Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Дата : 
2023-03-06

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» (ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ»).
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38452492.
Місцезнаходження суб»єкта господарювання (юридична адреса) – 09108 Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Леваневського, 85. Контактний телефон: 0456 – 308045. Адреса електронної пошти суб»єкта господарювання: [email protected].
Місцезнаходження промислового майданчика - 09108 Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 85.
Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» у зв»язку із проведеною реконструкцією існуючої нежитлової будівлі «2Т-2» для розміщення виробництва препаратів у вигляді водорозчинених гранул з метою розширення асортименту продукції існуючого підприємства. ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
У відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємством ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, а саме: планованої діяльності «Реконструкція частини існуючої нежитлової будівлі «2Т-2»  для розміщення дільниці препаратів у вигляді водорозчинених гранул по вул. Леваневського, 85 в м. Біла Церква Київської області з метою розширення асортименту продукції існуючого підприємства». Висновок з оцінки впливу на довкілля зареєстрований Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за № 21/01-2021788191/1 від 02.11.2021р.
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» спеціалізується на одержанні препаративних форм на основі готових діючих субстанцій (ХЗЗР та агрохімікатів) на водній основі у формі розчинних концентратів; рідких концентратів; концентратів суспензій, суспоемульсій, масляних дисперсій та водорозчинних гранул. Виробнича потужність підприємства складає 12000 тис л/рік продукції. Сировиною для одержання продукції являються діючі речовини ХЗЗР та різноманітні домішки (в сухому сипучому вигляді або у вигляді розчину). При виробництві препаративних форм ЗЗР застосовуються речовини, які мають низьку леткість. Хімічних перетворень сировини під час виробництва не відбувається. На території ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» розміщені виробнича та складські будівлі, в яких облаштовані: дільниця приготування ХЗЗР у формі концентратів суспензій № 1; дільниця фасування концентратів суспензій; дільниця приготування гербіцидів № 2; дільниця №3 приготування гербіцидів у формі водорозчинних гранул (дільниця препаратів у вигляді водорозчинних гранул  - новостворені джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря); дільниця приготування захолодженої води; приміщення тимчасового зберігання готової продукції; електрощитова; виробнича лабораторія; котельна №1; котельна №2; котельня №3; котельна №4; побутові та адміністративні приміщення; склад сировини; акумуляторна зарядна№1; акумуляторна зарядна № 2; склад для зберігання пестицидів: складське приміщення категорії А; складське приміщення для зберігання пестицидів№1; складське приміщення для зберігання пестицидів№2; дизельна генераторна; побутові та адміністративні приміщення складу зберігання готової продукції; резервуари зберігання диквату-диброміду (робоча та аварійна). Технологічний процес приготування продукції у формі розчинних концентратів та мікродобрив здійснюється в накопичувачах ємністю 5 м3 з перемішуючим пристроєм (мішалкою) протягом заданого часу, при температурі навколишнього середовища, без хімічного перетворення. Після перемішування готовий препарат із накопичувальної ємкості насосом через фільтр перекачується в збірник, обладнаний рівнеміром. Із збірника готовий препарат самопливом подається на фасування в каністри місткістю 0,1 або 20 літрів на автоматичній лінії фасування. Технологічний процес виробництва препаратів у вигляді водорозчинних гранул складається з наступних операцій: приймання сировини, підготовка сировини до виробництва, завантаження сировини у змішувач, механічне подрібнення суміші, змочування та механічне змішування суміші, гранулювання суміші в екструдері, сушка гранул в сушильній камері, калібрування та фасування готової продукції.
Обсяги та види викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:оксид вуглецю – 0,3247т/рік, вуглецю діоксид - 60,5092т/рік, метан - 0,010625т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих  за складом – 1,42681992т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,05077т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - 0,00697т/рік, аміак - 0,17961т/рік, азотна кислота - 0,01166т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) - 0,003856т/рік, сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) - 0,00162 т/рік, ізопропіламін - 0,00018т/рік, пропіленгліколь - 0,0027т/рік, спирт етиловий - 0,039т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,10431т/рік, кислота оцтова - 0,00446т/рік, ксилол - 0,00818т/рік, водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) - 0,00308т/рік.Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 62,68774092т/рік.


Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як для приготування продукції на підприємстві використовується готова сировина (устаткування (установки) для виробництва основних продуктів для рослинництва та біоцидів відсутні).
Перелік заходів щодо  скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством  граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не передбачається, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством  граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам чинного законодавства. На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують нормативних значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та безпечним для здоров’я людей.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» надсилати в місячний термін після публікації оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою:
01196, м. Київ, площа Лесі Українки, буд.1, телефон: (044) 286-84-11, електронна пошта: [email protected]