Звіт про періодичне відстеження регуляторного акта «Про внесення змін до додатку №1 «Плата за послуги з оформлення документації, пов'язаної із благоустроєм міста» до Правил благоустрою території міста Біла Церква, затверджених рішенням Білоцерківської м

Дата : 
2021-12-29

 

Звіт

про періодичне відстеження регуляторного акта

«Про внесення змін до додатку №1 «Плата за послуги з оформлення документації, пов'язаної із благоустроєм міста» до Правил благоустрою території міста Біла Церква, затверджених рішенням Білоцерківської міської ради від 11.07.2008 р. №800 «Про затвердження Правил благоустрою території м. Біла Церква»

 

1.Загальна інформація про регуляторний акт:

Рішення Білоцерківської міської ради від 29.09.2011 року №333-12-VІ «Про внесення змін до додатку №1 «Плата за послуги з оформлення документації, пов'язаної із благоустроєм міста» до Правил благоустрою території міста Біла Церква, затверджених рішенням Білоцерківської міської ради від 11.07.2008р №800 «Про затвердження Правил благоустрою території м. Біла Церква»

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

- встановити основні вимоги до суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які використовують території Білоцерківської міської територіальної громади під розміщення металевих гаражів та малих архітектурних форм;

- встановити чіткий контроль за металевими гаражами та малими архітектурними формами на території Білоцерківської міської територіальної громади.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 29.11.2021 р.  по 28.12.2021 р.

5. Тип відстеженн: періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовується статистичний метод одержання результатів відстеження:

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

п/п

 

Показники

Станом на 31.12.18р.

Станом на 31.12.19р.

Станом на 31.12.20р.

Станом на 01.12.2021

Прогноз на 2022 рік

1.

Кількість укладених договорів на зайняття місця для тимчасового розміщення металевого гаража

2317

2486

2583

3157

3590

2.

% відшкодування вартості послуги по оформленню документів для виконання робіт із зайняттям місця для тимчасового розміщення металевого гаража без оформлення дозвільних документів на територіях комунальної власності міста Біла Церква

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Надходження до бюджету за рік (тис.грн.)

245,8

258,2

258,3

300,6

312,2

4.

Дебіторська заборгованість (тис.грн.)

617,3

624,7

642,3

686,7

652,1

5.

Кількість звернень, щодо якості послуги (шт.)

9

14

18

16

19

6.

Кількість металевих гаражів, власники, яких не встановлені

697

528

432

390

320

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Після внесення змін до додатку №1 «Плата за послуги з оформлення документації, пов'язаної із благоустроєм міста» до Правил благоустрою території міста Біла Церква, затверджених рішенням Білоцерківської міської ради від 11.07.2008 р. №800 «Про затвердження Правил благоустрою території м. Біла Церква» забезпечено контроль за розміщенням гаражів на території міста, накопичено інформацію про їх власників, забезпечено фінансування для розширення штату інспекторів з благоустрою міста, значно збільшено надходжень до бюджету у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його мають позитивну динаміку.

Разом з тим, станом на даний час цей регуляторний акт потребує викладення в новій редакції Правил благоустрою території Білоцерківської міської територіальної громади, оскільки відбулося об’єднання відповідних територіальних громад, а також з огляду на наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року №310, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 року за №1529/31397, за змістом якого Типові правила благоустрою населених пунктів є підставою для розроблення і затвердження органами місцевого самоврядування правил благоустрою населеного пункту відповідно до статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ