ВІДДІЛ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Я. Мудрого, м. Біла Церква, 38/12, 09100

тел.:  5-55-37, 5-40-42, e-mail: ekologiabc@ukr.net

 Начальник відділу

-  Гончаренко Андрій Андрійович

 Головний спеціаліст відділу

-  Брездіна Ірина Валентинівна

 Інспектор

-  Гапонова Тетяна Василівна

Відділ охорони навколишнього природного середовища  в своїй роботі керується чинним законодавством України, а саме Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р.№280/97-ВР,  «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. №1264-ХІІ, «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992р. № 2707-XII, «Про відходи» від 05.03.1998 №187/98-ВР, «Водний кодекс України» від 06.06.1995р. №213/95-ВР, «Лісовий кодекс України» від 21.01.1994 року №3852-XII,  «Про тваринний світ» 13.12.2001 р. №2893-ІІІ, «Про рослинний світ» від 09.04.1999р. №591-XIV та ін.; «Правила благоустрою м. Біла Церква» затверджені рішенням 34 сесії Білоцерківської міської ради Vскликання від 11 липня 2008 р. №800;  постановами Кабінету Міністрів України:  «Про затвердження переліку видів діяльності, що  належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 р. N 1147,  «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» від 27.07.1995 №554, «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 01.11.1999р. N2034, «Про затвердження Порядку ведення  реєстру місць видалення відходів» від 03.08.1998р. N1216, «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів» (із змінами) від 03.08.1998 р. N1217, «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» від 03.08.1998 р. N 1218та ін., Положенням про відділ охорони навколишнього природного середовища, рішеннями і розпорядженнями Київської обласної державної адміністрації, міської ради та її виконавчого комітету з питань охорони довкілля.

Основні зусилля в галузі природоохоронної сфери  спрямовані на реалізацію екологічних програм, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради з питань охорони навколишнього природного середовища та впровадження заходів, спрямованих на зменшення техногенного забруднення довкілля міста, а саме:

-         впровадження заходів з Комплексної Програми  охорони довкілля в місті Біла Церква на  період  2012-2016 років;

-         виконання першочергових екологічних заходів по зниженню техногенного впливу на навколишнє природне середовище міста підприємствами, установами та організаціями міста;

-         впровадження новітніх ресурсо- та енергозберігаючих заходів;

-         впровадження заходів по покращенню гідрологічного режиму та санітарно-екологічного стану водних об’єктів міста ;

-         впровадження заходів по збереження та оновленню зелених насаджень на території міста;

-         здійснення контролю за дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства України;

-         проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ в прибережної смузі р. Рось та р. Протока;

-         проведення заходів з екологічної освіти населення міста;

-         організація та проведення природоохоронних акцій серед дорослого і дитячого населення міста.

Відділом охорони навколишнього природного середовища розглядаються  звернення, заяви та скарги мешканців міста з екологічних питань.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції з 28 жовтня 2015 року письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).