Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради

вул.Чуйкова, 2, м. Біла Церква, Київська область, 09117

тел./факс (04563)5 35 31

Начальник управління

Гребенюк Руслан Іванович

тел. 5-35-31 

Заступник начальника управління

Чорна Юлія Сергіївна 

тел. 5-35-31

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

Третяк Оксана Григорівна

тел. 5-87-43

Начальник відділу обліку комунального майна та концесії

Клочко Марина Петрівна

тел. 5-14-25

Начальник відділу оренди та приватизації

Потіха Валентина Іванівна

тел. 5-86-74

Головний спеціаліст відділу оренди та приватизації

Бєляєва Наталія Вікторівна

тел. 5-86-74

тел. 5-88-27

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради є виконавчим органом місцевого самоврядування та органом приватизації, утворюється Білоцерківською міською радою, здійснює правомочності щодо володіння, управління та розпорядження об’єктами права комунальної власності.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Білоцерківському відділенні державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та штампи.

Управління підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Білоцерківській міській раді.

Основними завданнями управління є:

- відчуження об’єктів права комунальної власності;

- передача в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в комунальній власності;

- облік комунального майна.