Про оголошення конкурсу на заміщення двох вакантних посад головного спеціаліста відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради

Дата : 
2017-11-14

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, Порядку проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Білоцерківської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 25 грудня 2015 року № 231-К та з метою забезпечення конституційного права рівного доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування оголошується конкурс на заміщення двох вакантних посад головного спеціаліста відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради.

Умови конкурсу:

В конкурсі можуть взяти участь особи чоловічої або жіночої статі, які є громадянами України, мають повну вищу освіту фінансового, економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, добре обізнані з комп’ютерними технологіями, вільно володіють українською мовою.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

                - визнані в установленому порядку недієздатними;

                - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

                - у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

                - позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

                - в інших випадках, установлених законами.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до органу місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс, такі документи:

                - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

                - заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

                - подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК;

                 - автобіографія;

                - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

                - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

                - копію документа, який посвідчує особу;

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

                - копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

                - довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

                - швидкозшивач.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу.

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу. Додаткова інформація за тел. 5-25-43.