Звіт про періодичне відстеження регуляторного акта рішення міської ради від 17 травня 2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцер

Дата : 
2023-03-16

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення міської ради від 17 травня  2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал».

 

2. Назва виконавця заходів з обстеження:

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта:

- задоволення інтересів територіальної громади за рахунок ефективного використання комунального майна;

- задоволення потреб населення в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення;

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в концесію фізичним  або юридичним особам;

- забезпечення прозорості і доступності процесу передачі в концесію комунального майна та  проведення концесійного конкурсу;

- конкурентний відбір юридичної або фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:

З 15.02.2023 р. до 15.03.2023 р.

 

5. Тип відстеження – періодичне.

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності:

Методом відстеження результатів є аналіз статистичних даних.

 

7. Дані та припущення, на основі яких проводиться відстеження результативності, а також способи одержання даних:

Враховуючі цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

- фактичні дані щодо кількості поданих заявок та пропозицій;

- укладання концесійних договорів;

- суми надходжень концесійних платежів;

- обсяги інвестицій в об’єкт концесії;

- фінансових результатів діяльності концесіонера (прибуток, збиток) у використанні майна.

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності  використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації, що надавалась  концесіонером та інформації, використаної з матеріалів роботи конкурсної комісії.  Спосіб одержання інформації: статистичний.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

№ п/п

Показник

Одиниця виміру

2020 р.

2021 р.

 

2022 р.

 

 

2023 р.

(прогноз)

1

Кількість поданих заявок та пропозицій

шт.

-

-

-

 

-

2

Укладення концесійних договорів

шт.

-

-

-

 

-

3

Надходження концесійних платежів

тис. грн.

4259,8

4630,3

1267,0

 

5319,0

4

Обсяг інвестицій в об’єкт концесії

тис. грн.

3251,06

2959,94

3447,1

 

3500,0

5

Фінансові результати діяльності концесіонера:

 

 

 

 

 

 

прибуток

тис. грн.

9071

20532

-

1000,0

 

збиток

тис. грн.

-

-

1815

-

 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей (висновки та рекомендації) 

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного  акта доведено, що рішення міської ради від 17 травня  2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» надало змогу забезпечити прозорість процедури проведення  конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», сприяло зменшенню навантаження на міський бюджет щодо фінансування збиткових об'єктів.  

Підсумовуючи зазначене, на підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 17 травня  2012 року № 581-25-VІ «Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» можна зробити висновок, що шляхом впровадження даного регуляторного акта вдасться досягти цілей, визначених в аналізі регуляторного впливу.

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ