Звіт про базове відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення Білоцерківської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської територіальної громади»

Дата : 
2021-12-29

Звіт

про базове відстеження результативності дії регуляторного акта – 

рішення Білоцерківської міської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів

на території Білоцерківської міської територіальної громади»

 

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення Білоцерківської міської ради від 24 червня 2021 року № 1000-14-VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської територіальної громади».

 

2. Виконавець заходів з відстеження – управління економіки Білоцерківської міської ради.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Визначено цілі державного регулювання:

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України, а саме затвердження ставок місцевих податків і зборів:

                1) земельного податку

                2) ) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

                3) єдиного податку;

                4) транспортного податку;

                5) туристичного збору;

                6) збору за місця для паркування транспортних засобів.

 

- забезпечення зростання податкових надходжень до місцевого бюджету водночас із збереженням сприятливого бізнес-середовища для підприємців.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01 грудня 2021 року по 28 грудня 2021 року. 

 

5. Тип відстеження: БАЗОВЕ

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

- аналіз виконання плану доходів загального фонду місцевого бюджету (власних надходжень) за 9 місяців 2021 року.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, є статистичні дані управління фінансів Білоцерківської міської ради і управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради щодо надходжень до місцевого бюджету місцевих податків і зборів від суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, зареєстрованих на території Білоцерківської міської територіальної громади.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

№ з/п

 

Показники результативності

Од. вимі ру

9 місяців

2020 року

 

9 місяців

2021 року

Відхилення

 

в натуральних показниках

%

1.1.

Надходження від плати за землю з юридичних осіб 

 грн

57 857 542,11

47 266 126,64

 

-10 591 415,47

-18,3%

1.2.

Надходження від плати за землю з фізичних осіб

грн

1 608 781,18

12 214 486,36

10 605 705,18

659%

2.1.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за житлову нерухомість від юридичних осіб

грн

216 789,87

160 727,96

 

-56 061,91

-25,9%

2.2.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за житлову нерухомість від фізичних осіб

грн

3 507 306,09

3 915 135,69

 

407 820,60

11,6%

2.3.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нежитлову нерухомість від юридичних осіб

грн

24 218 304,47

23 975 459,77

 

-242 844,70

-1,0%

2.4.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нежитлову нерухомість від фізичних осіб

грн

14 442 032,48

16 237 492,54

 

1 795 460,06

12,4%

3.1

Надходження від сплати єдиного податку з юридичних осіб

грн

18 075 593,11

23 852 049,13

5 776 456,02

32,0%

3.2.

Надходження від сплати єдиного податку з фізичних осіб

грн

124 733 820,92

148 498 816,89

23 764 995,97

19,1%

3.3.

Надходження від сплати єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників

грн

-

2 939 853.16

-

-

4.1.

Надходження від сплати транспортного податку з юридичних осіб

грн

181 557,50

     218 949,39

37 391,89

20,6%

4.2.

Надходження від сплати транспортного податку з фізичних осіб

грн

348 019,53

     226 132,44

-121 887,09

-35,0%

5.1.

Надходження від сплати туристичного збору  з юридичних осіб

грн

69 107,10

       94 903,41

25 796,31

37,3%

5.2.

Надходження від сплати туристичного збору  з фізичних осіб

грн

37 423,88

       42 872,92

5 449,04

14,6%

6.1.

Надходження від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів

грн

-

-

-

-

7.

Кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта, а саме платників:

 

 

 

 

 

плати за землю з юридичних осіб

осіб

675

848

173

25,6%

плати за землю з фізичних осіб

осіб

1972

3322

1350

68,5%

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за житлову нерухомість від юридичних осіб

осіб

28

40

12

42,9%

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за житлову нерухомість від фізичних осіб

осіб

2676

2388

-288

-10,8%

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нежитлову нерухомість від юридичних осіб

осіб

377

444

67

17,8%

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нежитлову нерухомість від фізичних осіб

осіб

1274

1303

29

2,3%

єдиного податку з юридичних осіб

 

осіб

456

507

51

11,2%

єдиного податку з фізичних осіб

 

осіб

9835

10066

231

2,3%

єдиного податку з сільськогосподарських виробників

осіб

-

40

-

-

транспортного податку з юридичних осіб

осіб

7

8

1

14,3%

транспортного податку з фізичних осіб

осіб

26

13

-13

-50%

туристичного збору  з юридичних осіб

осіб

6

7

1

16,7%

туристичного збору  з фізичних осіб

осіб

11

11

0

0%

 

збору за місця для паркування транспортних засобів

 

-

-

-

-

7.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення  місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської територіальної громади в друкованих і електронних ЗМІ територіальної громади)

 

Рішення Білоцерківської міської ради від 24 червня 2021 року № 1000-14-VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської територіальної громади» було  оприлюднене  на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів: https://bc-rada.gov.ua/

у визначені законодавством  терміни

https://bc-rada.gov.ua/node/12865

 

 

Міський голова                                                                                    Геннадій ДИКИЙ