ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ТОВ «Б.МК»

Дата : 
2023-03-10

Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.МК» (скорочене найменування суб’єкта господарювання – ТОВ «Б.МК». Код ЄДРПОУ: 32049199. Контактний номер телефону: (044) 594-70-39. Електронна адреса:office@bmk.com.ua Юридична адреса (місцезнаходження суб’єкта господарювання): 09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Узинська, будинок 2) заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкту, розташованого за адресою (місцезнаходження об’єкта): 09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Узинська, будинок 2. Підприємство спеціалізується на переробці молока і виробництво з нього пастеризованих та стерилізованих продуктів, зернистого кисломолочного та м’якого сирів.

Метою отримання дозволу на викиди є визначення всіх джерел впливу на атмосферне повітря та подальша сплата екологічного податку.

Діяльність об’єкту не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі-Закон), оскільки обсяг одержаного молока  не перевищує 200 т/добу, зазначеного в Законі (на основі середньорічного показника).

Загальний опис об’єкта. Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: для технологічних потреб та опалення виробничих приміщень використовуються два котли марки  «Logano SHD 815 WT», потужністю по 3900 кВт (витрата природного газу 2000 тис.м3/рік); для опалення адміністративно-побутового корпусу використовуються два газових модулі нагріву МН100 «Ювілейний», потужністю по 100 кВт (витрата природного газу – 20 тис.м3/рік); робочі місця в лабораторії обладнані трьома витяжними шафами; для очищення  обладнання, використовуються хімічні реагенти  що зберігаються в  спеціальних складах обладнаних витяжною вентиляцією; для перекачування побутових стоків призначена каналізаційна насосна станція продуктивністю 800-1000 м3/добу; розливання кисломолочних продуктів  проходить на двох апаратах типу «LAB-32» та апараті «GM 360», з продуктивністю 3000 пл./год; у виробничому корпусі проходить операція проклеювання етикетки на пляшку на автоматах типу «АПФ-6004» та «АПФ-3002 (SL BEVE)»; для  охолодження молока, напівфабрикатів та готових продуктів використовуються холодильні агрегати (5 од.), що працюють на фреоні; для відвантаження готової продукції та приймання молока передбачено 6 рамп розвантаження; гостьова автостоянка на 50 м/м; зварювання ручне  аргонно-дугове з використанням вольфрамових електродів «WC 20 175». Кількість готової продукції до 56283т/рік.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість джерел викиду – 20. В атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості, т/рік: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид  азоту – 5,144362; оксид вуглецю – 1,937838;  метан – 0,333310; азоту (1) оксид [N2О] – 0,014988; вуглецю діоксид – 8306,748209; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,00000000481; натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,000484; залізо та його сполуки у перерахунку на залізо – 0,000001; мідь та її сполуки в перерахунку на мідь – 0,00000008; нікель та його сполуки в перерахунку на нікель – 0,000000128; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть – 0,000015; манган та його сполуки у перерахунку на діоксид мангану - 0,000000008; аміак -0,009185; азотна кислота – 0,000402; діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,000082; сірководень – 0,000305; сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота) – 0,002380; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,000155; кислота оцтова – 0,000270; формальдегід – 0,041953; пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до класу I, в перерахунку на хлористий водень – 0,004217; фреони – 0,052570.

Об’єкт відноситься до 2 групи, відповідно до наказу Мінекоресурсів України від 10 травня 2002 року №177, зареєстровано в Мін’юсті 22 травня 2002 року за №445/6733 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, викидів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» та наказу №108 від 09.03.2006 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців». Враховуючи вищезазначене та відсутність перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин, заходи щодо скорочення викидів та природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачені та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для даного об’єкту не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції й зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1; тел.: (044)-286-84-11; ел. пошта: [email protected].