Щодо розроблення містобудівної документації - Комплексного плану просторового розвитку території Білоцерківської міської територіальної громади

Дата : 
2024-07-02

02 липня 2024 року о 10:00 год. в великій залі Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква вул. Ярослава Мудрого,15, відбулося перше організаційне засідання робочої групи з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку Білоцерківської міської територіальної громади (далі - Робоча група).

Комплексний план просторового розвитку території Білоцерківської міської територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Замовником містобудівної документації є управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

Робоча група з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Білоцерківської міської територіальної громади затверджена рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради №507 від 25 червня 2024 р. «Про затвердження складу робочої групи з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку Білоцерківської міської територіальної громади»

Нагадуємо, що Робоча група створена з метою розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Білоцерківської міської територіальної громади як тимчасовий консультативно-дорадчий орган, що забезпечує проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану.

Робоча група працює, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

Зі складом Робочої групи можна ознайомитися на офіційному сайті Білоцерківської міської ради за посиланням: https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/507_pro_zatverdzhennia_skladu_robochoi_hrupy_z_formuvannia_zavdannia_na_rozroblennia_kompleksnoho_planu_prostorovoho_rozvytku_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady.html

Нагадуємо!!! Продовжується реєстрація пропозицій громадськості для розроблення містобудівної документації - Комплексного плану просторового розвитку території Білоцерківської міської територіальної громади.

Зауважуємо, містобудівна документація - Комплексний план просторового розвитку території Білоцерківської міської територіальної громади розробляється на перспективу розвитку громади та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади (за наявності), передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами.

Зауваження та пропозиції у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, телефону, місця проживання, особистим підписом та згодою на обробку та оприлюднення персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.№2297-VI приймаються за адресою:

09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд 75, прим. 134,

Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил у відповідності до п.9 розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 555.

Вадим БУБЛІЙ, начальник управління містобудування та архітектури БМР