Відділ ведення Державного реєстру виборців

Київська область, м.Біла Церква вул.Павліченко, 14А

тел./факс: (04563) 5-30-69, (04563)5-88-11, 38-98-52

Веб-сайт: www.drv.gov.ua

E-mail: vvdrv@bc-rada.gov.ua

 

Начальник відділу: Степура Богдан Сергійович

Головний спеціаліст: Бутько Олена Миколаївна

Спеціаліст I категорії: Москаленко Алла Юріївна

Спеціаліст I категорії: Левченко Тетяна Анатоліївна

Спеціаліст I категорії: Філіппова Анастасія Олександрівна

 

Основним завданням відділу ведення Державного реєстру виборців є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців, що проживають або перебувають на території міста;

 

2) складання та уточнення списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

 

Порядок звернення громадян до відділу ведення Державного реєстру виборців

    Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до відділу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

 

    У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до відділу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за його власною виборчою адресою - щодо персональних даних (прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові, дата народження, місце народження), усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

 

2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

 

    У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси відділ ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті. Відповідь підписується начальником відділу ведення Реєстру та скріплюється печаткою відділу.

 

    Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій ст.6 та пунктах 1 і 4 частини першої ст.7 ЗУ "Про Державний реєстр виборців", може особисто звернутися до відділу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються відділу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

 

    Відділ ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у ст.22 ЗУ "Про Державний реєстр виборців".

 

В обов’язки відділу входить:

    Здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, які подаються органами, закладами, установами, зазначеними ст.22 ЗУ "Про Державний реєстр виборців" до 5 числа поточного місяця за попередній місяць.