Відділ оборонно-мобілізаційної роботи

Розташований за адресою: вул. Павліченко, 14а, кабінет № 33.

Телефон: 5-16-97.

Режим роботи: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00.

E-mail: vomr@bc-rada.gov.ua

 


 

Склад відділу:

начальник відділу – Потапов Федір Федорович;

головний спеціаліст – Скороход Микола Петрович.

 

Основними завданнями відділу є:

 

    Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням на території міста Біла Церква;

    Додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

 

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

 

Організовує:

 • виконання виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення міста Біла Церква на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;
 • роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;
 • роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

 

Бере участь у:

 • державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;
 • укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;
 • визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації.

 

Подає пропозиції:

 • міському голові щодо участі в організації управління містом Біла Церква в особливий період;
 • щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності, а також організовує їх доведення до виконавців;
 • щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;
 • щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності;
 • щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;
 • щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

 

Розробляє та подає міському голові:

 • проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;
 • Готує і доводить іншим структурним підрозділам виконавчого комітету Білоцерківської міської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.
 • Вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями міста мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів).
 • Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.

 

Здійснює:

 • контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності;
 • контроль за здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності з метою сталого функціонування міста Біла Церква в умовах особливого періоду;
 • заходи щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу, у тому числі шляхом проведення навчань.

 

Забезпечує:

 • подання структурним підрозділам виконавчого комітету Білоцерківської міської ради інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;
 • додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.