Оголошення про проведення конкурсного відбору суб’єкта господарювання для впровадження єдиної системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування Білоцерківської міської територіальної громади

Дата : 
2021-11-24

         Конкурсний відбір проводиться на підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 листопада 2021 року № 793«Про організацію та проведення  конкурсного відбору суб’єкта господарювання для впровадження єдиної системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування Білоцерківської міської територіальної громади»(далі-Порядок).

         Організатор Конкурсного відбору – виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.

         Об’єкт конкурсного відбору – впровадження міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування Білоцерківської міської територіальної  громади.

         Умови конкурсного відбору:  

- Конкурсна пропозиція має відповідати вимогам Порядку;

- учасник Конкурсного відбору повинен мати досвід впровадження аналогічної єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу та диспетчеризаціїв інших містах України;

- учасники Конкурсного відбору повинні продемонструвати конкурсній комісії відповідність запропонованого програмного забезпечення по кожній із вимог окремо, вказаних в розділі 6 Порядку, на прикладі впровадження аналогічних систем в інших містах. Також продемонструвати відповідність Обладнання всім вказаним вимогам. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції та має бути відхилена;

 - Конкурсний відбір є відкритим для всіх претендентів, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам. Кількість Учасників конкурсного відбору не обмежується;

- Конкурсні пропозиціїоцінюються конкурсною комісією за методикою, визначеною у додатку 3 до Порядку.

Перелік документів, що подаються для участі у Конкурсному відборі:

-  заява на участь (з переліком зазначених в ній документів) за формою, визначеною в Додатку №1 до Порядку;

- анкета  за формою, визначеною в Додатку №2 до Порядку та документи для підтвердження відповідності та кваліфікації;

 - підтверджуючі документи походження та використання обладнання  та програмного забезпечення;

Адреса, за якою приймаються документи

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у закритому конверті, з описом вкладання кореспонденції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження Організатора конкурсного відбору та Учасника конкурсного відбору, повна назва об’єкта конкурсу, на який подається пропозиція, за адресою: 09100, м. Біла Церква, пл. Торгова 6, відділ транспорту та зв’язку  Білоцерківської міської ради. 

Кінцевий строк прийняття документів -  7 грудня 2021 року

Місце, дата та час проведення Конкурсного відбору – 10 грудня 2021 року,

о 11 - 00 год., за адресою: м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого 15, великий зала міськвиконкому.

Телефон, електронна адреса для довідок з питань проведення Конкурсного відбору

(0456)- 39-28-62, e-mail: [email protected]

 

Голова комісії, заступник міського голови                            Руслан РУДЕНКО