До уваги землевласників та землекористувачів земельних ділянок в межах Білоцерківської міської територіальної громади: нормативна грошова оцінка земельних ділянок

Дата : 
2024-01-23

До уваги землевласників та землекористувачів земельних ділянок в межах Білоцерківської міської територіальної громади!

Згідно статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

- розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;

- розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.

На виконання вимог діючого законодавства України в частині земельних відносин на замовлення Білоцерківської міської ради було виготовлено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Білоцерківської міської територіальної громади. Дана документація затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 26 травня 2023 року № 3913-40-VIII «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Білоцерківської міської територіальної громади» з дотриманням вимог п.271.2 статті 217 Податкового кодексу України: «271.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період).» та набуває чинності з 01 січня 2024 року.

Згідно умов укладених договорів оренди землі розмір орендної плати переглядається щорічно у разі зміни нормативно грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності.

У зв’язку з викладеним вище повідомляємо усіх землекористувачів земельних ділянок в межах Білоцерківської міської територіальної громади про необхідність укладання додаткових угод до договорів оренди землі, договорів особистих строкових сервітутів, договорів на право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та договорів на право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) в частині зміни нормативної грошової оцінки земельних ділянок та розміру плати за користування земельними ділянками.

Для цього необхідно звернутися до управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради (бул.Олександрійський,75, м.Біла Церква, Білоцерківський район, Київська область, тел. (04563)5-56-91). При собі мати:

- оригінал договору оренди землі, договору особистого строкових сервітутів, договору на право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), договору на право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);

- витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, сформований після 01.01.2024 року;

- копії документів, що уповноважують особу на підписання додаткової угоди.

 

Разом з цим доводимо до відома інформацію про індексацію нормативної грошової оцінки земель, надану Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру:

«За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2023 рік становить 105,1%.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (пункт 289.2 статті 289 Податкового кодексу України).

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель у розрізі років становить: 1996 рік – 1,703; 1997 рік – 1,059; 1998 рік – 1,006; 1999 рік – 1,127; 2000 рік – 1,182; 2001 рік – 1,02; 2005 рік – 1,035; 2007 рік – 1,028; 2008 рік – 1,152; 2009 рік – 1,059; 2010 рік – 1,0; 2011 рік – 1,0; 2012 рік – 1,0; 2013 рік – 1,0; 2014 рік – 1,249; 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); 2016 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення); 2017 рік – 1,0; 2018 рік – 1,0; 2019 рік – 1,0; 2020 рік – 1,0; 2021 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення); 2022 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 (для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь).

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

Крім того, повідомляємо, що витяги, які були сформовані автоматично програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в період з 01 січня до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік, відповідно, значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2023 рік.»