Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Білоцерківської міської територіальної громади

Дата : 
2021-11-19

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», п. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», на виконання рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26.10.2021 № 735 «Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, в Білоцерківській міській територіальній громаді» з метою забезпечення управління об'єктами житлово-комунального господарства, здійснення їх належного утримання та ефективної експлуатації, виконавчий комітет Білоцерківської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – виконавчий комітет Білоцерківської міської ради Київської області (далі – виконавчий комітет). 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15, Київська область.

2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Балабуха Людмила Юріївна – начальник відділу розвитку ОСББ, ОСН та управління житловим фондом управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. Контактний телефон: (04563) 9-95-46.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

- ціна послуги - до 35 балів;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - до 15 балів;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),- до 15 балів;

- фінансова спроможність учасника конкурсу - до 15 балів;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Об’єктом конкурсу визначено групу будинків (додаток 1 до Конкурсної документації затвердженої рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26.10.2021 № 735).

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

4.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають до департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради такі документи:

Заяву за формою викладеною у розділі 17 Конкурсної документації, у якій зазначають:

- фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), місце знаходження, поштову адресу, засоби зв’язку, спосіб надання конкурсної документації.

- юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви, в обов’язковому порядку додаються належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують наявність у штаті учасника конкурсу щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків) (для управителя – юридичної особи), або засвідчені документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті учасника конкурсу за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця.

4.2. Способи і місце отримання конкурсної документації: конкурсну документацію можна отримати в департаменті житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради в управлінні житлового господарства у відділі розвитку ОСББ, ОСН та управління житловим фондом в Балабухи Людмили Юріївни за адресою: вул. Андрія Шептицького, 2, м. Біла Церква, Київська обл., 09117.

4.3. Конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція подається особисто учасником конкурсу, або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою у відповідності з конкурсною документацією до департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (вул. Андрія Шептицького, 2, м. Біла Церква, Київська обл., 09117): у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 13:00 год., 07 грудня 2021.

5.  Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об'єкту конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 22.11.2021 до 25.11.2021 з 10:00 до 16:00 години згідно з графіком:

Номер і назва б’єкта конкурсуДата огляду об’єкта конкурсу, місце та час його початку
1. Об’єкт конкурсу № 122.11.2021
2. Об’єкт конкурсу № 222.11.2021
3. Об’єкт конкурсу № 322.11.2021 – 25.11.2021
4. Об’єкт конкурсу № 422.11.2021 – 25.11.2021
5. Об’єкт конкурсу № 522.11.2021 – 25.11.2021

6. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним об’єктом конкурсу:

Номер і назва б’єкта конкурсуСума заборгованостістаном на 01.09.2021, грн.
1. Об’єкт конкурсу № 1469 968,53
2. Об’єкт конкурсу № 2376 225,35
3. Об’єкт конкурсу № 31 002 998,30
4. Об’єкт конкурсу № 4668 929,09
5. Об’єкт конкурсу № 52 142 144,27

7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, м. Біла Церква, Київська обл., вул. Ярослава Мудрого, 15, 09100 (велика зала).

Дата та час розкриття:

Номер і назва об’єкту  конкурсу  Дата розкриття конкурсної пропозиції  Час розкриття конкурсної пропозиції 
1. Об’єкт конкурсу № 1  08.12.2021  11.00 
2. Об’єкт конкурсу № 2  08.12.2021  11.00
3. Об’єкт конкурсу № 3 08.12.2021 11.00
4. Об’єкт конкурсу № 4 08.12.2021 11.00
5. Об’єкт конкурсу № 5 08.12.2021 11.00