Відділ публічних закупівель Білоцерківської міської ради

Актуальна інформація про структурний підрозділ:

- Відділ публічних закупівель Білоцерківської міської ради.

- e-mail: [email protected];

- Тел. (04563) 5-40-82;

- Графік роботи: понеділок – четвер 8:00–17:00, п’ятниця – 8:00-15:45. Обідня перерва: 13:00-13:45.

Загальні положення:

1. Відділ публічних закупівель (далі – Відділ) є виконавчим органом Білоцерківської міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

2. Відділ створюється для організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг для виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та контролю й координації діяльності розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади (далі – Розпорядники) під час організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету та державні кошти.

Завдання відділу:

1. забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель, здійснення організаційних заходів щодо публічних закупівель за кошти місцевого бюджету та державні кошти на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг для виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та закупівель товарів, робіт і послуг для Розпорядників;

2. організація прозорої системи закупівель під потреби Виконавчого комітету міської ради та Розпорядників;

3. зниження витрат місцевого бюджету на закупівельні позиції стосовно середньо ринкової вартості;

4. забезпечення постачання продукції, товарно-матеріальних цінностей і послуг відповідно до потребами Виконавчого комітету міської ради та Розпорядників;

5. аналіз ринку товарів, робіт та послуг на відповідність встановленим критеріям;

6.аналіз стану і тенденцій розвитку у сфері публічних закупівель;

7. розгляд та аналіз договорів на відповідність ринковим цінам;

8. виконання вибіркових маркетингових досліджень ринку цін на товари, роботи, послуги;

9. забезпечення протягом року планування закупівель для потреб виконавчого комітету міської ради відповідно до пропозицій відповідних структурних підрозділів, затвердженого кошторису та пріоритетності закупівель;

10. забезпечення спільно з Розпорядниками планування закупівель для їх потреб відповідно до затвердженого кошторису та пріоритетності закупівель;

11. організація нарад та семінарів щодо надання роз’яснень законодавства у сфері публічних закупівель та правового забезпечення процедур закупівель;

12. надання в межах повноважень роз'яснень і консультацій структурним підрозділам міської ради та Розпорядникам з питань, що належать до компетенції Відділу;

13. вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, максимальної їх економії під час здійснення публічних закупівель;

14. Здійснення інших дій відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Функції відділу:

1. До функцій Відділу відносяться такі повноваження:

1.1. відділ відповідає за організацію процедур закупівель товарів, робіт і послуг на всіх етапах їх проведення для Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради;

1.2. відділ на всіх етапах проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг контролює та координує закупівельну діяльність Розпорядників;

1.3. вибір процедури закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель;

1.4. затвердження річного плану публічних закупівель виконавчого комітету міської ради та змін до нього;

1.5. розроблення для Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради тендерної документації та змін до неї;

1.6. підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур закупівель чи процедури попередньої кваліфікації інформації учасникам торгів, зокрема відповідної документації чи запиту щодо цінових пропозицій;

1.7. надання роз'яснень учасникам процедур закупівель щодо змісту тендерної документації в разі отримання від останніх відповідних запитів;

1.8. ведення необхідної звітності та листування щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

1.9. прийняття рішень за результатами розгляду скарг учасників процедур закупівель, що проводяться Відділом публічних закупівель;

1.10. розглядає та надає відповіді на листи правоохоронних та контролюючих органів з питань проведення публічних закупівель за дорученням міського голови або заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків;

1.11. веде облік запитів на інформацію з питань публічних закупівель, забезпечує їх своєчасний розгляд відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

1.12. оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

1.13. забезпечення у межах своїх повноважень виконання законів України, нормативних актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

1.14. підготовка проєктів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру;

1.15. виконання в межах компетенції інших повноважень та функцій, передбачених чинним законодавством, згідно з покладеними на нього завданнями.

2. У процесі здійснення координації та контролю діяльності Розпорядників з питань публічних закупівель, Відділ виконує такі функції:

2.1. забезпечує протягом року планування здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів) шляхом надання обов’язкових (обґрунтованих) пропозицій щодо визначення предмету закупівлі, а також вибору процедури закупівлі для Розпорядників відповідно до вимог діючого законодавства;

2.2. забезпечує своєчасне розміщення для оприлюднення необхідної інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог діючого законодавства;

2.3. бере участь в ознайомленні з пропозиціями учасників, поданими для участі у процедурі закупівель, надання висновків та/або рекомендацій Розпорядникам щодо відповідності пропозицій умовам проведення процедури;

2.4. координує підготовку проєктів річних планів закупівель Розпорядників щодо здійснення процедур закупівель відповідно до затверджених кошторисів;

2.5. розробляє для Розпорядників проєкти тендерної документації та змін до неї;

2.6. здійснює контроль за строками укладання договорів про публічні закупівлі Розпорядниками;

2.7. отримує від Розпорядників копій звітів про результати проведення публічних закупівель;

2.8. готує спільно з Розпорядниками роз'яснення щодо змісту тендерної документації в разі отримання від учасників процедур закупівель відповідних запитів;

2.9. розробляє Розпорядникам необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідної технічної специфікації (у разі потреби - планів, креслень, малюнків чи опису предмета закупівлі);

2.10. розробляє Розпорядникам проєкти договорів про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов;

2.11. розробляє технічні завдання або вибірковий розгляд та узгодження підготовлених раніше технічних завдань Розпорядників;

2.12. розв'язувати питання щодо організаційного та документального супроводження роботи уповноважених осіб Розпорядників;

2.13. проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про публічні закупівлі та інших функцій, які випливають з покладених на Відділ завдань.


Штатний розпис відділу

№ п/п

ПІП

Посада

Робочий ном. тел.

1.

Петрашевська Ганна Василівна

Начальник відділу

 (04563) 5-40-82

2.

Шимченко Віта Олександрівна

Головний спеціаліст

(04563) 5-40-82

3.

 

Головний спеціаліст

(04563) 5-40-82