Звіт про базове відстеження проєкту регуляторного акта "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються в комунальному підприємстві Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій"

Дата : 
2021-05-25

1. Вид та назва регуляторного акта: проєкт рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються в комунальному підприємстві Білоцерківської міської ради  Будинок урочистих подій»

2. Виконавець заходів з відстеження:  комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  Будинок урочистих подій.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: приведення тарифів на платні послуги до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням інтересів населення та відшкодування фактичних витрат підприємства, які відповідають діючим нормативно – правовим законодавчим актам України.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 21.04.2021 р. по 21.05.2021 р.

5. Тип відстеження: базове

6. Методи одержання результатів базового обстеження: для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод згідно даних бухгалтерського обліку.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також спосіб одержання таких даних: даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, є дані бухгалтерського обліку.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

п/п

 

Показники

 

2018 рік

 

 

2019 рік

 

 

2020 рік

 

 

2021 рік

(прогноз)

 

1

Загальна кількість наданих  послуг, (одиниць)

 

          925,0        

 

        1397

 

       788,0

 

      1547,0

 

2

Чистий дохід від реалізації наданих послуг, (тис.грн.)

 

         1402,0            

 

     1570,0

 

      1147,0

 

      1620,0

 

3

Сума надходжень до державного та місцевого бюджету, (тис.грн.)

 

          676,0           

 

       722,0

 

      662,0

 

       785,0