Міське фінансове управління

Адреса: бульвар Олександрійський,113, м. Біла Церква, Київська область ,09117

Е-mail[email protected]

Телефон: 6-10-12, факс 6-10-12       

Графік роботи управління:

Понеділок-четвер з 9.00 до 18.00,

п’ятниця з 9.00 до 16.45,

обідня перерва з 13.00 до 13.45


Загальні положення

1.1.  Міське фінансове  управління  Білоцерківської  міської  ради  (далі Управління) є структурним підрозділом міської ради, утворюється її рішенням, підпорядковується міському голові, а також  підзвітне та підконтрольне Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради, указами, розпорядженнями  Президента України та   постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Київської обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту фінансів  Київської держадміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від  27.02.2018 року № 87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року № 6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року № 314 та цим  Положенням.

1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Білоцерківському управлінні Державної казначейської служби України Київської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.4. Положення про управління затверджується Білоцерківською міською радою.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.


Місія управління

2.1.  Забезпечення реалізації державної  бюджетної політики на території міста.


Основні завдання управління

3.1. Формування проектів міського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд Білоцерківської міської ради, після схвалення виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради.

3.2. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3.3. Забезпечення в межах своїх повноважень захисту законних прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

3.4.  Здійснення контролю  за відповідністю бюджетному законодавству України  показників затвердженого бюджету міста, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ та інші повноваження у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, передбачені Бюджетним кодексом та законом про Державний бюджет України.

3.5. Відповідно до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква начальник управління щороку сприяє у роботі щодо  звіту міського голови перед міською радою та територіальною громадою міста Біла Церква.


Функції управління відповідно до завдань та повноважень

 

4.1.  Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів  Інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.3. Проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

4.4. Приймає участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету.

4.5. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, складає проект рішення про міський бюджет, вносить пропозиції щодо термінів подання і порядку розгляду проекту бюджету .

4.6.  Складає розпис доходів і видатків міського бюджету.

4.8.  Доводить до головних розпорядників коштів  витяги із затвердженого річного розпису призначень бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету.

4.9. Разом із головними розпорядниками бюджетних коштів   затверджує паспорти бюджетних програм.

4.10. Затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення.

4.11. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.

4.12. У процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету міста.

4.13. Готує і подає міській раді офіційні висновки  про перевиконання чи недовиконання доходної частини  міського бюджету для прийняття рішень про внесення змін до міського бюджету. 

       4.14.  Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету.

4.15. Готує проекти рішень щодо внесення змін до бюджету міста та подає їх на розгляд сесії міської ради.

4.16. Аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання бюджету міста, наданих Білоцерківським управлінням Державної казначейської служби України.

4.17. Аналізує зведення показників за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів бюджетних коштів.

4.18.  Готує проекти рішень  про затвердження звіту про виконання бюджету міста та подає  на розгляд міської ради.

4.19. Погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року № 180.

4.20.  Разом з іншими структурними підрозділами Білоцерківської міської ради, Державною фіскальною службою, Білоцерківським управлінням Державної казначейської служби забезпечує надходження доходів до бюджету міста та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

4.21. Проводить разом із Державною фіскальною службою аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує пропозиції щодо наповнення міського бюджету.

4.22. Проводить оцінку доходів з урахуванням  втрат у результаті наданих податкових пільг; готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

4.23. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету

4.24.  Здійснює за потреби місцеві запозичення та обслуговування боргу.

4.25. За рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери, імітовані  міською радою.

4.26. Опрацьовує запити і звернення депутатів обласної та міської ради.

4.27. Організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством.

4.28. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.29. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів в управлінні.

4.30. Організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю управління.

4.31. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в управлінні.

4.32. Забезпечує захист персональних даних працівників управління.

4.33. Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі  публічного громадського обговорення, передбачені положенням про консультації з громадськістю в  м. Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень управління.

4.34. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на  управління завдань.


ШТАТНИЙ РОЗПИС

Терещук Світлана

Григорівна

Начальник управління

6-37-20

Бюджетний відділ

Володіна Світлана

Миколаївна

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

6-03-77

Коляновська Світлана

Петрівна

Головний спеціаліст

6-03-77

Собчук Людмила

Вікторівна

Головний спеціаліст

6-03-77

Кувіца Наталія

Анатоліївна

Головний спеціаліст

6-41-15

Карпенко Олена

Миколаївна 

Головний спеціаліст

6-41-15

Шевченко Олена

Федорівна

Головний спеціаліст

6-41-15

Григор Наталія

Миколаївна

Головний спеціаліст

6-41-15

Ілляшенко Марина

Вікторівна

Головний спеціаліст

6-41-15

Григор Світлана

Дмитрівна

Головний спеціаліст

6-54-77

Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Горчинська Валентина

Павлівна

Начальник відділу-головний бухгалтер

6-52-30

Литвиненко Юлія

Анатоліївна

Заступник начальника відділу

6-52-30

Бут Максим

Володимирович

Головний спеціаліст

6-47-02

Коляда Олександр

Андрійович

Водій

 

Янішевська Тетяна

Миколаївна

Прибиральниця

 

Відділ Доходів

Луконіна Тетяна

Миколаївна

Начальник відділу

6-45-09

Мордусенко Галина

Володимирівна

Головний спеціаліст

6-45-09

Паншина Тетяна

Анатоліївна

Головний спеціаліст

6-45-09

Невідома Яна

Олександрівна

Спеціаліст I категорії

6-45-09

Організаційний відділ

Грабова Олена

Олексіївна

Начальник відділу

6-54-77

Ткаченко Ірина

Олександрівна

Головний спеціаліст

6-10-12