Звіт про результати діяльності спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради за 2018 рік

В 2018 році    спостережна комісія при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради  в своїй діяльності керувалася  Конституцією України,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання  у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Кримінально-виконавчим кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р.      № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах», рішенням виконавчого комітету міської ради  від 11 жовтня 2016 року № 439 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  від 12 липня 2016 року №294 «Про новий склад спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради», рішенням виконавчого комітету міської ради  від 10 жовтня 2017 року №363 «Про внесення змін до складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради», рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 18 грудня 2018 року №804 «Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 лютого 2018 року №68 «Про новий склад спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради» шляхом затвердження його в новій редакції» та  іншими нормативно-правовими актами України.

Діяльність спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради  у 2018 році була спрямована на реалізацію наступних завдань:

-                            організацію та здійснення громадського контролю  за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;

-                            сприяння  установам виконання покарань  у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створення належних умов  для їх тримання, залучення до цієї діяльності  громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,   установ і організацій незалежно від форми  власності;

-                            організацію виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими  від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання.

-                            надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

Основна робота спостережної комісії у 2018 році  проводилася відповідно до плану  роботи  спостережної комісії на 2018 рік .Організаційною формою роботи спостережної комісії  при виконавчому комітеті міської ради були засідання, які проводилися не рідше одного разу на місяць. В 2018 році  спостережною  комісією при виконавчому комітеті міської ради було проведено 13 засідань  з них два виїзних засідання  на базі державної установи  «Білоцерківська  виправна колонія №35». В ході проведення засідань було проведено огляд об’єктів дільниці соціальної реабілітації державної установи  «Білоцерківська  виправна колонія №35», дільниці посиленого контролю колонії, огляд медико-санітарної частини колонії та огляд місць приготування та прийому їжі. Підчас огляду дільниці посиленого контролю  проводились індивідуальні співбесіди із засудженими особами.

           В ході   виїзних засідань на базі  державної установи  «Білоцерківська  виправна колонія №35», членами спостережної комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради проводився особистий прийом засуджених осіб.

          На засіданнях спостережної комісії при  виконавчому комітету Білоцерківської міської ради у 2018 році  розглядались питання  по   13  засуджених   особах  щодо їх переведення   з дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації, переведення  засуджених з дільниці ресоціалізації до дільниці посиленого контролю. Також було проведено розгляд письмового звернення  батьків засуджених осіб – 1 особа.

       На засіданнях спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради проводилось заслуховування інформації  представників  структурних підрозділів міської ради, громадських організацій (що входять до складу спостережної комісії), органів та установ виконання покарань щодо проведеної роботи в 2018 році із засудженими особами та засудженими особами, які  умовно-достроково були звільнені з місць позбавлення волі.

      Члени спостережної комісії приймали участь  в спільній нараді по питанням норвезько-української співпраці в реформі  правосуддя,  яка проходила  в   виконавчому комітеті  міської ради  14 листопада 2018 року.

      В 2018 році  члени спостережної комісії  взяли участь в спільній нараді  з  Київською обласною спостережною комісією, яка проходила  в державній установі «Білоцерківська виправна колонія №35» на якій    одним із основних питань  було пінято питання укладання договорів із  засудженими особами при  здійсненні ними різних видів робіт в колонії.

      В 2018 році члени спостережної комісії приймали участь у засіданнях  державної установи «Білоцерківська виправна колонія №35», на яких розглядались питання  умовно-достроково звільнення засуджених осіб.

В 2018 році Білоцерківським міським  відділом (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в  Київській області поставлено на  облік 38 осіб умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі, про що були надіслані повідомлення до спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради та проведені акти звірок.

        В 2018 році безпосереднє здійснення заходів громадського контролю   за поведінкою та проведенням виховної роботи по попередній згоді покладалися на представників спостережної комісії, працівників управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, спеціалістів Білоцерківського  міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Білоцерківську міську громадську організацію «Центр мистецтв та духовної культури «Образ», ГО «Дім милосердя»,  які  систематично здійснювали  соціальні інспектування, вивчення потреб  осіб умовно-достроково-звільнених з місць позбавлення волі та  проводилися  бесіди виховної роботи з  приводу адаптації у оточуючому суспільстві.

   В 2018 році до спостережної комісії при виконавчому комітеті  Білоцерківської міської ради звернулось з питань  сприяння працевлаштування, через Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості – 4 особи, які   звільнені з місць позбавлення волі, які отримали всі інформаційні та профорієнтаційні послуги, які надає служба зайнятості. При кожному відвідуванні центру зайнятості даним безробітним  пропонувалась робота на підприємствах міста. Два безробітних було працевлаштовано: вантажником на ПРАТ «ЖЛК» Україна» та комплектувальником меблів на ПП «СВА». Було знято з обліку в центрі зайнятості за невідвідування – 2 чол.

В жовтні   та грудні  місяці 2018 року  Білоцерківським міськрайонним центром зайнятості було організовано та проведено захід для осіб, які звільняються з місць позбавлення волі у державній установі «Білоцерківська виправна колонія №35». На повідомлення Державних установ (виправні колонії) про можливості працевлаштування та перелік  актуальних вакансій на які можливо працевлаштування після звільнення з місць позбавлення волі.

   Систематично надає соціальні послуги та здійснює соціальний патронаж молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження  або позбавлення волі на певний строк Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

          Згідно  Положення, Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює заходи із соціального патронажу осіб , які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань.

 Відповідно до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018  № 974/5/467/609/280 «Про затвердження порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» до міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надходили повідомлення про звільнення осіб, які мали намір проживати в м. Біла Церква. Спеціалісти Центру  за вказаними адресами з’ясовували готовність родичів (за їх наявності) сприяти в соціальній адаптації звільнених осіб та після звільнення засуджених здійснювали та продовжують  здійснювати  відповідну роботу з метою організації соціального патронажу, надання соціальних послуг, здійснення (за потреби) соціального супроводу осіб віком до 35 років включно. Згідно ст. 3 Закону України „Про соціальні послуги”, надання соціальних послуг ґрунтуються на принципах добровільності вибору чи відмови від надання соціальних послуг. Так, протягом  2018 року, до Центру надійшли повідомлення щодо 10 осіб,  які звільняються з  установ виконання покарань. Всі повідомлення  були опрацьовані  Центром. Фахівцями із соціальної роботи здійснено  візити за адресами проживання даних осіб, вивчено їх потреби та проведено бесіду з приводу адаптації в оточуючому суспільстві. Відповідно  до поставлених потреб всім  надано юридичні та  психологічні послуги, з них  двох осіб було скеровано до Центру зайнятості з метою працевлаштування.

       Окрім того, працівниками Центру було опрацьовано - 130 повідомлень із Білоцерківського міськрайонного відділу з питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції щодо осіб, які вчинили злочин та відбувають покарання без позбавлення волі та 6 повідомлень із сектора превенції Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області щодо неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку в ювенальній превенції.  В ході візитів відповідно до заявлених потреб було надано інформаційні та юридичні послуги, забезпечено психологічну підтримку. Разом з тим, фахівцем із соціальної роботи було здійснено візити в сім'ї неповнолітніх, та  проведено оцінку потреб дитини та її сім'ї, під час яких було проведено профілактичні бесіди щодо неприпустимості вчинення правопорушень в подальшому.

          Систематично в 2018 році  особам звільненим з місць позбавлення волі надавалася  допомога спеціалістами  управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та розглядалися  питання  надання матеріальної допомоги по  програмі «Турбота».

         Звернень  від осіб, які звільнились з місць позбавлення волі для надання  їм допомоги  на лікування   в 2018 році не надходило.

           Працівниками  управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради та Білоцерківського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) постійно ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста,   щодо видів та порядку отримання соціальної  допомоги.

           Постійно,  особам звільненим з місць позбавлення волі надавалася і надається допомога Білоцерківським міським  територіальним центром соціального  обслуговування  (надання соціальних послуг)  у відновленні документів, працевлаштуванні, реєстрації місця проживання, наданні медичної допомоги та лікуванні в закладах охорони здоров’я міста. При Білоцерківському міському  територіальному центрі соціального  обслуговування  (надання соціальних послуг) функціонує відділення обліку бездомних осіб. Проводиться роз’яснювальна робота та надається інформація про пункти харчування, надання одягу та взуття.

            До надання  послуг бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі, які опинилися в складній життєвій ситуації, в звітному періоді 2018 року             Білоцерківським міським  територіальним центром соціального  обслуговування  (надання соціальних послуг) постійно залучалися:  Білоцерківська міська організації Товариства Червоного Хреста України, релігійна громада Євангельських християн баптистів «Воскресіння», Євангельська християнська церква «Слово життя», приватні підприємці (ФОП Онопрієнко О.М., Маршалок В.А., ПП Мироненко, ПП Нечипорненко В.І.), ТОВ «Маревен ФУД Україна», ТОВ «ЛІЯ», реабілітаційні християнські центри: «Вихід», «Перемога» та інші.

 

        З питань надання допомоги  особам звільненим з місць позбавлення волі  в 2018 році проводилася робота   Білоцерківською міською організацією  Товариства Червоного Хреста України, так організація має в наявності певний запас одягу, взуття, продуктів харчування для  надання допомоги  особам, що відбули покарання в місцях позбавлення волі та  знаходяться в тяжких побутових умовах.

         В 2018 році   проводилася  робота щодо здійснення заходів громадського контролю   за поведінкою та проведенням виховної роботи із засудженими особами  Білоцерківською міською громадською організацією «Центр мистецтв та духовної культури «Образ» та           ГО «Дім милосердя» в 2018 році проводились  відвідування Білоцерківської виправної колонії №35,  проводились зустрічі  із звільненими після ув’язнення з  колонії для консультування та планування їх подальшого життя  та проведено зустрічі та  консультування членів  родин громадян, які  знаходяться у  ув’язненні. Білоцерківською міською громадською організацією «Центр мистецтв та духовної культури «Образ» та         ГО «Дім милосердя»   проводились зустрічі та консультування членів родин громадян звільнених після відбування покарання для допомоги в відновленні сімейних стосунків.

        За 2018 рік до спостережної комісії при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради від кримінально - виконавчих установ повідомлень про звільнення, із місць позбавлення волі осіб, які хворіють на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання або СНІД  не надходило.

       В 2018 році спостережна комісія при  виконавчому комітеті  міської ради   покладені на неї завдання  згідно Положення про спостережні комісії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р. № 429 в основному виконала  та в подальшій своїй роботі буде  спрямовувати  всі  свої зусилля на покладені на неї функції.

Голова спостережної комісії,
керуючий справами виконавчого комітету
міської ради                                                                                                        С. Постівий