Звіт про періодичного відстеження регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території м. Біла Церква»

Дата : 
2021-12-29

Звіт

про періодичного відстеження регуляторного акта

«Про затвердження Правил благоустрою території м. Біла Церква»

 

1.Загальна інформація про регуляторний акт:

Рішення 34 сесії V скликання Білоцерківської міської ради від 11.07.2008 року №800 «Про затвердження Правил благоустрою території м. Біла Церква».

2. Виконавець заходів з відстеження:

Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква».

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

- створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища;

- захисту довкілля;

- покращення санітарного стану та мікроклімату міста;

- зниження рівня шуму;

- збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

- установлення порядку благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 29.11.2021 року по 28.12.2021 року.

5. Тип відстеження - періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження: для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: Для визначення кількісного значення показників результативності використовувались дані з книг (реєстри протоколів про адміністративні порушення), бухгалтерські дані департаменту ЖКГ.

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ з/п

 

Показники

Один.

виміру

   2018

рік

2019

рік

   2020

рік

2021

рік

 

Прогноз на   2022 рік

 

 

 

1

Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП

Кількість

протоко-лів

 

113

12

24

20

63

2

Розмір витрачених коштів на утримання об'єктів благоустрою: комунальними службами та підприємствами за рахунок місцевого бюджету; комунальними службами та підприємствами за власний рахунок

тис.грн.

92,4

215,7

309,9

437,5

515,1

3

Розмір витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій, інших дій

-

-

-

-

-

 

4

Розмір компенсацій шкоди благоустрою території міста

-

-

-

-

-

 

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Після затвердження Правил благоустрою території міста Біла Церква та роботи комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» значно поліпшився санітарний стан території м. Біла Церква та території Білоцерківської міської територіальної громади.

Проводиться робота з підприємствами та організаціями громади по забезпеченню дотримання вимог Правил благоустрою території міста Біла Церква та приведення закріплених за підприємствами територій до належного санітарного стану.

Відпрацьовуються звернення громадян, що стосуються завищеного рівня шуму та вживаються відповідні заходи по ліквідації причин підвищеного шуму.

Зменшилась кількість паркувань автомобілів на газонах та пошкоджень газонів в результаті заїзду на них автотранспортом.

Значно зменшилась кількість самовільних розміщень оголошень та несанкціонованої реклами на території Білоцерківської міської територіальної громади після вжиття до порушників заходів адміністративного впливу.

З метою ефективного контролю за дотриманням вимог Правил благоустрою території міста Біла Церква суб’єктами господарської діяльності, працівниками КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» постійно проводяться обстеження об’єктів благоустрою та рейди - перевірки. Для проведення рейдів-перевірок, обстеження об’єктів благоустрою, відпрацювання звернень громадян та організацій комунальною установою Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» інколи залучаються представники Департаменту житлово-комунального господарства, працівники відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради, комунальних підприємств ЖЕК, приватного акціонерного товариства КАТП № 1028 та співробітники Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його мають позитивну динаміку. 

Разом з тим, станом на даний час цей регуляторний акт потребує викладення в новій редакції Правил благоустрою території Білоцерківської міської територіальної громади, оскільки відбулося об’єднання відповідних територіальних громад, а також з огляду на наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року №310, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 року за №1529/31397, за змістом якого Типові правила благоустрою населених пунктів є підставою для розроблення і затвердження органами місцевого самоврядування правил благоустрою населеного пункту відповідно до статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

 

Міський голова                                                                                             Геннадій ДИКИЙ