Стартував прийом документів на присудження молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади

Дата : 
2021-09-14

Комісія з присудження молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади повідомляє про прийом документів на здобуття премії за 2021 рік.

Матеріали кандидатів відповідно до вимог положення (додаток 1) подавати до 01 листопада 2021 року за адресою: м. Біла Церква, вул. О. Гончара, 11, тел. 38-20-12 (управління з питань молоді та спорту   Білоцерківської міської ради).

Вимоги щодо присудження 

молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади     

Молодіжна літературно-мистецька премія імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади присуджується раз на рік рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за поданням управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради  на підставі рішення Конкурсної комісії з присудження з присудження молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади з метою всебічного сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої особистості, створення у Білоцерківській міській територіальній громаді умов для її самореалізації.

Лауреатами премії можуть стати творчі працівники в галузі літератури та мистецтва віком від 15 до 35 років, творчі колективи, учасники яких мають відповідний вимогам вік, які живуть і творять у Білоцерківській міській територіальній громаді, або жителі інших регіонів, які виявили значні творчі успіхи, ведуть активну громадську роботу у Білоцерківській міській територіальній громаді з духовного збагачення молодого покоління.

Премія присуджується за творчі здобутки або твори, надруковані або оприлюднені в іншій спосіб, протягом року присудження премії, і які стали значною подією в культурному та мистецькому житті Білоцерківської міської територіальної громади.

Колективам і особам, які стали лауреатами, повторно премія не присуджується.

Кількість Премій - 2.

Висунення кандидатів на присудження премії здійснюється творчими спілками, громадськими організаціями, трудовими колективами або шляхом самовисунення.

Подання організації, колективу (або заява у разі самовисунення), матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (надрукованому, в аудіо- чи відео- запису або в інший спосіб) та листок об’єктивних даних претендента на здобуття Премії (додаток 2), подаються до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради до 01 листопада 2021 року за адресою: м. Біла Церква, вул. О. Гончара, 11.

Комісія з присудження премії визначає лауреатів та оголошує своє рішення до 01 січня 2022 року. 

Лауреатам премії в урочистій обстановці вручається грошова премія в розмірі 3/4 від міської літературно-мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького та диплом лауреата молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади.

Додаток 1

  Затверджено

рішенням Білоцерківської міської

   ради від 02 вересня 2021 року

№ 1303-16-VIII

ПОЛОЖЕННЯ

про молодіжну літературно-мистецьку премію імені М.С. Вінграновського

Білоцерківської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна літературно-мистецька премія імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади (надалі - Премія) присуджується раз на рік рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за поданням управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради на підставі рішення Конкурсної комісії з присудження молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади (надалі – Комісія).

1.2. Лауреатами Премії можуть стати творчі працівники в галузі літератури та мистецтва віком від 15 до 35 років, творчі колективи, учасники яких мають відповідний вимогам вік, які живуть і творять у Білоцерківській міській територіальній громаді, або жителі інших регіонів, які виявили значні творчі успіхи, ведуть активну громадську роботу у Білоцерківській міській територіальній громаді з духовного збагачення молодого покоління.

1.3. Премія присуджується за творчі здобутки або твори, надруковані або оприлюднені в іншій спосіб, протягом року присудження премії, і які стали значною подією в культурному та мистецькому житті Білоцерківської міської територіальної громади.

1.4. Колективам і особам, які стали лауреатами, повторно Премія не присуджується.

1.5. Кількість Премій - 2.

2. Мета і завдання

Премія присуджується з метою всебічного сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої особистості, створення у Білоцерківській міській територіальній громаді умов для її самореалізації.

3. Порядок висунення осіб на здобуття Премії

3.1. Через місцеві засоби масової інформації до 01 жовтня Комісія інформує громадськість Білоцерківської міської територіальної громади про термін висунення кандидатур претендентів на здобуття Премії та прийому документів.

3.2. Висунення кандидатів на присудження Премії здійснюється творчими спілками, іншими громадськими організаціями та трудовими колективами або шляхом самовисунення.

3.3. Подання організації, колективу (або заява у разі самовисунення), матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (надрукованому, в аудіо- чи відео- запису або в інший спосіб) та листок об’єктивних даних претендента на здобуття молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади (додаток), подаються до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради до 01 листопада за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Олеся Гончара, будинок 11.

3.4. Через місцеві засоби масової інформації Комісія до 15 листопада здійснює інформування громадськості про кандидатури претендентів на здобуття Премії та термін обговорення.

3.5. Обговорення всіма зацікавленими сторонами висунутих кандидатур на здобуття Премії триває до 15 грудня.

4. Визначення лауреатів

4.1. Для визначення лауреатів управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради формується Конкурсна комісія з присудження молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади відповідно до Положення про комісію з присудження молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади.

4.2. При необхідності документи, які подали кандидати на здобуття Премії, можуть бути передані Комісією на експертизу фахівцям, висновки яких носять дорадчі функції.

4.3. Комісія з присудження Премії визначає лауреатів та оголошує своє рішення до 01 січня наступного року.

4.4. Комісія приймає рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх членів, при наявності більше половини її складу.

5. Вручення Премії та фінансування

5.1. Лауреатам Премії в урочистій обстановці вручається:

5.1.1. грошова премія в розмірі 3/4 від міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького;

5.1.2. Диплом лауреата молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади - в одному примірнику кожному з лауреатів;

5.1.3. Відзнака «Лауреат молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади» - фізичній особі-лауреату або керівникові колективу-лауреату.

5.2. Виплата Премії здійснюється управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради за рахунок загальних асигнувань управління на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.

Додаток

до Положення про молодіжну літературно-мистецьку премію імені М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади

Листок

об’єктивних даних претендента на здобуття молодіжної

літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського

Білоцерківської міської територіальної громади

 

 

Місце

для

фото

 

1. П. І. Б. претендента / назва творчого колективу, П. І. Б. керівника __________________________________________________________________________

2. Дата народження претендента / створення творчого колективу __________________________________________________________________________

3. Місце народження претендента / створення творчого колективу __________________________________________________________________________

4. Освіта або місце навчання претендента ______________________________________ __________________________________________________________________________

5. Який навчальний заклад закінчив претендент __________________________________________________________________________

6. Спеціальність претендента ______________________________________________________

7. Місце роботи, посада претендента / місце діяльності творчого колективу __________________________________________________________________________

8. Відзнаки за творчу діяльність_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Участь у громадському житті міста _________________________________________    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий) претендента / керівника творчого колективу________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Ідентифікаційний код претендента / керівника творчого колективу ____________________________________________________________________________

12. Домашня адреса претендента / керівника творчого колективу ____________________________________________________________________________

13. Контактний телефон претендента / керівника творчого колективу ____________________________________________________________________________