До уваги виборців!

Електронні сервіси

З 1 липня 2020 року впроваджено електронні сервіси, які дозволяють виборцям подавати заяви до відділів ведення Державного реєстру виборців в електронному вигляді з використанням електронного кваліфікованого підпису. Скористатися ними можна в Кабінеті виборця на офіційному сайті Державного реєстру виборців через вкладку “Заяви, запити”.

Доступні такі види заяв:

1) звернення щодо включення до Реєстру;

2) звернення про внесення змін до ідентифікаційних персональних даних;

3) звернення щодо зміни виборчої адреси;

4) звернення про внесення змін до відомостей про постійну нездатність пересуватися самостійно;

5) звернення щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи;

6) запит щодо змісту персональних даних;

7) запит щодо виборців за власною виборчою адресою.

Звернення в електронній формі створюються шляхом заповнення виборцем форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Звернення в електронній формі можуть бути надіслані виборцем із використанням мережі "Інтернет" за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (кваліфікований електронний підпис).

Звернення, надіслані з використанням мережі "Інтернет", повинні містити адресу електронної пошти заявника.

Зміна виборчої адреси виборця

23 липня 2020 року набрали чинності зміни до Виборчого Кодексу України. Зокрема, в частині, яка стосується Державного реєстру виборців скасовано документальне підтвердження виборцем підстави зміни ним виборчої адреси згідно з частинами 3 та 4 статті 8 Закону «Про Державний реєстр виборців».

За зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу  виборчу адресу виборця, ніж визначено Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. У заяві вказується адреса житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Така заява подається до органу ведення Реєстру не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу – до 09 вересня 2020 року.

Виборець, виборчу адресу якого визначено відповідно до частини третьою та четвертою статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, може звернутися до органу ведення Реєстру із новою заявою про зміну виборчої адреси з підстав передбачених частиною третьою та четвертою статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

З метою економії часу та враховуючи ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 просимо виборців використовувати можливість звернень до відділу ведення Державного реєстру виборців Білоцерківської міської ради через мережу Інтернет. Телефони для довідок: 5-30-69; 5-88-11; 38-98-52.

Відділ ведення Державного реєстру виборців
Білоцерківської міської ради