138 грн. (канцтовари, миючі засоби, госптовари,  передплата періодичних видань, ремонт автомобілів, паливно-мастильні матеріали та інші) ;
оплату послуг – 50 605 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, ремонт автомобілів, експлуатаційні видатки, вивіз сміття та інші);
видатки на відрядження – 1 540 грн.;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія) –        732 169 грн.;
окремі заходи – 6 500 грн. (навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічного персоналу).
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода». Штатна чисельність 50 одиниць, середньомісячна заробітна плата – 2 625 грн. Затверджено видатки в обсязі 3 028 404 грн., а саме:
 виплата заробітної плати – 1 575 080 грн.;
 нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 346 518 грн.;
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 54 000 грн. (канцтовари, миючі засоби, госптовари,  передплата періодичних видань, паливно-мастильні матеріали, засоби гігієни та матеріали для творчості дітям та інші);
медикаменти та перев’язувальні матеріали для дітей – 10 000 грн.
продукти харчування (із розрахунку 60,83 грн. в день на 1 дитину) – 445 276 грн.;
оплату послуг – 42 313 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, експлуатаційні видатки, вивіз сміття, дезінфекція, виготовлення документації та інші) ;
видатки на відрядження – 4 400 грн.;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (вода, електроенергія, газ) – 541 317 грн.
окремі заходи  - 4 500 грн. (навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічного персоналу) ;
інші видатки – 5 000 грн. (сплата податку по екології, інші обов’язкові платежі до бюджету).
                            
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
                                                                        
Для забезпечення утримання міста в належному стані, в місцевому бюджеті на 2016 рік затверджені видатки в сумі 30 000 000 грн. в т.ч.:
- на санітарну очистку, послуги зі збирання сміття, послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ тощо- 13 272 756 грн.;
-  на поточний ремонт доріг- 3 400 000 грн.;
-  на поточний ремонт прибудинкових територій- 2 531 244 грн.;
    -   на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- 3 300 000 грн. (в т. ч. на оплату електроенергії- 3 138 560 грн., на оплату газу до вічного вогню- 161 440 грн.) ;
- утримання мереж вуличного освітлення та поточний ремонт світлофорних об’єктів-  2 420 000 грн.;
- придбання стендів, урн, виготовлення аншлагів - 320 000 грн.;
- на поточний ремонт споруд, кладовищ, мостів, в’їзних знаків, зупинок громадського транспорту, тощо- 1 155 000 грн.;
    -    на відлов,  стерилізацію тварин, підбирання трупів тварин, на ефтаназію хворих та безпритульних тварин, послуги по похованню невідомих- 399 000 грн.;
- на  послуги  по побілці та обрізці дерев, охороні хвойних насаджень, покос трави, утримання  зелених зон, інвентаризація зелених насаджень- 2 030 000 грн.;
- на створення інформаційної продукції, встановлення урн, утримання пам’ятників та в’їздних знаків, встановлення лавок відпочинку, встановлення посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту- 485 000 грн.;
- на послуги по утриманні зливової каналізації, , обслуговуванні газових мереж, тощо 282 000 грн.;
- на придбання посадкового матеріалу, насіння трави- 205 000 грн.;
    -     на інвентаризацію доріг- 100 000 грн.;
- на інші поточні видатки( судові витрати)- 100 000 грн., та на інші видатки відповідно до титульного списку наданого управлінням житлово-комунального господарства.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

Відділ культури і туризму має в своєму підпорядкуванні 1 централізовану бібліотеку і 12 філіалів,  6 музичних шкіл, 1 централізовану бухгалтерію здійснює супровід Білоцерківського будинку органної та камерної музики. Штатна чисельність працюючих становить 733 одиниці, враховуючі працівників будинку органної музики (25 одиниць), середньомісячна заробітна плата по галузі становить 2 843 грн., педагогічного персоналу – 3 475 грн.
Бюджетом міста на 2016 рік передбачено  видатки в сумі  33 530 507 грн., в тому числі на:
виплату заробітної плати – 24 154 172 грн.;
нарахування на оплату праці (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці) – 5 313 918 грн.;
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 253 325 грн. (канцтовари, читацькі картки, брошури, меблі, госптовари,  передплата періодичних видань, ремонт автотранспорту, паливно-мастильні матеріали та інші).;
оплату послуг  - 120 027 грн. (послуги зв’язку, Інтернет, обслуговування обладнання, комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, страхування, ремонт автотранспорту, охорона приміщень, вивіз рідких нечистот, утримання урн, банківське обслуговування та інші).;
видатки на відрядження – 6 490 грн.;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія, газ) –           2 367 613 грн.;
окремі заходи – 245 800 грн. (культурно-масові заходи, навчання членів комітету з конкурсних      торгів);
фінансова підтримка будинку органної та камерної музики в сумі 1 004 962 грн. для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями в сумі 800 629 грн. та теплопостачання в сумі       204 333 грн.;
виплата стипендії міського голови талановитим учням, премії міського голови – 64 200 грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

В місті Біла Церква діє 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та  центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”.
Штатна чисельність працівників галузі « Фізична культура та спорт» становить      289 штатних одиниць, в тому числі 129 педагогів. Середня заробітна плата працівника галузі у 2016 році складає 2 616 грн.,  педагогічного працівника – 3 600 грн.         
Бюджетом міста на 2016 рік затверджено  видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та центру фізичного здоров’я населення « Спорт для всіх» в сумі     17 374 843 грн. в т.ч.:
      - виплату заробітної плати – 9 072 189 грн;
       - нарахування на заробітну плату- 1 995 882 грн. (єдиний соціальний внесок в розмірі 22 % від фонду оплати праці згідно чинного законодавства);
       - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 120 280 грн. (придбання миючих засобів, спортінвентарю, господарських товарів, періодичних видань, статистичних бланків, канцтоварів та ініші);
      - медикаменти та перев’язувальні матеріали – 10 000 грн.;
      - оплату послуг  – 176 579 грн. (в тому числі послуги зв’язку, охорона приміщень, страхування   майна, оренду спортзалів, технічне обслуговування обладнання та комп’ютерної техніки, комунальні послуги,   тощо);
      - видатки на відрядження – 18 640 грн. ;
      - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 168 173 грн. (тепло, вода та водовідведення, електроенергія, природний газ);
      - проведення заходів з фізичної культури ( проведення навчально- тренувальних зборів та змагань) - 398 296 грн.; 
       -  на міську програму оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2016 році передбачено видатки в сумі - 518 560 грн.;
      -. на видатки, що направляються на виплату стипендій міського голови кращим спортсменам міста та їх тренерам 72 000 грн. ( у розмірі 300 грн/люд)
       - на виплату судових витрат та податків- 4 264 грн.;
         На фінансову підтримку КЗБМР « Льодовий стадіон» бюджетом  міста передбачено кошти в сумі 800 000 грн.;

                  
ПІДТРИМКА  МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
                                                                        
Згідно Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» на  міську «Програму розвитку малого підприємництва» кошторисні призначення на 2016 рік складають 65 000 грн.

ІНШІ  ВИДАТКИ
                                                                    
           Бюджетом міста на  2016 рік затверджено  видатки у сумі 260 477   грн. а саме:
-  на сплату членських внесків до  ДООМС “Асоціації міст України”   -   47 400 грн. відповідно до договорів .
-  на міську «Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за   заслуги перед містом та інших заходів»   -  103 077 грн.;
- на «Програму щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної допомоги» - 60 000 грн.;
- на «Програму організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»  – 50 000 грн.

Рішення Білоцерківської міської ради від 29 грудня  2015 року № 26-03-VІІ "Про бюджет м. Біла Церква на 2016 рік"

Рішення Білоцерківської міської ради від 12 січня 2016 року № 27-04-VІІ "Про внесення змін та доповнень до  рішення  міської  ради від  29 грудня 2015 р.  №  26-03-VІI «Про бюджет м.Біла Церква на 2016 рік»"