Щодо окремих питань здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Дата : 
2021-12-30

Визнання корупції як проблеми, що несе загрозу для стабільності та безпеки всіх суспільств, відбулося на міжнародному рівні з прийняттям 31.10.2003 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (далі–Конвенція).

Ратифікувавши Конвенцію, яка стала частиною національного законодавства, Україна зобов’язалася розробляти та здійснювати ефективну скоординовану політику протидії корупції, встановлювати й заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції.

У Конвенції передбачено, що кожна Держава-учасниця повинна створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи, які сприяють прозорості й запобігають виникненню конфлікту інтересів.

Тому створення ефективних IT-інструментів запобігання корупції, які б забезпечували ефективний ризик-орієнтований моніторинг та контроль за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і пов’язаних з ним обмежень, визначених у розділах IV–V Закону України

«Про запобігання корупції» (далі – Закон), є одним із пріоритетів Національного агентства, що передбачено Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки, яку найближчим часом має прийняти в другому читанні Верховна Рада України.

Національне агентство спільно з громадською організацією

«Антикорупційний штаб» 24.11.2021 презентувало портал «Приховані інтереси» (далі – Портал), який став першим диджитал-інструментом, що допомагатиме виявляти можливі корупційні ризики у діяльності публічних службовців та попереджатиме порушення вимог і обмежень, встановлених Законом.

За основу роботи Порталу взято 11 алгоритмів, розроблених

Національним агентством, за допомогою яких користувач може самостійно виявити можливі ризики у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та аналізувати їх на предмет наявності у тієї чи іншої особи ознак порушень вимог та обмежень, передбачених Законом, зокрема: щодо вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, порушення обмежень щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення посад, порушення обмежень щодо спільної роботи близьких осіб.

Портал 1 стане у нагоді:

по-перше, будь-якому публічному службовцю для запобігання вчиненню ним дій в умовах конфлікту інтересів, тобто для запобігання вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України;

по-друге, спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії

корупції, а також антикорупційним уповноваженим і дасть змогу

автоматизувати певні процеси під час реалізації вказаними суб’єктами своїх повноважень щодо пошуку та виявлення фактів порушень вимог і обмежень, встановлених Законом, а також їх попередження.

У зв’язку з викладеним інформуємо про можливість використання Порталу в роботі керівників усіх рівнів, а також працівників підпорядкованих органів, установ та підприємств.