Звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта «Про затвердження тарифів на роботи (послуги), що виконуються Трудовим архівом Білоцерківської міської ради»

Дата : 
2023-03-28

1.Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється:

Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11.08.2015 року №269 «Про затвердження тарифів на роботи (послуги), що виконуються Трудовим архівом Білоцерківської міської ради».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Трудовий архів Білоцерківської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта:

Цілі державного регулювання – поліпшення якості послуг, які надаються суб’єктом господарювання та скорочення термінів їх виконання. Досягнення поставленої цілі забезпечується шляхом направлення коштів від надання платних послуг на зміцнення матеріально-технічної бази і поліпшення умов зберігання документів; максимальне скорочення строків і підвищення якості виконання запитів громадян.

Цілями правового регулювання для даного проєкту регуляторного акта є:

- розширення переліку платних послуг, які надаються Трудовим архівом міської ради;

- якісне надання послуг у сфері науково-технічного опрацювання документів і виконання робіт у сфері забезпечення збереженості архівних документів;

- покращення фінансового положення та Трудового архіву міської ради, що сприяє більш раціональному використанню бюджетних коштів;

- інформатизація архівної справи.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 27.02.2023 р. по 27.03.2023 р.

 

5. Тип відстеження: Періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

- аналіз показників діяльності Трудового архіву міської ради;

- аналіз звернень громадян;

- аналіз даних про прийом на зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

На основі статистичних даних.

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

(прогноз)

1

Кількість справ, впорядкованих на платній основі

справа

3

----

45

27

50

2

Кількість

справ, прийнятих на зберігання

справа

577

8057

896

5296

2400

3

 

Обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг

грн.

700

17297

3110

2852

82400

4

Обсяг коштів, використаних

на поліпшення матеріально-технічної бази

грн.

4000

68430

34336

2760

120000

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Протягом виконання заходів з відстеження результативності цього регуляторного акту скарг на неналежне або неякісне виконання послуг не надходило.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11.08.2015 року №269 «Про затвердження тарифів на роботи (послуги), що виконуються Трудовим архівом Білоцерківської міської ради» можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдасться досягти поставлених цілей.

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей і не потребує внесення змін та доповнень.

 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ