СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Адреса: 09107, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 8

E-mail: http://ditubc.ucoz.ua/

Працюємо: з 9.00 години до 18.00 години, перерва: з 13.00 години до 13.45 години

Прийом громадян: вівторок з 9.00 години до 18.00 години

Начальник служби у справах дітей - Кисельова Валентина Миколаївна, тел. 5-22-42

Начальник відділу опіки та піклування - Дишлюк Володимир Олександрович, тел. 5-15-58

Начальник відділу захисту прав та інтересів дітей - Махаринський Григорій Володимирович тел. 5-22-46

Головний бухгалтер - Кобалія Валентина Федорівна, тел. 5-22-46

Головний спеціаліст відділу захисту прав та інтересів дітей - Степаненко Леся Вікторівна, тел. 5-22-46

Головний спеціаліст відділу опіки та піклування - Поліщук Віра Миколаївна, тел. 5-15-58

Головний спеціаліст відділу опіки та піклування - Бількевич Наталія Володимирівна, тел. 5-15-58

Головний спеціаліст відділу захисту прав та інтересів дітей - Дишлюк Альона Василівна, тел. 5-22-46

Головний спеціаліст відділу опіки та піклування - Онищенко Наталія Вікторівна, тел. 5-22-46

Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради є виконавчим органом і самостійним структурним підрозділом, на який покладається здійснення функцій соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Питання, що вирішуються в службі у справах дітей:

- захист конституційних прав та законних інтересів дітей;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціально-правового захисту дітей та підтримки сім'ї й організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- безпосереднє ведення справ з питань соціально-правового захисту дітей та підтримки сім'ї, які належать до компетенції органу опіки та піклування;

- здійснення представництва органу опіки та піклування в організаціях, установах та підприємствах незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості;

- визначення пріоритетних напрямків поліпшення в місті становища дітей;

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціально-правового захисту дітей та підтримки сім'ї, профілактики негативних проявів у дитячому середовищі;

- виявлення, облік та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, усиновлення;

- забезпечення дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї родичів, сім'ї патронатних вихователів, заклади;

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- раннє виявлення, облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та організація ефективної міжвідомчої взаємодії суб’єктів соціальної роботи м. Біла Церква щодо здійснення соціальної роботи та соціально-правого захисту цих дітей та їх сімей, створення умов для подальшого самостійного розв'язання життєвих проблем, запобігання виникненню складних життєвих обставин, профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та злочинності серед дітей;

- проведення роботи із соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушень серед них, та соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей та батьків;

- популяризація в громаді міста сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема усиновлення;

- ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей і сімей.

Служба у справах дітей координує діяльність комісії з питань захисту прав дитини – дорадчого органу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Засідання комісії відбуваються не рідше одного разу на місяць або за потребою.

При службі у справах дітей функціонує сім’я патронатних вихователів з метою термінового влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків.


 

 

Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради підпорядкований центр соціально-психологічної реабілітації дітей «ЗЛАГОДА»

 

Адреса центру «Злагода»: 09100, м. Біла Церква, вул. Пушкінська, 29

Директор центру - Яшан Наталія Петрівна, тел. 39-90-55

E-mail: zlagoda-1@ukr.net

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» - це заклад соціального захисту, створений для тривалого (стаціонарного) або денного перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, педагогічної, психологічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

Центр «Злагода» проводить свою діяльність за такими напрямками:

- соціально-психологічне діагностування;

- соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація;

- адаптація до сімейного оточення;

- соціально-медична реабілітація та оздоровлення;

- правове забезпечення.

У центрі функціонують два відділення: тривалого (стаціонарного) перебування та денного перебування. При відділенні денного перебування функціонують три групи:

- група соціально-психологічної реабілітації;

- група психологічної допомоги;

- група попередження соціального сирітства.

До центру «Злагода»  за направленням служби у справах дітей приймаються:

- діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і не в змозі подолати їх самостійно;

- діти, які залишилися без батьківського піклування;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти, які перебувають в складних життєвих обставинах;

- діти, які зазнали насильства та потребують соціально-психологічної допомоги, постраждали від торгівлі людьми;

- безпритульні діти.

В центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» можуть проходити курс реабілітації та отримувати кваліфіковану психологічну допомогу не лише діти, а й їх батьки. Дана професійна допомога надається шляхом підвищення батьківської компетентності, залучення їх як партнерів до процесу реабілітації за розробленою програмою тренінгового курсу «Батьківство в радість».