Звіт про повторне відстеження регуляторного акта «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»

Дата : 
2024-05-06

Звіт

про повторне відстеження регуляторного акта

«Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом  Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»

 

1. Вид на назва регуляторного акта:                                                                                                           Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 квітня  2023 року №289 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Комунальний заклад Білоцерківської міської ради  «Льодовий стадіон».

3. Цілі прийняття регуляторного акта: Встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон».

 4. Строк виконання заходів з відстеження: з 03.04.2024 року  по  03.05.2024 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження: Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод  (даних бухгалтерського обліку).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, є дані бухгалтерського обліку  комунального закладу Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

з/п

 

Показники

 

2021 рік

 

2022 рік

 

2023 рік

 

2024 рік (прогноз)

1

Кількість наданих послуг для населення та підприємств, одиниць

 

10280

 

12300

 

13250

 

14260

2

Чистий прибуток/збиток, тис. грн

 

-13

 

-4

 

-3

 

-8

3

Сплачено податків, тис. грн:

- до державного бюджету

- до місцевого бюджету

 

418,0

 

304,0

114,0

 

351,0

 

72,0

279,0

 

629

 

373

256

 

1015

 

671

344

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі результатів повторного відстеження регуляторного акта – рішення  виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються в комунальному закладі Льодовий стадіон» можна зробити висновок про, те що в цілому шляхом впровадження цього нормативного – правового акта вдалося досягти поставлених цілей.

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, але  потребує прийняття в новій редакції у зв’язку з приведення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон», до економічно обґрунтованого рівня. Новий проєкт рішення «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» внесений в План діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік, затверджений рішенням  виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 24 жовтня 2023 року  №829.                      

 

 

Секретар міської ради                                                                       Володимир ВОВКОТРУБ