Розпочато прийом документів на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Дата : 
2024-02-01

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради інформує:

Премія Кабінету Міністрів України присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України упродовж 2023 року. Також при цьому можуть враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна.

Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, за які особи відзначені державними нагородами. Для здобуття Премії районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які не мають статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи всеукраїнських громадських об’єднань, благодійні організації, засоби масової інформації регіональної або місцевої сфери розповсюдження подають Міністерству молоді та спорту України супровідний лист не більше як на одну особу у довільній формі. Можливість подання заявок в термін до 22 лютого 2024 року пропозицій щодо кандидатів на присудження Премії.

До супровідного листа додаються такі документи:

1) пропозиція про присудження Премії за формою, затвердженою Міністерством молоді та спорту України;

2) матеріали презентації кандидата на присудження Премії (відео-, фотопрезентації, наукові та навчально-методичні публікації, матеріали в засобах масової інформації регіональної, місцевої або загальнодержавної сфери розповсюдження, на веб-порталах тощо);

3) характеристика кандидата на присудження Премії із зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані молодіжні проєкти та отриманий соціальний ефект) за підписом керівника;

4) копія паспорта громадянина України кандидата на присудження Премії;

5) копія документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначеного Реєстру, внесені до паспорта громадянина України, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); 7) довідка з банку щодо банківського рахунка в національній валюті.

Важливо! Документи кандидатів мають бути оформлені в установленому порядку відповідно до п. 7 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України та надіслані на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна 42, каб. 313 а. Копії документів надсилаються на e-mail: [email protected] (в темі листа вказати “Премія КМУ”). Документи, зазначені в пунктах 1 та 3 надсилаються у форматі Word. Деталі за посиланням: http://surl.li/ppuvq.

Додаткова інформація щодо організаційного, інформаційного та технічного забезпечення присудження Премії за телефоном: (044) 284-30-26 або e-mail: [email protected] (відділ регіональної молодіжної політики та підтримки ініціатив молоді департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України).