Відділ транспорту та зв`язку міської ради

пл. Торгова, 6

тел/факс: 39-28-62

E-mail: transzv@bc-rada.gov.ua


Начальник відділу – Шевченко Олена Сергіївна

Головний спеціаліст – Клочан Віктор Борисович

Спеціаліст 1-ї категорії - Гошко Людмила Іванівна

Відділ транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради (далі за текстом – Відділ), є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради,  створений відповідно до рішення міської ради від 29 вересня 2016 року № 268-17-VII «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради  її виконкому  та  їх чисельності», підзвітний  і  підконтрольний  міській  раді, міському  голові та заступнику міського голови  згідно розподілу обов’язків.


Основні  завдання відділу:

- Організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату міста у сферах транспорту та зв'язку.

- Участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

- Організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку міста, програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту та  зв'язку.

- Надання пропозицій щодо реформування і розвитку сфер транспорту та зв'язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та забезпечує здійснення заходів для їх реалізації.

- Розробка проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що  відносяться до повноважень Відділу.

- Здійснення спільно з відповідними організаціями заходи, спрямованих на забезпечення безпеки руху на всіх видахтранспорту, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище.

- Підготовка пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських пасажирських перевезень.

- За рішенням Організатора оголошує та забезпечує проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України.

- Забезпечення розробки міської маршрутної мережі та реєстру автобусних пасажирських маршрутів.

 - Приймає участь в організації заходів щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування.

- Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

- Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.