ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, законів України « Про службу в органах місцевого самоврядування», « Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні»

І.Питання на перевірку знання Конституції України:

1. Основні розділи Конституції України

2. Основні риси української держави за Конституцією України ( ст. 1,2)

3. Форма правління в Україні ( ст. 5)

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України ( ст. 10)

5.Найважливіші функції держави( ст. 17)

6.Державні символи України ( ст. 20)

7.Обов»язки громадянина України (ст.ст. 65-68)

8.Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ( ст. 71)

9.Повноваження Верховної Ради України ( ст. 85)

10.Затвердження державного бюджету України ( ст. 96)

11.Порядок обрання Президента України (ст. 103)

12.Повноваження Президента України ( ст. 106)

13.Повноваження Кабінету Міністрів України(ст. 116,117)

14.Система адміністративно-територіального устрою України ( ст. 133)

15.Особливості здійснення місцевого самоврядування в Україні( ст. 140) 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування»:

 1.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування» ( ст.ст.1-3)

 2.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4)

 3.Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування ( ст.6)

 4.Основні обов»язки посадової особи місцевого самоврядування ( ст.8)

 5.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.9)

 6.Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування ст.10)

 7.Присяга посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.11)

 8.Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та  проходженням служби (ст. 12)

 9. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування ( ст. 13)

 10.Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.ст.14.15)

 11.Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі в органах місцевого самоврядування ( ст.16)

 12.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування ( ст.ст.18, 20)

 13.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21)

 14.Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23) .

 15.Етика поведінки посадової особи місцевого самоврядування (Загальні правила поведінки, Кодекс державного службовця). 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»:

1.Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне

 правопорушення, неправомірна вигода ( ст.1)

 2.Суб»єкти на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3)

3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції ( ст. 4)

4. Антикорупційна політика держави ( ст.18)

5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції ( ст. 21)

6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)

7. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23)

8. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (ст.24)

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності ( ст.25)

10. Обмеження спільної роботи близьких осіб (ст.27)

11. Запобігання та регулювання конфлікту інтересів ( ст.28)

12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ст.45)

13. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54)

14. Порядок проведення спеціальної перевірки (ст. 57)

15.Відповідальність за корупційні або пов»язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків ( ст. 65) 

 ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

1.Поняття місцевого самоврядування, право громадян на участь в ньому ( ст..ст.2.3)

2.Основні принципи та система місцевого самоврядування ( ст.4,5)

3.Територіальні громади ( ст.6), місцевий референдум (ст.7) і загальні збори громадян ( ст.8)

4.Ради-представницькі органи місцевого самоврядування і їх виконавчі органи (ст.ст.10,11,45,52)

5.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування ( ст.16)

6.Виключна компетенція міської ради ( ст.26)

7.Повноваження виконкому міської ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування і обліку (ст.27)

8.Повноваження виконкому міської ради у галузі бюджету,фінансів і цін( ст. 28)

9.Повноваження виконкому міської ради щодо управління комунальною власністю( ст.29)

10.Повноваження виконкому міської ради у галузі житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку ( ст.30)

11.Повноваження виконкому міської ради у сфері освіти, охорони здоров»я, культури, фізкультури і спорту ( ст.32)

12.Повноваження міського голови ( ст.42)

13.Порядок проведення сесії міської ради ( ст. 46)

14.Організація роботи постійних комісій міської ради ( ст.47)

15.Повноваження депутата міської ради ( ст.49)